Buitengewoon Congres: ook in coronatijden zit ACOD Onderwijs niet stil

 


Om de vier jaar organiseert ACOD Onderwijs een Statutair Congres. Deze keer had het moeten plaatsvinden op 7 en 8 mei 2020, maar door de coronacrisis hebben wij onze plannen moeten wijzigen en hebben wij besloten om de meest dringende zaken alvast af te handelen op een Buitengewoon Congres op 25 mei 2020. In normale omstandigheden organiseren wij ons Statutair Congres op woensdag 28 oktober 2020.


We willen alvast even terugblikken op de voorbije vier jaar. Deze periode werd gekenmerkt door talrijke acties – al dan niet interprofessioneel, intersectorieel en/of in gemeenschappelijk front – tegen de aanvallen op onze pensioenen. Bovendien vond op 20 maart 2019 een bijzonder geslaagde onderwijsstaking plaats, de eerste sinds 20 jaar. In de politieke wereld is dat signaal duidelijk aangekomen.

Een tweede constante was de reeks Buitengewone Congressen die elkaar opvolgden voor de verkiezingen van de algemeen secretaris, een adjunct-algemeen secretaris of een commissievoorzitter. Door het vertrek van Raf De Weerdt naar het federale ABVV zijn de mandaten bij ACOD Onderwijs in enkele stappen herschikt. Momenteel berust de dagelijkse leiding van ACOD Onderwijs bij algemeen secretaris Nancy Libert en adjunct-algemeen secretarissen Jean-Luc Barbery en Marc Borremans.

Jo Coulier is herkozen tot voorzitter van ACOD Onderwijs, net zoals de verificateurs Lou Boghe en Dirk Huyge. In de digitale editie van Tribune (te vinden op deze website) kunnen jullie kennismaken met de voorzitters van onze commissies.

Voor we vooruitblikken nog een woordje over de coronacrisis. Die doorkruiste niet alleen onze congresplannen, ze maakt ook duidelijk hoe belangrijk het onderwijs is voor leerlingen en ouders en welke rol een vakbond kan spelen op zulke crisismomenten.

De volgende jaren ligt heel wat werk op de plank. We zullen ons statuut – vooral de vaste benoeming – en onze vakantieregeling verder moeten bewaken. De coronacrisis heeft ons tot verregaande flexibiliteit gedwongen, maar dat mag niet de regel worden. We zullen er ook op toezien dat ons onderwijs niet gedeeltelijk wordt doorgeschoven naar de sectoren werk en economie en geprivatiseerd wordt. Ook intern ligt er heel wat werk op de plank. We blijven inzetten op de vorming van onze afgevaardigden en militanten en werken onze communicatie verder uit.

Los van deze beschouwingen drukken wij onze oprechte dank uit aan alle leden, schoolafgevaardigden, bestuursleden en medewerkers die het mogelijk hebben gemaakt dat wij als sector op quasi alle acties meer dan behoorlijk uit de verf zijn gekomen. Wij bedanken onze vier afscheidnemende commissievoorzitters: Hilde Willaert, Ivo Roggemans, Robby Cobbaut en Pol De Graeve. Jullie permanente inzet en overtuiging is ons sterkste wapen tegen deze asociale regeringen, die er enkel op uit zijn om onze welvaartstaat uit te kleden en de relevantie van de vakbond te minimaliseren. Als we allen samen hiertegen een vuist maken kunnen we de toekomst met een gerust hart tegemoet kijken.

 

nancy.libert@acod.be