Aanval op de pensioenregeling van ambtenaren is onrechtvaardig

Nieuws maandag 12 december 2022

 


In Het Laatste Nieuws (12/12/2022) wordt een overzicht gegeven van enkele beroepen in de openbare sector waar het personeel gebruik kan maken van een vervroegde pensionering. De ACOD merkt dat hiermee – na enkele eerste aanvallen in de politiek – opnieuw de druk wordt opgevoerd om een einde te maken aan het aparte pensioenstatuut van de ambtenaren.


Tijdens de coronacrisis werden de ambtenaren op handen gedragen, soms zelfs aangevuld met applaus. Maar nu er gezocht wordt naar centen om de overheidsbudgetten in evenwicht te krijgen, wordt met afgunst gekeken naar de ambtenarenstatuten. Vooral de voordelige pensioenregeling moet daarvoor blijkbaar op de schop. Nochtans is die pensioenregeling niet onrechtvaardig. Ze maakt deel uit van de carrière van de ambtenaar, die niet kan genieten van tal van voordelen die in de private sector bestaan en daarom gecompenseerd wordt met een ‘beter’ pensioen.

Voor sommige beroepen is volgens de ACOD de mogelijkheid om vervroegd te stoppen met werken trouwens niet meer dan normaal. Fysiek en mentaal belastende jobs als brandweerman, loods, cipier, militair, leraar, treinbestuurder, luchtverkeersleider en nog vele andere vragen een enorme tol. Is het verstandig om dergelijk risicovol werk nog te laten doen door personeel van bijna 60 jaar oud als die zich niet meer in staat voelen hun taak naar behoren uit te voeren? Een vervroegde uitstap is dan een billijke oplossing en geeft jongeren de kans hun plaats in te nemen.

De ACOD vraagt dat er met meer nuance en kennis van zaken over dit dossier gesproken wordt, in plaats van het op een populistische en onrechtvaardige manier voor te stellen.

 

Chris Reniers
voorzitter ACOD