zoek: in: geavanceerd zoeken >

mijn ACOD online

  login: 
  pasw: 
   
    paswoord vergeten?

Tribune

Als je het mij vraagt: “Wanneer de nood het hoogst is, staan openbare diensten voor je klaar”
Op 13 februari 2019 was er voor het eerst in 5 jaar een algemene staking. Hoewel de aanleiding voor de staking het vastlopen van de onderhandelingen voor het interprofessioneel akkoord (IPA) was, dus een probleem voor de private sector, sprongen de vakbonden van de openbare toch mee op de kar. Waarom?

inhoud Tribune >

agenda

4 april 2019: Evocatie van de Spaanse burgeroorlog (algemeen, Antwerpen)

18 april 2019: Senioren ACOD Overheidsdiensten bezoeken Oostende (senioren, Oost-Vlaanderen)

word lid!

Iedereen die werkt in de openbare sector, statutair of contractueel, kan zich aansluiten bij de ACOD.

Wanneer je je aansluit bij de ACOD, word je in de eerste plaats lid van een ACOD-gewest. De aansluiting gebeurt dan volgens je woonplaats of je geografische werkplaats. Pas daarna word je ondergebracht bij een bepaalde sector, afhankelijk van je functie of beroep. Overigens is elke sector vertegenwoordigd in elk gewest.

De ACOD tolereert geen racistische of fascistische ideeën of gedrag. Je kan dus niet tegelijk lid zijn van de ACOD en van extreemrechtse partijen, bewegingen of groeperingen. Onze statuten verbieden dat.


Ga naar het formulier om lid te worden.

 

Waarom lid worden?

De ACOD verdedigt de belangen van de werknemers in de openbare diensten.

De belangen die verbonden zijn met je beroep worden verdedigd door je sector. Daarvoor zijn er allerlei overlegorganen. Wij kiezen in de eerste plaats voor overleg, maar ook actie is onontbeerlijk. De ACOD plaatst immers tegenover elke politieke macht een zo efficiënt mogelijke syndicale tegenmacht.

Daarnaast staat de ACOD ook in voor algemene dienstverlening. We geven je informatie en advies over werkloosheid, arbeidsongevallen, loon, rechtsbijstand, etc. Je kan daarvoor terecht bij je gewest of bij de Centrale.

Verder heeft de ACOD ook een Vrouwencommissie, een jongeren- en seniorenwerking, syndicale vorming en een migrantenwerking. Ook voor andere maatschappelijke thema’s kan je terecht bij de ACOD.

De ACOD is dus meer dan alleen een vakbond. Wij zijn ook een sociale beweging.

De ACOD heeft momenteel ongeveer 250.000 leden en is daarmee een van de grootste beroepscentrales van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV).

Aangezien de ACOD onder de koepel van het ABVV valt, betekent je aansluiting bij de ACOD ook automatisch lidmaatschap van het ABVV. Daardoor kan je beroep doen op alle interprofessionele hulp die het ABVV verleent.

personalia

voornaam
naam
geslacht
geboortedatum
rijksregisternummer
burgelijke staat

contactgegevens

straat  
nummer bus (indien van toepassing)
postcode
gemeente
land
telefoon privé
gsm privé
e-mail privé  

historiek lidmaatschap

Was je voordien al lid van de ACOD, het ABVV of een andere vakbond?
Dan kan je dat hieronder ingeven.
  • van tot
  • gewest
  • van tot
  • gewest
  • gewest

aansluiting

werkgever
(huidige of laatste)
beroep
straat  

nummer bus (indien van toepassing)
postcode
gemeente
land
telefoon werk
e-mail werk
bij werkgever sinds
werksituatie
contract type

indien actief in het onderwijs
opleiding
scholengroep
type onderwijs
faculteit/vakgroep

indien actief bij de provincie, gemeente of in medische en verzorgingsinstellingen

indien actief bij de Vlaamse, federale, provinciale of gemeentelijke administraties

waar wens je lid te worden? ik wil lid worden in:
betalingswijze
naam rekeninghouder(s) IBAN-rekeningnummer
IBAN-rekeningnummer
BIC-code
opmerkingen

ik wil mij aansluiten bij

coda (meer info over coda)

informeer mij

stuur mij de nieuwsbrief
nieuwsbrief formaat
je mag mij
contacteren via


contacteer mij liefst via

paswoord

om later toegang te krijgen tot alle delen van ACOD Online (alle artikels, nieuws, betalingsgegevens, …) kan je nu al een paswoord kiezen.
kies je paswoord
gelieve je paswoord te herhalen

ik ben akkoord met het gebruik van mijn gegevens door de ACOD, zoals omschreven in de privacy-verklaring