zoek: in: geavanceerd zoeken >

mijn ACOD online

  login: 
  pasw: 
   
    paswoord vergeten?

Tribune

Als je het mij vraagt: “Geef de openbare diensten mensen en middelen om hun taak te vervullen”
- In februari voerden de vakbonden actie voor meer koopkracht in het kader van de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord. Intussen is er een ontwerpakkoord. Kunnen we tevreden zijn met de resultaten?

inhoud Tribune >

agenda

27 april 2019: Back to the 60’s and 70’s (senioren, West-Vlaanderen)

27 april 2019: Feest van de Roos (algemeen, West-Vlaanderen)

30 april 2019: Gezongen hulde aan Pierre De Geyter (algemeen, Oost-Vlaanderen)

Nieuwtjes van sector AMiO

24 juli 2006

De Loopbanen:

Niveau A:

De besluiten die de overgang van de oude loopbaan niveau 1 naar de nieuwe loopbaan niveau A moeten regelen, zijn nog altijd niet gepubliceerd.
Dit brengt onrechtvaardige situaties met zich mee: vele ambtenaren oefenen hogere functies uit zonder enige zekerheid op vergoeding.


Niveau B & C:

De gecertificeerde opleidingen kennen momenteel hun volle verloop. Een aantal personeelsleden maakte opmerkingen over de inhoud van de testen maar wij willen de uitslagen afwachten alvorens een definitief oordeel te vellen. Bovendien eist de ACOD een grondige hervorming van de loopbanen B & C zodat na het slagen voor de test de competentiepremie definitief in de wedde wordt opgenomen.


Dienstbrief "Zomertijd":

De regeling in verband met hoge temperaturen die bij Financiën de 2 vorige jaren van toepassing was werd door de overheid afgeschaft. Een gelijkaardig ontwerp om deze regeling uit te breiden naar heel het openbaar ambt (weliswaar slechts vanaf 30°C en van 1 juni tot 30 september) raakte niet door de ministerraad. De nieuwe regeling houd geen rekening meer met de temperatuur en laat toe om, van 15 juni tot 15 september, vanaf 7 uur het werk aan te vatten en vanaf 15 uur naar huis te gaan, weliswaar zonder enig puntenkrediet. Dit is ons inziens zeer nadelig voor pendelaars.

Bij koude temperaturen (lager dan 18°C, met gewone thermometer gemeten), moeten de verantwoordelijke ambtenaren het werk herschikken zodanig dat een maximum aan comfort voor de personeelsleden mogelijk wordt gemaakt.


FinPress:
of het management gaat opnieuw voor op het recht.

FinPress is de samensmelting van de verschillende drukkerij afdelingen van de FOD Financiën. Verschillende informatievergaderingen van de betrokken personeelsleden vonden plaats, maar onderhandelen of overleggen was er niet bij. Het personeel moest zijn keuze kenbaar maken tegen 31 mei, de vakbondsorganisaties werden daarentegen pas voor een overlegvergadering uitgenodigd op 7 juni. Op deze vergadering maakte de overheid zich sterk dat de fusie geen overlegmaterie betrof. De ACOD heeft de zaak dan maar aan het Comité B voorgelegd.