Spoorwegen: stakingsaanzegging voor 29 november 2022

Nieuws dinsdag 15 november 2022

 


Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het spoorwegpersoneel dient een stakingsaanzegging in voor 29 november 2022


In het verlengde van de stakingsactie van 5 oktober laatstleden heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront besloten een stakingsaanzegging in te dienen voor 29 november 2022, van 28 november om 22u tot 29 november om 22u.


Het gemeenschappelijk vakbondsfront van het spoorwegpersoneel keurt de ontoereikendheid af van de investeringen die de regering aan het einde van het laatste begrotingsconclaaf heeft vastgesteld.

Door deze beslissingen kunnen de ambities voor de ontwikkeling en de duurzaamheid van de spoorwegen niet volledig worden gerealiseerd, onder meer in het kader van het afsluiten van openbare diensten- en performantiecontracten voor de NMBS en Infrabel.

Deze contracten zijn essentieel met het oog op de rechtstreekse toewijzing van opdrachten van openbare dienst aan de NMBS voor de komende 10 jaar. Bovendien wenst het gemeenschappelijk front te herinneren aan zijn eisen inzake dringende maatregelen om een einde te maken aan de voortdurende achteruitgang van de arbeidsomstandigheden van het spoorwegpersoneel, die voornamelijk te wijten is aan een gebrek aan personeel.

Deze maatregelen moeten het mogelijk maken de nodige middelen vast te stellen voor het afsluiten van een sociaal contract betreffende, onder andere, het niveau van werkgelegenheid en aanwervingen, de arbeidsvoorwaarden en de koopkracht.

Vandaag, terwijl de grenzen op de verschillende werkzetels ruimschoots worden overschreden, veroordeelt het gemeenschappelijk vakbondsfront het ontbreken van positieve perspectieven voor het gehele spoorwegpersoneel.