zoek: in: geavanceerd zoeken >

mijn ACOD online

  login: 
  pasw: 
   
    paswoord vergeten?

Tribune

Interview met professor Patrick Deboosere (VUB)
Het is één van de hardnekkigste sociaaleconomische mythes: de rechterzijde houdt ons graag voor dat de pensioenen onbetaalbaar zijn. Dat is niet zo, aldus professor Patrick Deboosere (VUB), gespecialiseerd in demografie.

inhoud Tribune >

agenda

22 januari 2019: Nieuwjaarsreceptie senioren Limburg (senioren, Limburg)

21 februari 2019: Activisme in de praktijk (algemeen, Limburg)

Tribune

Tribune is het maandblad dat door de ACOD gratis wordt verstuurd naar alle leden. Hier vind je een overzicht van wat in Tribune verscheen. Om te lezen wat in Tribune stond in een bepaalde maand, kan je die hieronder kiezen.


cover Tribune juni 2016 juni 2016
 • juni 2016 Recht op protest
 • juni 2016 Recht op protest
 • juni 2016 Dossier vakbonden: onderzoek bewijst dat draagvlak vakbonden toeneemt
  Driekwart van de Vlamingen ziet vakbonden als noodzakelijk om hun sociale rechten te beschermen. Ze vertrouwen vakbonden meer dan politieke partijen. En bij werknemers neemt het draagvlak voor vakbonden toe. Dat zijn de voornaamste resultaten van twee nieuwe onderzoeken van de KU Leuven en Randstad die inzicht geven in de houding van de bevolking ten opzichte van vakbonden.
 • juni 2016 Regeringsvoorstellen maken werk onwerkbaar: werkbaar of wendbaar werk?
  Het ABVV is voorstander van een échte modernisering van de arbeidsmarkt, waarvan een collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van loon deel uitmaakt, met het oog op het welzijn van álle burgers. De regering dreigt met haar voorstellen echter de tegenovergestelde richting uit te gaan.
 • juni 2016 Inflatie en afname koopkracht: zag jij je loon flink stijgen in 2015?
  Was je een CEO van een beursgenoteerd bedrijf geweest zijn, wellicht wel. Het inkomen van een Belgische CEO steeg in 2015 immers gemiddeld met 17 procent, tot 2,07 miljoen euro.
 • juni 2016 Bankenkosten: wanneer banken hun zakken vullen op kap van de consument
  Bepaalde banken zijn van plan de bankdiensten – meer bepaald geldafhalingen aan bankautomaten – betalend te maken om hun ‘renta¬biliteit’ op peil te houden. Eigenlijk is dat niet nieuw, maar het idee werd in 1998 afgeschoten, onder meer dankzij het ABVV. Vandaag steekt het opnieuw de kop op, en dat terwijl de ene na de andere bank aankondigt dat ze de interest op spaarrekeningen tot het wettelijke minimum van 0,11 procent zullen verlagen.
 • juni 2016 Benoemingscarrousel bij de Belgische Spoorwegen - Gezocht: witte konijnen
  (algemeen) Midden vorige maand nam minister van Mobiliteit Galant ontslag. Aan haar brokkenparcours kwam een einde nadat ze in nauwe schoentjes kwam door beschuldigingen van nalatigheid en leugens in verband met de veiligheid in de luchthavens. Ze werd opgevolgd door MR-partijgenoot François Bellot. Daarmee was de commotie in ons mobiliteitslandschap nog niet voorbij, want eind april lekte voortijdig uit dat Jo Cornu zou stoppen als CEO van de NMBS. De zoektocht naar een nieuwe baas van de vervoersmaatschappij kan dus opnieuw beginnen.
 • juni 2016 Campagne: zin in een spelletje ‘treinopoly’?
  (algemeen) Onze spoorwegmaatschappij NMBS staat op de allerlaatste plaats in de ‘RepTrak Belgium ranking’, de jaarlijkse reputatiemeting onder dertig toonaangevende bedrijven in België. We scoren slechter dan Electrabel, die op de voorlaatste plaats eindigde. Als maatstaf kan dat tellen. En neen, dit is géén leedvermaak.
 • juni 2016 Spoorwegen en luchthavens: samen tegen terreur
  (algemeen) De tragedie van 22 maart is in ons collectief geheugen gegrift. We gedenken alle slachtoffers en wensen hun nabestaanden veel sterkte toe.
 • juni 2016 Sociale media: ACOD Spoor heeft Facebookgroep en Twitteraccount
  (algemeen)
 • juni 2016 Kas van de Sociale Solidariteit : psychologische ondersteuning
  (algemeen) De haast en drukte in onze samenleving eisen meer en meer een psychologische tol. Gelukkig worden de symptomen daarvan nu ook sneller opgemerkt en erkend dan vroeger. Psychologische hulp is dus steeds vaker noodzakelijk om een ziekte of persoonlijke gebeurtenis te helpen verwerken.
 • juni 2016 De Lijn: ACOD TBM krijgt het vertrouwen nade sociale verkiezingen
  (algemeen) Tijdens de voorbije sociale verkiezingen bij De Lijn op 10 mei 2016 spraken de personeelsleden zich uit over wie volgens hen het meest geschikt is om hun belangen te behartigen. Wij danken in de eerste plaats al onze kiezers voor het vertrouwen dat zij weer hebben gesteld in onze organisatie en in onze militanten in het bijzonder.
 • juni 2016 ACOD TBM Limburg: gewestelijk secretaris Willy Claes op rust
  (algemeen) Sinds 1 mei 2016 geniet Willy Claes, gewestelijk secretaris voor ACOD TBM Limburg, van zijn welverdiende rust. Eindelijk heeft hij meer tijd voor familiale gelegenheden, want zijn werk eiste gedurende zijn loopbaan vaak alles op.
 • juni 2016 Statutaire congressen ACOD Post: strijden voor ‘werkbaar werk’ met een correct inkomen
  (algemeen) De vierjaarlijkse statutaire congressen van de sector Post zijn achter de rug. Tijd voor een terugblik.
 • juni 2016 Open brief: bpost moet de beste werkgever worden
  (algemeen) ACOD Post maakt zich grote zorgen over de toekomst van bpost. Het postbedrijf heeft immers af te rekenen met steeds meer concurrentie van private (tegen)spelers. Volgens ACOD Post moet bpost meer ambitie hebben om zowel voor haar klanten als haar personeel een beter bedrijf te worden. Jean-Pierre Nyns, algemeen secretaris van ACOD Post, schreef hierover een open brief aan Koen Van Gerven, CEO van bpost.
 • juni 2016 Bijscholing: ervaring erkennen
  (algemeen) Omdat werknemers vandaag de dag bijna nooit hun carrière lang hetzelfde beroep blijven uitoefenen of gedurende vele jaren in dezelfde functie blijven, wil ACOD Post dat bpost haar medewerkers steeds de kans moet bieden om zich bij te scholen. bpost deelt deze mening en heeft de voorbije jaren geïnvesteerd in de professionele ontwikkeling van haar medewerkers.
 • juni 2016 Reorganisatievoorstellen van MRS: minder dienstverlening voor de burger, meer werkdruk voor het personeel
  (algemeen) ACOD Post heeft een negatief advies gegeven op de reorganisatievoorstellen van MRS. De gevolgen zijn immers al te nefast, zowel voor de personeelsleden als voor de dienstverlening.
 • juni 2016 Koopkracht: indexsprong eindigt in sector gas en elektriciteit
  (algemeen) Vanaf mei 2016 treden de normale sectorale indexeringsmechanismen opnieuw in werking. De indexsprong ligt achter de rug.
 • juni 2016 Sociale verkiezingen: bedankt aan alle kiezers en kandidaten
  (algemeen) ACOD Gazelco bedankt al haar kiezers voor het vertrouwen dat ze onze kandidaten schonken bij de recente sociale verkiezingen. We bedanken ook al onze kandidaten voor de vele inspanningen tijdens de voorbije jaren en campagne.
 • juni 2016 Paritair comité Proximus: kiezen voor de toekomst en de gezondheid van de werknemer
  (algemeen) ACOD Telecom Vliegwezen stemde onlangs in met de twee voorgelegde vertrekplannen voor het personeel van Proximus. Uit de ledenvergaderingen bleek duidelijk dat een overgrote meerderheid akkoord kon gaan om de mensen – op vrijwillige basis – de mogelijkheid te geven om vervroegd uit te stappen. Uit onze ledenconsultatie bleek ook dat er zeker geen akkoord gegeven kon worden over enkele andere dossiers. ACOD stemde dan ook samen met ACV-Transcom tegen tijdens het paritair comité.
 • juni 2016 François Bellot vervangt Jacqueline Galant: FOD Mobiliteit en Vervoer krijgt nieuwe minister
  (algemeen)
 • juni 2016 Nieuwe stafmedewerker ACOD federale overheid
  (algemeen)
 • juni 2016 FOD Sociale Zekerheid: is er wel politieke wil om fraudesystemen aan te pakken?
  (algemeen) Op 5 februari 2016 kondigde voormalig staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Bart Tommelein de aanwerving aan van 30 sociale inspecteurs onder de voogdij van de SIOD (coördinatiedienst van de vier federale sociale inspectiediensten). Een meer dan welkom initiatief in tijden waarin personeelsleden niet meer worden vervangen. Helaas bleef het bij een aankondiging. Hoezo?
 • juni 2016 FOD Sociale Zekerheid: handicare: reorganisatie ten gunste van personen met een handicap?
  (algemeen) Sinds 11 april 2016 is de Directie–Generaal Personen met een Handicap toegetreden tot het tijdperk van Handicare: een volledige reorganisatie van de structuur en de werk- en informatiseringcultuur van de dienstverlening. Helaas loopt de modernisering niet van een leien dakje.
 • juni 2016 Sociale media: ACOD Vlaamse overheidsdiensten nu ook op Facebook
  (algemeen)
 • juni 2016 VCET: problemen stapelen zich op bij het elektronisch toezicht
  (algemeen) Na een staking in oktober 2015 werden er heel wat verbeteringen toegezegd voor het geregionaliseerde Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht (VCET). Zo’n zeven maanden later blijkt de ellende evenwel lang niet opgelost.
 • juni 2016 Interview met Anne Schuermans: “Ik heb een andere visie op ‘werkbaar werk’ dan de regeringen”
  (algemeen) Sinds 1 februari 2016 is Anne Schuermans de nieuwe bestendig secretaris voor Vlaams-Brabant. Tijd voor een kennismaking na enkele maanden ‘on the job’.
 • juni 2016 Politie: wijzigingen bij de luchtvaartpolitie na de aanslagen
  (algemeen) ACV, NSPV en VSOA dienden op 17 maart 2016 een stakingsaanzegging in voor de luchtvaartpolitie van de luchthaven van Zaventem, enkele dagen voor de dramatische aanslagen. De periode zou lopen van 29 maart 2016 tot 1 juni 2016. De redenen voor de stakingsaanzegging – door de ACOD onderschreven – hebben vooral te maken met het personeelsbeleid op de luchthaven. Ondertussen kwam er een akkoord uit de bus.
 • juni 2016 Statutair Congres ACOD Onderwijs: een groot succes
  (algemeen) Een Statutair Congres is het eindpunt van een periode: het algemeen secretariaat en de verificateurs sluiten de voorbije vier jaar af met een verslag van de activiteiten en van de financiën. Het is echter ook het begin van een nieuwe periode: een congrestekst – de leidraad voor de volgende vier jaar – wordt besproken en ter stemming voorgelegd, en de mandaten voor de nieuwe congresperiode worden toegekend.
 • juni 2016 De regering van de wanhoop
  De onderwijssector worden in de eerste plaats gepakt door de federale regering, niet door de Vlaamse En we mogen niet denken dat we het ergste al geslikt hebben, er komt nog heel wat op ons af!
 • juni 2016 Interview met Jo Coulier, nieuwe voorzitter ACOD Onderwijs: “We moeten proactiever te werk gaan”
  (algemeen) Op 4 mei werd Jo Coulier (50 jaar) verkozen tot voorzitter van ACOD Onderwijs. Hij volgt Yvette Bambust op. Wie is Jo Coulier en waar wil hij naartoe met ACOD Onderwijs? We vroegen het hem.
 • juni 2016 VRT-vakbonden gaan ervoor: arbeidsherverdeling in tijden van besparing
  (algemeen) Eind 2015 tekenden de Vlaamse regering en de VRT-leiding een nieuwe beheersovereenkomst 2016-2020 voor de VRT. Ze vergaten wel het afgesproken formeel overleg met de vakbonden. Gelukkig haalden de privépiraten hun slag niet thuis: een totale afbraak van de VRT is niet aan de orde. Maar er duikt wel een groot probleem op: de brede en op sommige punten vernieuwende opdracht is niet realiseerbaar met de voorziene middelen.