De Lijn: samen voor een eerlijke inzet van lijncontrole in West-Vlaanderen

 

Op 16 april 2019 diende het gemeenschappelijk vakbondsfront in de entiteit West-Vlaanderen een stakingsaanzegging in na het teleurstellend syndicaal onderhoud met het management over de ‘lijncontrole’ in zone West.


ACOD TBM laat de problematiek rond de centrale aansturing niet los. We verwittigden de directie dat we vanaf maandag 22 april 2019 de vrijheid zouden nemen over te gaan tot syndicale acties. Wegens gebrek aan vooruitgang in dit dossier volgden op 24 april stiptheidsacties.


De Lijn weet het niet altijd beter


De Lijn vertrekt van de idee dat de algemene zonale aansturing van de ‘lijncontrole’ moet gecentraliseerd worden. ACOD TBM is echter niet overtuigd van de door De Lijn hieraan gekoppelde noodzaak om alle lijncontroleurs vanuit eenzelfde locatie te laten starten. Volgens ons kan er een grotere productiviteit en inzetbaarheid gerealiseerd worden wanneer lijncontroleurs hun dienst verder aanvatten zoals op heden in Kortrijk, Oostende of Brugge. Zo wordt het nodeloos overbruggen van afstanden zowel binnen als buiten arbeidstijd sterk verminderd. Dat komt zowel de efficiëntie, als de motivatie en het evenwicht tussen werk en privéleven ten goede. Ook met het oog op ondersteuning van chauffeurs kan binnen het uitgestrekte West-Vlaanderen op die manier een veel snellere interventietijd gegarandeerd worden.


Alles staat of valt met de ‘snelle interventie’


ACOD TBM zou dus kunnen leven met een centrale aansturing, mits een verspreide uitvalsbasis voor de controleurs. Voor ons is het namelijk van cruciaal belang dat snel kan worden ingegrepen door bevoegden in geval van agressie, ongeval of noodsituatie. Aan de algemene preventieadviseur van De Lijn werd gevraagd de definitie te bepalen van een ‘snel ingrijpen’. De preventiedienst van De Lijn stelt dat een ‘snelle interventie’ niet te definiëren valt en er dus geen objectief en regelgevend antwoord kan gegeven worden.

Wij vinden dit een zeer teleurstellend antwoord en stellen dat indien er geen algemene wettelijke norm bestaat voor het aanbieden van bijstand aan een reiziger of een chauffeur in nood, het dan hoog tijd wordt dat De Lijn er voor zichzelf één zal bepalen. De werknemers van De Lijn hebben namelijk het recht te weten waaraan ze zich kunnen verwachten tijdens het uitvoeren van de dienst.


Geen oplossing, dus actie


Omdat de directie maar bleef rond de pot draaien, zonder een sociale en slimme oplossing aan te bieden, werd besloten actie te voeren op 24 april in de vorm van een stiptheidsactie van de lijncontroleurs in Kortrijk, Oostende en Brugge. In de vroege ochtenduren werden alle uitrijdende voertuigen aan een intensieve controle onderworpen, alvorens ze op de openbare weg werden toegelaten. Door deze stiptheidsoefening werd het al snel 6.30 uur alvorens het vervoer op gang geraakte. Met deze actie wilden we onze boodschap aan de directie kracht bijzetten en een opening forceren in de richting van het bestendigen van de controle in zowel Kortrijk als Brugge en aan de kust.

Sinds 30 april werden de gesprekken voor Zone West voortgezet in Brugge.


Besluit


ACOD TBM eist dat er opnieuw lijncontroleurs ingezet worden in alle regio’s. Alle chauffeurs hebben immers evenveel recht op bijstand van de controledienst bij een oproep.


Rita Coeck

 

[ACOD TBM]