Decreet continuïteit dienstverlening legt stakingsrecht De Lijn aan banden

Nieuws dinsdag 1 juni 2021

 


Op 6 mei werd het decreet ‘Continuïteit van de dienstverlening’ goedgekeurd in de Commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement. Vijf dagen na het feest van de arbeid waar ook het 100-jarig bestaan van het stakingsrecht gevierd werd. Voor de medewerkers van De Lijn was dit een verjaardag in mineur. Het decreet zal dan wel niet het individuele stakingsrecht aantasten, maar eens te meer het collectieve.


Door de invoering van de intentieverklaring 72 uur op voorhand legt de Vlaamse regering de druk bij het individu waardoor stakingspiketten als collectief hun kracht verliezen. Bovendien zal aan de intentie een sanctie gekoppeld worden voor wie deze niet naleeft.


Veel vragen, weinig antwoorden


ACOD TBM en de linkse oppositiepartijen hebben veel vragen bij dit decreet. Op onze bezwaren tegen de bevoegdheid van Vlaanderen in deze materie kwam er van de regering maar een zeer mager antwoord. Het is onbegrijpelijk dat er geen extra advies aan de Raad van State wordt gevraagd om dit uit te klaren. We kunnen dus enkel concluderen dat de Vlaamse regering haar groot gelijk wil halen.

Ten tweede stellen wij het gelijkheidsbeginsel in vraag. Wij vinden het opmerkelijk dat de Vlaamse minister van Mobiliteit hier niet een decreet schrijft voor het gehele stads- en streekvervoer, maar wel enkel voor De Lijn. Dit is dus geen decreet voor de reizigers, maar wel eentje om de vakbonden bij De Lijn aan banden te leggen. Indien de Vlaamse regering de reizigers zou willen ontzien bij stakingen, dan zou deze regeling ook moeten gelden voor pachters en voor de toekomstige uitbaters van vervoer op maat.

 

Wij laten ons niet doen


Bij De Lijn wil men zelfs al advies in winnen op de ondernemingsraden over een decreet waarover het Vlaams parlement nog moet stemmen, ACOD TBM zal hen correct van antwoord dienen. Maar hier stopt het niet, we zullen ons de komende weken beraden over volgende stappen. ACOD TBM zal dit niet zomaar laten passeren. Het recht op collectief onderhandelen en het daaraan gekoppeld recht op collectieve actie is voor ons essentieel om te blijven opkomen voor iedereen bij De Lijn.


Stan Reusen