zoek: in: geavanceerd zoeken >

mijn ACOD online

  login: 
  pasw: 
   
    paswoord vergeten?

Tribune

Als je het mij vraagt: “Weet voor wie je kiest”
Twee weken geleden was er heel wat opschudding rond een reportage van Pano over de rechtsgezinde Vlaamse groepering ‘Schild en Vrienden’. Was je hierover verbaasd?

inhoud Tribune >

agenda

25 oktober 2018: Jaarvergadering en feestdiner seniorenwerking (senioren, Vlaams-Brabant)

5 november 2018: Een avond met Rudi Vranckx (senioren, Limburg)

15 november 2018: Zing socialistische strijdliederen (algemeen, Antwerpen)

24 november 2018: Decoratiefeest verdienstelijke leden en militanten (algemeen, Oost-Vlaanderen)

5 december 2018: ABVV-seniorenkalender 2018 (algemeen, alle gewesten)

Als je het mij vraagt: “Hopelijk brengt het nieuwe jaar meer visie”

1 januari 2018

 

 

Hoe kijk je terug op het voorbij jaar?

Chris Reniers: “Het was een jaar van afbraak van de rechten van werknemers, zeker in de openbare diensten. De federale en Vlaamse regering handelen enkel uit ideologische overwegingen. De werknemers uit de openbare sector zijn hiervan de dupe, maar zeker en vast ook de burger. Zijn openbare dienstverlening staat onder druk. Ook het vervangen van openbare diensten door private aanbieders ligt in die lijn. De dienstverlening wordt duurder en minder performant. Het inzetten van interimkrachten in lokale administraties en bij de Vlaams overheid is hiervan een duidelijk voorbeeld. Erg is ook dat de regeringen dit afbraakbeleid niet voeren met een echt plan in gedachte om op lange termijn iets beters te creëren, om de situatie van de werknemers van de openbare diensten of de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Ze nemen gewoon overal wat weg en op het einde van de rit stelt iedere burger vast dat hij de verliezer is. De regeringen vertrekken vanuit een besparingsdrift, terwijl elders met geld wordt gegooid. Elke visie ontbreekt.”

Hoe evalueer je de vakbondsacties van het voorbije jaar tegen dit regeringsbeleid?

Chris Reniers: “Ik kan alleen maar vaststellen dat enkel de vakbonden weerwerk bieden. We zijn nooit van plan geweest de afbraak onopgemerkt te laten passeren. Daarom informeren en sensibiliseren we onze leden, militanten en de bevolking en voeren we regelmatig actie om onze eisen extra in de verf te zetten. Ik wil ook onze leden en militanten feliciteren met én bedanken voor hun inzet. Onze acties werpen vruchten af. Zelfs al zien we op zeer korte termijn geen directe resultaten, we moeten ervan overtuigd zijn en blijven dat die er op lange termijn wel komen. De druk die we uitoefenen, zorgt voor heel wat bijsturingen in het afbraakbeleid. En wat nu afgebroken wordt, zullen we nadien opnieuw opbouwen.”

Welk dossiers zijn de prioriteiten voor 2018?

Chris Reniers: “In de eerste plaats is er de strijd tegen de minimale dienstverlening en de bescherming van het stakingsrecht. Werknemers moeten de vrijheid hebben om te staken wanneer ze dat wensen, zonder dat ze moeten vrezen voor gevolgen in hun werksituatie. Uiteraard mogen overheden in geval van een staking werkwilligen organiseren via procedures die vooraf bepaald worden. Wij beschermen evenwel werknemers die actie willen voeren, ook bij staking. Opeisingen zullen we in geen enkel dossier aanvaarden zonder voorafgaandelijk overleg met en een akkoord van onze vakbond. En tegen eenzijdige opeisingen zullen we ons steeds blijven verzetten.”

Staan ook de pensioenen nog hoog op de agenda?

Chris Reniers: “Zeker en vast! We hebben al veel geïnformeerd en gewaarschuwd over het pensioen met punten en het dossier van de zware beroepen – twee cruciale dossiers die aan elkaar verbonden zijn. Helaas maakt de regering er een potje van. De invoering van het pensioen met punten zorgt bovenop de verplichting om langer te werken voor onzekerheid over hoeveel pensioen een werknemer uiteindelijk zal ontvangen. En wat betreft de zware beroepen, is het niet duidelijk welke jobs als zwaar beroep beschouwd zullen worden, welke voorwaarden vervuld moeten zijn om ervoor in aanmerking te komen en of er voldoende budget zal zijn om een realistisch stelsel voor zware beroepen op te stellen. De betoging van 19 december toonde aan dat dit dossier enorm leeft bij de mensen en dat we ons verder moeten verzetten. Als we zien dat rusthuizen alsmaar duurder worden en pensioenen alsmaar lager, dan weten we dat er fundamenteel iets fout loopt.”

Wat is je wens voor het nieuwe jaar?

Chris Reniers: “Ik hoop op een politieke ommekeer, met een beleid waarin werknemers, hun werkomstandigheden, de combinatie werk en gezin, de gezondheidszorg en de sociale zekerheid centraal staan. Voorts hoop ik ook dat men openbare diensten en de mensen die er werken meer naar waarde zal schatten. Dit wordt niet eenvoudig wanneer je ziet dat bepaalde partijen er alles aan doen om mensen tegen elkaar op te zetten. Een dergelijke agressieve benadering van problemen, een gebrek aan oplossingsgericht denken of consensusstreven zal zich uiteindelijk wreken op het sociaal samenleven. Begrip voor elkaar en begrip voor de moeilijke en onmenselijke omstandigheden waarin sommigen moeten leven, zou moeten primeren in plaats van kortzichtig egoïsme. We wensen dat iedereen, zonder onderscheid, in het nieuwe jaar gezondheid, voorspoed, geluk en warmte mag vinden en dat we met ons allen blijven inzetten op een betere wereld!”