Jonge getalenteerde Russische musici uitgesloten van internationale muziekwedstrijden

Nieuws woensdag 31 augustus 2022

 


Naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne en de oorlog die daar nu al enkele maanden in alle hevigheid woedt, betuigt ACOD Cultuur haar volledige steun aan en solidariteit met het Oekraïense volk. Tegelijkertijd volgen wij met grote bezorgdheid de uitbreiding van dit conflict naar onze kunst- en cultuursector, waar we onlangs vaststelden dat men onze sector als een oorlogsinstrument wil gebruiken!


Het verbreken van de betrekkingen met Russische kunstenaars en culturele instellingen treft de cultuursector hard, terwijl dit geen gevolgen of invloed heeft voor de invasieplannen van het Russische regime.

Kunstwerken komen pas tot leven en krijgen pas inhoud wanneer zij worden geïnterpreteerd en verspreid. ACOD Cultuur vindt dat geen enkel land het recht heeft ze te verbieden.

Intellectuele prestaties zijn de vrucht van de arbeid van duizenden mensen over de gehele wereld, door de eeuwen heen, en behoren dan ook toe aan de gehele mensheid.

Recent ontvingen enkele leden van ACOD Cultuur, jonge musici met de Russische nationaliteit die kandideerden voor wereldbekende internationale muziekwedstrijden, de weigering tot deelname omwille van hun nationaliteit.

Deze kandidaten hebben er allen heel erg naar toegeleefd en hard gewerkt om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijden, met het oog op internationale erkenning en professionele kansen.

Zowel de Jean Sibelius Violin Competition 2022 (Finland) als de Rodolfo Lipizer International Violin Competition 2022 (Italië) deelden de uitsluiting tot deelname aan de wedstrijd per brief aan de kandidaten mee.

De druk die nu op deze kunstenaars wordt uitgeoefend om zich te conformeren aan het verhaal van welke partij in het conflict dan ook, onder de dreiging van uitsluiting en het ruïneren van hun carrière, is onverenigbaar met de artistieke vrijheid die in een democratie altijd zou moeten heersen.

Voorts is het bijzonder alarmerend dat kunstenaars het risico lopen zo het doelwit te worden van aanvallen, beledigingen en ideologische intimidatie, omdat zij zich niet openlijk achter een van beide partijen scharen.

Wij hopen dat onze getalenteerde jonge kunstenaars de kracht en het doorzettingsvermogen zullen behouden om hun talenten toch te kunnen tonen aan de wereld. Dat recht hebben ze!

Het verdelen van kunst en cultuur zal zeker de oorlog niet stoppen. Intégendeel, ACOD Cultuur roept iedereen op zich te scharen aan de zijde van zowel Oekraïense als Russische kunstenaars en zich te blijven verzetten tegen de oorlog. We gaan ook nog steeds ronduit in tegen culturele discriminatie. ACOD Cultuur is ervan overtuigd dat, indien we kiezen voor de bescherming van kunst en cultuur, we onszelf plaatsen aan de goede kant van de geschiedenis.

 

Inge Hermans