De openbare diensten zijn geen melkkoe!

 


“De openbare sector is geen melkkoe”


De economie en het ‘normale’ leven komen terug op gang na enkele maanden waarin vrijwel alles stillag, behalve dan de openbare diensten. Ben je trots over het werk dat ze leverden?


Chris Reniers: “Absoluut! De openbare diensten, samen met enkele andere essentiële sectoren, hebben het land rechtgehouden. Gedurende de voorbije drie maanden bleven de openbare diensten en hun personeel ten dienste staan van de burgers en van de samenleving. Ze zorgden voor een continuïteit. De bereidheid van het personeel van de openbare diensten om aan de slag te blijven in vaak moeilijke en onveilige werkomstandigheden is niet minder dan bewonderenswaardig. We kunnen gerust stellen dat ze tijdens de coronacrisis harder hebben gewerkt dan ooit.”


Nu duiken ook de eerste becijferingen op van de kostprijs van de coronacrisis. Ben je verbaasd over de grootte van de bedragen?


Chris Reniers: “Niemand kan ontkennen dat de lockdown economisch hard heeft ingehakt op zowel burgers als bedrijven. Het is gemakkelijk om achteraf kritiek te geven en te zeggen wat we hadden moeten doen of hoe we het hadden moeten doen. Ik wil me dan ook van gratuite kritiek onthouden.
Toch moet ik vaststellen dat een aantal beslissingen weinig coherent waren. Er werd niet al te nauw op toegekeken of ze wel fair waren, gecontroleerd zouden worden en of de middelen die eraan vasthingen ook terechtkwamen bij de bedrijven of mensen die ze echt nodig hadden.”


Kan je daar voorbeelden van geven?


Chris Reniers: “Bij momenten leek het erop dat de regering aan paniekvoetbal deed. Ze putte zich uit om toch maar snel tal van premies en andere vormen van ondersteuning uit te delen om haar achterban tevreden te houden. Bovendien werden die middelen nogal willekeurig en lineair uitgedeeld. Er werd weinig rekening gehouden met individuele situaties. Bij bedrijven en zelfstandigen was er bijvoorbeeld geen controle op belastingafdrachten of inkomsten van het afgelopen jaar. De overbruggingskredieten of dagelijkse tegemoetkomingen werden bijzonder vlot toegekend. Ook was het niet logisch dat zelfs wie slechts één dag technisch werkloos was al recht had op de energiepremie van de Vlaamse overheid.”


Gevolg: er is veel geld uitgedeeld dat mogelijk niet altijd nodig was?


Chris Reniers: “Er is bijna geen controle geweest, de fraude is dus navenant groot. Het kan echt niet de bedoeling zijn te profiteren van deze crisis. Als we nu de becijferingen zien, merken we dat er astronomisch hoge bedragen zijn uitgekeerd, die ook voor een even astronomisch groot gat in de begroting zullen zorgen.”


Verbaast het je dat in tijden van crisis meteen naar de overheid gekeken wordt om de problemen op te lossen?


Chris Reniers: “Ik hoorde vaak dat ‘de overheid het moet oplossen’, dikwijls uit de mond van dezelfde personen en organisaties die zich anders principieel verzetten tegen overheidsinitiatieven. Zij zijn nu de eersten die vragen om overheidssteun en subsidies. Ik vind dit bijzonder cynisch. T
egelijk merken we nu dat bepaalde overheidsdiensten en -bedrijven in de problemen komen door onderbenutting. Zij hebben dus steun nodig. Gezien het oplopende overheidstekort door het uitdelen van de coronacadeaus kan het nu toch niet de bedoeling zijn dat men het geld gaat zoeken bij diezelfde openbare diensten en hun personeel?”

 

Wat is nu nodig?

 

Chris Reniers: “In plaats van de openbare diensten te ontmantelen, te privatiseren, te liberaliseren of erop te besparen is het juist hoog tijd om ze structureel te versterken. Ze verdienen een financiering die nodig is om op een correcte, continue, faire en objectieve manier de burger en de samenleving te dienen en te ondersteunen. De staat, de overheid en de openbare diensten mogen niet gebruikt worden als melkkoe.

We roepen de politiek op om de waarde van de openbare diensten te erkennen, hen te ondersteunen waar mogelijk en zo nodig zwaar te versterken. Inzetten op openbare diensten en hun personeel is inzetten op een faire en solidaire samenleving.”