Defensie: every soldier a recruiter

 

In 2019 opent Defensie 2035 vacatures, een recordaantal. De volgende jaren blijven we op hetzelfde niveau en zelfs meer rekruteren. Hiervoor lanceert Defensie verschillende mediacampagnes en staan de ‘Active Recruiters’ van de Informatiecentra weer op allerlei beurzen en evenementen. Tevens worden er regelmatig jobdagen en kennismakingsdagen georganiseerd in verschillende eenheden.


De recruiters hebben als hoofdopdracht om geïnteresseerden aan te trekken en te informeren. Vooral de mensen in de Informatiecentra zijn hier dagelijks mee bezig. Ze zijn specialisten van de selectieprocedure, kennen het brede aanbod aan functies en opleidingen binnen Defensie en zijn op de hoogte van alle voorwaarden bij elk statuut.

Maar exact uitleggen wat elke job concreet inhoudt, kunnen ze natuurlijk niet. Daarvoor heeft men enthousiaste militairen nodig die over hun job vertellen. Militairen die vandaag tewerkgesteld zijn bij Defensie. Als zij hun beroep voldoende attractief vinden, zullen zij uitvoerig vertellen over hun job of opleiding in hun leefomgeving.

Onze eigen collega’s zijn dus de belangrijkste schakel in het rekruteringsproces. Zij zijn immers de beste ambassadeurs voor hun job. Hopelijk wordt er op korte tijd tegemoetgekomen aan de wensen van de militairen. We hebben deze gebundeld en de titel gegeven ‘XL-voorstellen van ACOD Militairen’ (zie vorige editie van Tribune). Ondertussen hebben alle instanties die een rol kunnen spelen in de uitvoering van deze voorstellen een exemplaar ontvangen.


Het jobaanbod


Defensie werft in totaal 2035 actieve militairen aan voor een honderdtal profielen. Die gaan van paracommando en kok tot ingenieur. Met elk studieniveau kan je solliciteren bij Defensie.

Naast die verschillende profielen hebben we ook heel wat statuten waarbij we de overheid vragen om maximaal te werven in het beroepskader. Helaas hebben we ook nog steeds het BDL-statuut waarin je maximaal 12 jaar kan werken of het statuut hulpkader van maximaal 16 jaar. Deze zijn voor ons nepstatuten. We moeten vaststellen dat zo goed als alle vacatures zich bevinden in het BDL-statuut. Voor hen bestaat er wel de mogelijkheid om over te stappen naar het beroepskader in de loop van hun militaire loopbaan.

Door al die statuten en vacatures lopen de inschrijvingen niet heel het jaar door. Voor de functies vrijwilliger rekruteert men elke maand. Maar vacatures ‘kader’ worden één keer per jaar georganiseerd en niet allemaal met dezelfde afsluitingsdatum.

Wie wil solliciteren, moet zich dus inschrijven voor deze limietdatum. Wie te laat is, loopt het risico een jaar te moeten wachten vooraleer de vacature opnieuw wordt opengesteld. Erger nog, geïnteresseerden die te laat zijn, kunnen een opportuniteit bij Defensie definitief missen omdat er leeftijdsvoorwaarden zijn.


Contactcenter Defensie


Soms heeft iemand een heel specifieke vraag. Hiermee kan je steeds terecht bij ACOD Militairen. Uiteraard kan men ook steeds via het Contactcenter Rekrutering van Defensie de nodige info verkrijgen en dit op het gratis nummer 0800 333 48.

 

Hans Lejeune

 

[ACOD Overheidsdiensten]