De protestacties van de douane zullen hernomen worden

Nieuws dinsdag 15 juni 2021

 


De douaniers verwerpen unaniem het protocol voorgesteld door de Minister van Financiën


Minimale vooruitgang, vage en gedeeltelijke beloften zonder agenda vanwege de Minister van Financiën leidden tot een unanieme verwerping van het protocol. De douanebeambten voelen zich niet gehoord of gerespecteerd. De actie-aanzegging wordt opnieuw geactiveerd.


Naar aanleiding van de verschillende protestacties van douanebeambten hebben de minister van Financiën en de verantwoordelijken van de douane op 10 mei 2021 een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van het personeel.

In een geest van openheid besloten de vakbonden de actieaanzegging op te schorten terwijl hun respectieve leden en afgevaardigden werden geraadpleegd.

Dit overleg is nu afgerond en de conclusies ervan zijn unaniem : de douanebeambten verwerpen het protocol over de onderhandelingen in het Sectorcomité II - Financiën. Helaas komt dit niet als een verrassing, aangezien de beloften van minister Van Peteghem zwak, gedeeltelijk en vaag zijn.

Ter herinnering, de douanebeambten hebben redelijke en gerechtvaardigde eisen. Zij verwachten:

  • extra aanwervingen;
  • wat de pensioenen betreft: regularisatie en inachtneming van de zwaarte van het beroep van douanier;
  • handhaving en versterking van de diensten in het hele land;
  • een bezoldiging die in verhouding staat tot het verrichte werk, de geleverde inspanningen en de gelopen risico's;
  • beëindiging van alle kleine operationele rompslomp en een werkschema dat de agenten en hun privéleven respecteert.


De voorstellen van de minister voldoen bijlange niet aan deze eisen. De douanebeambten voelen zich niet gehoord of gesteund door de minister en hun hiërarchie. Deze laatsten lijken zich niet bewust te zijn van de omvang van de huidige malaise binnen de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen.

Bijgevolg kan het gemeenschappelijk vakbondsfront van de FOD Financiën (ACOD AMiO, ACV Openbare Diensten, VSOA-Financiën, NUOD – Sector Financiën) de sociale vrede binnen de douanediensten niet langer garanderen en heeft het vandaag de actieaanzegging gereactiveerd. Er bestaat immers geen twijfel over dat de ontevredenheid van de douane toeneemt en dat dit onvermijdelijk een weerslag zal hebben op de bevolking tijdens deze zomerperiode en op de economische wereld.

Wij betreuren dit, maar de minister en de regering laten de agenten geen ander alternatief.


ACOD AMiO:
Luc Martony 
ACV openbare diensten: Johan Lippens
VSOA Financiën: Stefaan Slaghmuylder
NUOD Sector Financiën: Bart Torrekens