ACOD Spoor / CGSP Cheminots verwerpt voorstel van Protocol van Sociaal Akkoord

Nieuws donderdag 23 september 2021

 


Op het Sturingscomité van 22 september heeft ACOD Spoor/CGSP Cheminots het ontwerp van Protocol van Sociaal Akkoord 2021-2022 verworpen.


Sinds 2019 heeft onze vakorganisatie het sociaal overleg alle kansen gegeven, maar vandaag moeten we vaststellen dat de onderhandelingen mislukt zijn. De Directie weigert ons tegemoet te komen en blijft doof voor de verwachtingen van het voltallig spoorwegpersoneel:

  • Voldoende statutaire aanwervingen voor een kwalitatieve dienstverlening als antwoord op de klimaatuitdagingen en de ontwikkeling van een openbare dienst die voor iedereen toegankelijk is.
  • Een rechtvaardige loonsverhoging voor het voltallig spoorwegpersoneel.
  • Concrete maatregelen voor het welzijn van de werknemers.


ACOD Spoor/CGSP Cheminots wijst er uitdrukkelijk op dat het spoorwegpersoneel de afgelopen 5 jaar een productiviteitsstijging van 20% en een verlies van 5000 jobs heeft moeten doorstaan. Wij betreuren het dat die tendens aanhoudt, want sinds 1 september 2020 zijn er nog eens 1070 jobs verloren gegaan!

Het spoorwegpersoneel staat constant onder druk wegens gebrek aan operationeel personeel. Bijgevolg kunnen verlof-, compensatie- en rustdagen onvoldoende worden toegekend, wat zorgt voor een sterk ontregeld work-life-balans bij het personeel - én hun gezinsleden!

Deze situatie leidt tot verslechterde werkomstandigheden die de kwaliteit van de openbare dienstverlening en de exploitatieveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen.

ACOD Spoor/CGSP Cheminots benadrukt dat het spoorwegpersoneel de afgelopen maanden, die uitzonderlijk moeilijk waren door de gezondheidscrisis en de overstromingen tijdens de zomer, de openbare dienstverlening is blijven verzekeren. Daarbij heeft het elke dag uitstekend werk geleverd om een voor de gebruikers aanvaardbare dienstverlening aan te bieden.

Wij willen ook wijzen op de groeiende frustratie van het spoorwegpersoneel over de vele opeenvolgende herstructureringen die gevolgen hebben voor hun privé-leven en niet uitvoerbaar zijn op het terrein.

ACOD Spoor/CGSP Cheminots is bovendien ontzet te vernemen dat de Kern heeft beslist om een lineaire besparing van 6,1 miljoen euro per jaar toe te passen op de werkingsbegroting van Infrabel, een gecumuleerde besparing van 94,2 miljoen euro voor de periode 2021-2024. In 15 jaar tijd is het exploitatiebudget van Infrabel drastisch gedaald met 84 % en het investeringsbudget met 20 %! Infrabel is dus het enige overheidsbedrijf met operationele taken dat dergelijke besparingen moet doorvoeren, onder het voorwendsel dat het bedrijf geconsolideerd is. De exploitatiesubsidie maakt onder meer de aanwerving van personeel, het onderhoud van de netwerkcapaciteit en de instandhouding ervan mogelijk.

Deze beslissingen zullen een rechtstreekse impact hebben op de kwaliteit van de dienstverlening, zowel voor personen- als voor goederenvervoer. Ze zullen leiden tot tijdelijke vertragingen, de afschaffing van verbindingen naar bedrijven of rond de havens, of zelfs de sluiting van bepaalde lijnen omdat ze niet meer kunnen onderhouden worden.

Alweer worden de Belgische spoorwegen gebruikt als budgettaire pasmunt. Ter herinnering: de vorige regering had al 3 miljard euro bezuinigd op de financiële middelen voor het spoor.

Die keuze van de regering is niet alleen kortzichtig, maar staat haaks op het regeerakkoord dat voorziet in een ambitieuze financiering van het treinverkeer, die kadert in de klimaatuitdagingen en de ontwikkeling van een duurzame mobiliteit.

Aangezien de toegang tot de diensten van de stations reeds sinds het begin van het jaar beperkt is, is dit besluit bovendien geen geruststellend signaal op een ogenblik dat over de beheerscontracten wordt onderhandeld om te bepalen welke diensten van de overheidsbedrijven worden verwacht en welke middelen daarvoor zullen worden uitgetrokken.

Vandaag geeft ACOD Spoor/CGSP Cheminots het signaal aan de Directie en alle Regeringspartijen dat de grenzen zijn bereikt. De reizigers en het personeel verdienen beter!

ACOD Spoor/CGSP Cheminots blijft ijveren voor een kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening!