zoek: in: geavanceerd zoeken >

mijn ACOD online

  login: 
  pasw: 
   
    paswoord vergeten?

Tribune

Als je het mij vraagt: “Weet voor wie je kiest”
Twee weken geleden was er heel wat opschudding rond een reportage van Pano over de rechtsgezinde Vlaamse groepering ‘Schild en Vrienden’. Was je hierover verbaasd?

inhoud Tribune >

agenda

25 oktober 2018: Jaarvergadering en feestdiner seniorenwerking (senioren, Vlaams-Brabant)

5 november 2018: Een avond met Rudi Vranckx (senioren, Limburg)

15 november 2018: Zing socialistische strijdliederen (algemeen, Antwerpen)

24 november 2018: Decoratiefeest verdienstelijke leden en militanten (algemeen, Oost-Vlaanderen)

5 december 2018: ABVV-seniorenkalender 2018 (algemeen, alle gewesten)

Tribune

Tribune is het maandblad dat door de ACOD gratis wordt verstuurd naar alle leden. Hier vind je een overzicht van wat in Tribune verscheen. Om te lezen wat in Tribune stond in een bepaalde maand, kan je die hieronder kiezen.


cover Tribune januari 2018 januari 2018
 • januari 2018 Als je het mij vraagt: “Hopelijk brengt het nieuwe jaar meer visie”
  “Het was een jaar van afbraak van de rechten van werknemers, zeker in de openbare diensten."
 • januari 2018 Als je het mij vraagt: “Hopelijk brengt het nieuwe jaar meer visie”
  “Het was een jaar van afbraak van de rechten van werknemers, zeker in de openbare diensten."
 • januari 2018 ABVV-campagne: Samen kán het anders!
  Onder het motto ‘Samen kan het Anders’ lanceerde het ABVV op 29 november 2017 een langdurige en grote publiekscampagne waarbij het de mensen oproept om hun zorgen en bekommernissen te delen. Op die manier wil de socialistische vakbond de verhalen van mensen op de voorgrond brengen. En samen met hen eerlijke en rechtvaardige alternatieven formuleren rond werk, fiscaliteit, sociale zekerheid, openbare dienstverlening en inkomen.
 • januari 2018 Brusselse Intergewestelijke: Stop het afbraakbeleid van deze regering!
  De voorbije maanden volgden de vakbondsacties tegen de antisociale maatregelen van de federale regering elkaar op. De werknemers van dit land lijden al drie jaar onder dit rampzalige beleid. De ACOD Brussel is van plan haar weerstand en haar verzet tegen de regering te versterken door een reeks acties in aanloop naar het hoogtepunt op 1 mei 2018.
 • januari 2018 Afslankingen bij de NMBS? De CEO krijgt ‘dubbel geel’
  (algemeen) In de vorige editie hadden we het over de strategische visie van de CEO van de NMBS, mevrouw Dutordoir. In de Kamercommissie had ze net haar visie over de NMBS uiteengezet en roemde ze het personeel om zijn beroepsernst en -fierheid. Ze noemde bepaalde categorieën zelfs ‘bijous’. Een maand later werd het ondernemingsplan van de NMBS tot 2023 voorgesteld … dat een heel ander verhaal bracht. Of toch weer niet?
 • januari 2018 Comité preventie en bescherming op het werk: Hoeksteen van de dagelijkse syndicale werking
  (algemeen) Je hoort op de werkvloer vaak verwijzen naar de comités preventie en bescherming op het werk. Wat doen die comités zoal? Wat is hun meerwaarde voor en op de werkvloer? We merken dat vele nieuwe spoorwegcollega’s niet vertrouwd zijn met de werking van de comités PBW bij de Belgische Spoorwegen. Laten we ze even voorstellen.
 • januari 2018 Spoorwegongeval Morlanwelz
  (algemeen)
 • januari 2018 Verzet tegen eenzijdige beslissingen: Nieuwtjes uit de Nationale Paritaire Commissie
  (algemeen) Een selectie van de dossiers die aan bod kwamen op de paritaire subcommissie van 8 november en de Nationale Paritaire Commissie (NPC) van 13 november 2017.
 • januari 2018 De spoorronde van Vlaanderen: Zesde etappe: gewest Antwerpen
  (algemeen) Het syndicaal gewest Antwerpen kan niet alleen pronken met het mooiste station van de wereld, ook de grote diversiteit aan spoorweginstallaties, -instanties en -aanhorigheden doet het gewest menig spoorwegfanaat watertanden. Ook syndicaal. Om met een knipoog naar een berucht Antwerps spreekwoord te starten: “Aentwaerpen is de statie en de rest is de parking.”
 • januari 2018 De Lijn: ritten schrappen om het budget rond te krijgen
  (algemeen) In november kwam De Lijn Vlaams-Brabant, volledig uit het niets, met een beslissing om in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar volgens zaterdagdienst te rijden. Naar haar zeggen, zou er die dagen een overaanbod aan openbaar vervoer zijn in de regio. Hoezo? En de drukke shoppingweken en feestdagen dan?
 • januari 2018 Ideologisch debat ACOD TBM: vakbondswerk is actiewerk
  (algemeen) In oktober 2017 organiseerde ACOD TBM een ideologisch debat. De resultaten van deze tweedaagse zitting werden op 14 december ter bevestiging voorgelegd aan het Vlaams Comité van ACOD TBM. De Lijn ondergaat immers – onder politieke druk – een volledige transformatie en er zijn voor ACOD TBM op syndicaal vlak duidelijke standpunten in te nemen over de toekomst.
 • januari 2018 Jong TBM: Militanten tot 35 jaar laten hun stem horen
  (algemeen) Jong TBM is een groepering binnen de ACOD TBM die bestaat uit militanten jonger dan 35 jaar. Deze groepering heeft als doel de interesse in vakbondswerk bij jongeren op te wekken. Een vlugge kennismaking.
 • januari 2018 ACOD TBM Brussel: Vergaderagenda seniorenwerking
  (algemeen)
 • januari 2018 Opmerkelijke column: de toekomst van de brief
  (algemeen) Enkele weken geleden schreef columniste Sylvia Witteman in de Volkskrant en in De Morgen, zonder het te willen, een stuk dat de toekomst van bpost als besteller van brieven mooi schetst. Hieronder een bewerkte versie van dat artikel.
 • januari 2018 Zwoegen met pakjes? Ook voor jullie een succesverhaal
  (algemeen) ACOD Post meent dat de groei van de pakjesmarkt moet ten goede komen aan alle werknemers van bpost.
 • januari 2018 Bpost: Dienstorganisatie 2018
  (algemeen)
 • januari 2018 De Warmste Week: een militante met een warm hart
  (algemeen) De warmste week van het jaar vond voor Mieke Velghe, onze militant in Gent X Transport, al midden september plaats. Haar verhaal begint al een half jaar eerder.
 • januari 2018 Energiepact: Onaanvaardbare vertraging
  (algemeen) Al jarenlang slaagt de federale overheid er niet in om een coherent energiebeleid te voeren. Waar blijft een duidelijk, samenhangend en efficiënt energiepact?
 • januari 2018 Hospitalisatieverzekering mag de pan niet uit swingen
  (algemeen) Aan een aanpassing met te kortzichtige maatregelen in de hospitalisatieverzekering wil ACOD Gazelco zeker niet meewerken. Wat is het probleem?
 • januari 2018 Syndicale premie 2017 en bijdragen 2018
  (algemeen) Jaarlijks krijgen alle rechthebbenden een syndicale premie uitbetaald. Voor de sector bedraagt die 135 euro. Om hierop aanspraak te maken, moet uiteraard voldaan worden aan een aantal voorwaarden.
 • januari 2018 En wat brengt 2018? Terugblik op een bewogen jaar
  (algemeen) Bij de jaarwissel blikken we terug op 2017 én we kijken ook al vooruit naar 2018. Dit staat al vast: in de diverse sectoren heeft ACOD de laatste maanden op de gevoelige knoppen gedrukt bij het management. Een overzicht.
 • januari 2018 Wissel van de wacht: Laurent Malengreau vervangt Stéphan Thoumsin
  (algemeen)
 • januari 2018 Korte mededelingen
  (algemeen)
 • januari 2018 Gevangenissen: de ongedekte cheque van Koen Geens
  (algemeen) Het sectorcomité III dat we samen met ACV Openbare Diensten bij spoed aangevraagd hadden om de toestand in het gevangeniswezen te bespreken, was een zware teleurstelling.
 • januari 2018 Defensie: Herziening maaltijdvergoeding in het buitenland voor militairen
  (algemeen) Het ministerieel besluit van 3 februari 1975 dat het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen maken in het buitenland vastlegt, was dringend toe aan een grondige herziening. Wat bevat het nieuwe stelsel?
 • januari 2018 Fedasil: Personeel verliest geld
  (algemeen)
 • januari 2018 Oproep: ACOD Overheidsdiensten zoekt nieuwe afgevaardigden voor haar Jongerencommissie
  (algemeen) ACOD Overheidsdiensten wenst te bouwen aan de toekomst en zoekt hiervoor een aantal jongeren die interesse hebben in de actuele syndicale en/of politieke toestand.
 • januari 2018 Vakbondshappening: we nemen onze syndicale toekomst in handen
  (algemeen) In april 2018 organiseert onze nationale ACOD een inhoudelijk en ideologisch congres om onze vakbond verder vorm te geven. ACOD Overheidsdiensten besliste om dit congres stevig voor te bereiden en onze verantwoordelijkheid te nemen.
 • januari 2018 Sensibiliseringsdag: De openbare diensten staan dichter bij jou dan je denkt
  (algemeen) Na de geslaagde reactiedag van ACOD op 10 oktober, met onder andere een 24 urenstaking van onze Vlaamse en federale sector Overheidsdiensten, was de nood hoog voor onze sector om de rechtstreekse link te leggen naar de burgers in ons land.
 • januari 2018 Luchthaven Oostende: stakingsaanzegging wegens uitblijven akkoord over vakantiedagen
  (algemeen) Wegens het lang uitblijven van een akkoord tussen de privéuitbater van de luchthaven van Oostende en de vakorganisaties over het toekennen van 14 bijkomende vakantiedagen ter vervanging van 14 feestdagen diende ACOD een actieaanzegging voor dit personeel.
 • januari 2018 Gemeenschapsinstelling De Kempen: Spontane werkonderbreking legt dieperliggende problemen bloot
  (algemeen) Op donderdag 24 november 2017 blokkeerden personeelsleden van de gemeenschapsinstelling (GI) De Kempen van campus De Markt in Mol de toegangspoort om de heropname van een minderjarige te verhinderen. Wat was er precies aan de hand?
 • januari 2018 Nieuwjaarsbrief van ACOD LRB: liefste Geert Bourgeois …
  (algemeen) Als je dacht dat 2016 een slecht jaar was, had je 2017 nog niet gezien. Ook 2017 stond in het teken van foute beslissingen, die je zonder overleg maar vooral zonder visie doordrukte. Tijd om eens stil te staan bij het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en te evalueren hoe 2017 bijgedragen heeft tot de beloofde grote doelstelling van je Vlaamse regering ten aanzien van de lokale besturen.
 • januari 2018 Onderwijs in de kijker: Kwaliteit in de klas vraagt om meer ondersteuning
  (algemeen) De voorbije weken was er in de media opvallend veel heisa over allerlei thema’s in het onderwijs. Kan de thuistaal een rol spelen in de klas? Mag het klasgemiddelde nog op het rapport? Hoe komt het dat het niveau voor begrijpend lezen zo dramatisch is gedaald? Wordt het basisonderwijs nog steeds zo stiefmoederlijk behandeld?
 • januari 2018 Actie loont: Personeel Basiseducatie haalt slag thuis
  (algemeen) De voorbije maanden hebben onze collega’s van de Basiseducatie (BE) laten zien dat actievoeren loont. Bij hun overstap van de socioculturele sector naar onderwijs, kregen ze uitzicht op een eigen statuut én een ambtenarenpensioen, ook voor de jaren contractuele tewerkstelling.
 • januari 2018 Duaal leren: een decreet op maat van de werkgevers?
  (algemeen) Eind november zijn de onderhandelingen over duaal leren afgerond. Voor ACOD Onderwijs wordt het een decreet op maat van de werkgevers. Met het belang van de leerling en de draagkracht van de school werd weinig rekening gehouden. Voor ons werd het dus een protocol van niet-akkoord.
 • januari 2018 Streven naar meer kwaliteit in de klas: Onderwijsinspectie 2.0
  (algemeen) Vertrouwen geven aan de scholen, de procedures vereenvoudigen, verwachtingen duidelijk formuleren en zo weinig mogelijk planlast veroorzaken. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het voorontwerp van het nieuwe decreet voor de onderwijsinspectie 2.0.
 • januari 2018 Basisonderwijs: Is de master écht beter dan de meester?
  (algemeen) ACOD Onderwijs is een belangrijke speler binnen het officieel basisonderwijs. Daarom is het onze plicht om de noden van het basisonderwijs in de verf te zetten en erop te hameren dat het personeel de grenzen van de draagkracht al lang bereikt heeft.
 • januari 2018 Onderzoek tijdsbesteding in het onderwijs: Grijp de kans, laat zien wat je job inhoudt
  (algemeen) Bij het begin van het loopbaandebat legde de minister een bijzonder onaangename maatregel op tafel: het optrekken van de prestatienoemers 20 en 21 tot 22. Hiermee wilde ze 140 miljoen euro vrijmaken. Voor ons was dit onaanvaardbaar, want het zou 3000 voltijdse betrekkingen kosten. Slechts een deel van dit jobverlies zou nadien opgevangen worden door de creatie van nieuwe jobs. Het loopbaandebat zat al vast nog voor het goed en wel begonnen was …
 • januari 2018 Modernisering secundair onderwijs: ACOD Onderwijs geeft protocol van niet-akkoord
  (algemeen)
 • januari 2018 Ecosyndicalisme: Ook vakbonden moeten op de klimaattrein springen
  (algemeen) Het begin van een nieuw jaar is het moment van goede voornemens. Laten we deze kans aangrijpen om de klimaatstrijd ook bij de vakbonden bovenaan op de agenda te zetten. Naar aanleiding van het nieuwe boek ‘Als de laatste boom geveld is, eten we ons geld wel op’ (uitgeverij EPO) van Ludo De Witte, organiseerden we onlangs een druk bijgewoonde debatavond over het ecosocialisme in NEST in Gent. Dat vroeg om een vervolg, dat zal plaatsvinden in De Groene Waterman in Antwerpen op 12 januari. Welkom!