1 mei: feest van de solidariteit!!

De boodschap voor 1 mei, van Chris Reniers, voorzitter van de ACOD

 

"De ACOD heeft op de sociale media een campagne lopen om links te stemmen. We leggen daarin uit waarom dat nodig is, onder andere op het vlak van koopkracht, pensioenen en fiscaliteit.  Daarbij vragen we iedereen om zijn of haar stem goed te overwegen. Immers, niet alle partijen die zich progressief voordoen, delen onze standpunten. Zo zijn ze soms voor een minimale dienstverlening, tegen een openbaar vervoer aangestuurd door de overheid of tegen een uitbreiding van de openbare dienstverlening.  Stem daarom links en progressief voor een plaatje dat volledig klopt, zeker met het oog op de openbare diensten. Vergeet ook populistische partijen en ga niet mee in het racistisch of xenofoob discours van anderen. Dit is een warme oproep voor een gelijke en sociale samenleving."