Acties bij de douane

 


Aan onze douaniers worden de voorbije jaren hoe langer hoe meer nieuwe taken toevertrouwd. Naast hun vele basisopdrachten, die essentieel zijn. Maar ondersteuning blijft uit.


Zo werden de douaniers sinds de aanslagen in Parijs en Brussel ook ingeschakeld in de strijd tegen het terrorisme. Toen half maart 2020 het verbod op niet essentiële verplaatsingen naar het buitenland werd ingevoerd, werd weer een beroep gedaan op hen om samen met de politiediensten toe te zien op de naleving van dit verbod. In het begin vaak niet met de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen. Bovenop al deze niet te onderschatten opdrachten kwam dan ook nog eens de Brexit. Na lang aandringen van de ACOD, kwamen er gelukkig extra aanwervingen. Kortom, onze douaniers zijn bij elke crisis aanwezig, ondanks de risico’s.

Zij doen hun werk met hart en ziel en boeken dan ook dikwijls mooie resultaten, waarmee de overheid maar al te graag uitpakt. Maar als hiervoor iets in ruil wordt gevraagd, blijft het verbazend stil. Zo vraagt de ACOD concrete vooruitgang inzake:

  • de regularisatie en het in aanmerking nemen van de zwaarte van het beroep van douanebeambte
  • extra aanwervingen, zodat alle opdrachten correct kunnen worden vervuld
  • een vergoeding die recht doet aan het verrichte werk, de geleverde inspanningen en gelopen risico’s
  • het stopzetten van de permanente herstructurering van de douanediensten
  • de versterking van de buitendiensten
  • werkplanningen die zonder overleg worden opgelegd.


Deze dossiers slepen al jaren aan en wij worden altijd met een kluitje in het riet gestuurd. Daarbovenop komt het eerstelijnspersoneel niet in aanmerking komt om prioritair een coronavaccin te krijgen. Deze mensen staan op het terrein echter wel zij aan zij met de collega’s van de politiediensten, die wel prioritair gevaccineerd zijn. Het onbegrip daarover is dan ook groot. Dit alles wordt op het terrein ervaren als een gebrek aan respect vanwege de overheid. Onze douaniers slikken dit niet langer!

De onvrede bij het personeel is terecht bijzonder groot. Als reactie daarop heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront op voorstel van de ACOD op 2 maart een actieaanzegging ingediend. Een overleg met de minister volgde. Met een zeer pover en niet concreet resultaat dat absoluut niet aan de verwachtingen tegemoetkomt. Vandaar werd, in samenspraak met de leden en militanten, beslist om in gemeenschappelijk vakbondsfront actie te voeren. Vanaf 7 maart worden er dan ook wekelijks acties gevoerd.

 

Luc Martony en Peter Veltmans