Defensie: solidariteit en veiligheid tijdens de lockdown zijn meer dan woorden!

Nieuws woensdag 1 juli 2020

 


De coronapandemie die wereldwijd toeslaat, liet zich ook voelen bij Defensie. De voorbije weken is onze samenleving sterk veranderd en er is nog steeds onduidelijkheid over waaraan we ons moeten houden als burger, maar ook als militair. De ACOD wil goede en veilige maatregelen in deze uitzonderlijke tijden. We vragen dan ook de opgelegde maatregelen strikt te blijven toepassen zodat we dit met zijn allen overwinnen. Solidariteit en veiligheid zijn meer dan woorden: het is een visie en een actie!

Thuiswerk


We zaten bij het begin van de crisis samen met DGHR en streden voor een veilige werkomgeving voor iedereen. De CHOD (Chief of Defence) besliste, na overleg met de vakbonden, om werken op afstand (telewerken/thuiswerken) maximaal toe te passen voor elke functie die dit toelaat. Indien jouw functie dit niet zou toelaten, kan je thuisblijven in verplichte stand-by in afwachting van verdere opdrachten. Je moet hiervoor geen verlof of recuperatie opnemen.


Nationale verplaatsingen


In opdracht van de nationale veiligheidsraad is het enkel toegestaan verplaatsingen te maken die strikt noodzakelijk zijn. Defensie blijft streven naar continuïteit van operaties en staat klaar om hulp te bieden aan de natie. Er is dan ook een online certificaat beschikbaar waarmee je toestemming krijgt om te gaan werken of een opdracht uit te voeren die essentieel is. De eenheden staan ervoor in dit document tijdig te overhandigen. In de meeste kwartieren moet de CSM de certificaten elektronisch naar de betrokkenen sturen. Zo ben je steeds in orde bij controles door de politie of lokale overheden.


Buitenlandse opdrachten


Veel collega’s werken momenteel in het buitenland, waarbij elk land zijn eigen maatregelen treft. Om te voorkomen dat we onbewust onze collega’s in gevaar brengen is het noodzakelijk om voor en na de geplande ontplooiing/rotatie een quarantaineperiode toe te passen. Alle niet essentiële buitenlandse verplaatsingen zijn dan ook opgeschort.


Verloven


De opgelegde maatregelen hebben natuurlijk een invloed op het opnemen van het resterend verlofkrediet 2019. Je kan nog steeds verlof aanvragen via HRM als je dit wenst. Maar wat met het verlof van 2019 dat je niet meer kon opnemen voor eind april? Dit verlofkrediet zal je nog kunnen opnemen gedurende de zes weken die volgen op het beëindigen van de coronamaatregelen. Je kan dus het verlof beperkt opsparen en opnemen als alles terug wat genormaliseerd is.


Natasja Gaytant