Administratieve diensten GO! Ambtenaren met uitsterven bedreigd?

 


Het basisoverlegcomité (BOC) bij het GO! van maart 2022 stond in het kader van het wervingsplan en het personeelsplan. De vakbonden formuleerden verscheidene opmerkingen over de invulling van het personeelsplan en het wervingsplan. Op een bijkomend BOC in april werd dit verder besproken.


Voor de administratieve diensten van het GO! besliste de directie het algemeen principe van de aanwerving van contractuelen door te voeren. Als argument wordt verwezen naar de billijkheid die men wenst na te streven bij het verder invullen van vacatures op het personeelsplan. Er zijn reeds een behoorlijk aantal collega’s contractueel geworven en het invullen van nieuwe toekomstige vacatures via een statutaire werving zou zo een vorm van onbillijkheid creëren. Sarcasme ten top natuurlijk, want deze ‘onbillijkheid’ heeft de directie zelf gecreëerd door in het verleden steeds vaker contractueel te werven.

Bovendien wenst men een aantal vacatures met een contract van bepaalde duur in te vullen, in afwachting van een harmonisering van de arbeidsvoorwaarden bij de Vlaamse overheid. Dergelijke voorafnames kunnen wij als vakbond uiteraard niet aanvaarden. Tot nader order blijven de huidige bepalingen van het VPS van kracht en vragen wij de correcte toepassing ervan.

Concreet betekent dit statutaire wervingen voor permanente functies op het personeelsplan. Het VPS voorziet in de mogelijkheid om contractueel te werven in zeven specifieke gevallen, maar we stellen vast dat er zeer creatieve en bijzonder vindingrijke interpretaties worden aangehaald om ook de permanente functies contractueel in te kunnen vullen. Deze strategie vinden we helaas ook meer en meer terug bij andere entiteiten van de Vlaamse overheid.

De echte reden voor de werving van contractuelen - daarover is de directie ook heel open en eerlijk - zijn de budgettaire besparingen die door de Vlaamse regering worden opgelegd, bovenop de koppenbesparing. De loonkost voor statutairen bij het GO! is - als entiteit met rechtspersoonlijkheid - immers hoger dan de loonkost van contractuelen. De directie kiest ervoor om meer personeel contractueel te werven: in plaats van vijf statutairen kunnen met hetzelfde budget zes contractuelen in dienst geworven worden.

Door een tekort aan middelen werden per 1 januari 2022 immers 33 koppen te veel bespaard ten aanzien van de opgelegde besparing in koppen in de lopende legislatuur. Dit heeft vanzelfsprekend een zeer negatieve impact op de werkdruk bij de huidige personeelsleden.

ACOD Overheidsdiensten kan enigszins begrip opbrengen voor de moeilijke situatie die door de blinde besparingsdrang van de Vlaamse regering is ontstaan, maar dit is op zich geen reden om af te wijken van de dwingende aspecten van werving volgens het VPS. We willen de werkdruk ook binnen de perken houden, maar dan wel zonder afbreuk te doen aan het statuut.

De wijze van invulling van het personeelsplan moet voor ons voldoen aan de geldende rechtsregels. Waar gaan we heen als de overheid haar eigen regels begint te omzeilen? Het statutair ambt biedt nog steeds de beste bescherming en arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Vlaamse overheid. De komende selectiereglementen zullen met strakke waakzaamheid gescreend moeten worden, die taak zullen we zeker opnemen.

Voorts moeten we de structurele onderfinanciering van de administratieve diensten van het GO! blijven aanklagen en dit samen met de directie blijvend onder de aandacht brengen van de Vlaamse overheid.

 

Geert Dermaut