Flexwerkers uit de cultuursector hebben recht op federale steun

 


Werknemers konden al een beroep doen op tijdelijke werkloosheid en zelfstandigen op het overbruggingskrediet. Ook voor de vele flexwerkers die door de mazen van het sociale vangnet vielen, zijn er nu een aantal tijdelijke aanpassingen in de werkloosheidsreglementering opgenomen.


De Wet van 15 juli 2020 is op juridisch vlak weliswaar niet onbesproken, maar als noodmaatregel toch zeer welkom voor een precaire groep cultuurwerkers die anders ten onrechte aan hun lot overgelaten zouden zijn. Zeker nu we in een tweede golf zitten. We lijsten de tijdelijke aanpassingen op.


Verlaagde toegang werkloosheid


Wie tien artistieke of technisch-artistieke activiteiten kan aantonen in de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 of 20 arbeidsdagen berekend met de cachetregel in dezelfde periode, heeft recht op een werkloosheidsuitkering van 1 april tot 31 december 2020.


Cumul rechten


Als uw inkomsten uit artistieke activiteiten los van uw loon - via zelfstandige activiteit of auteursrechten - hoger zijn dan 4.536,48 euro (netto-belastbaar) per jaar, dan wordt dat bedrag van uw uitkering afgetrokken. Hierop komt een tijdelijke uitzondering: tussen 1 april en 31 december 2020 zal er geen rekening gehouden worden met ontvangen auteursrechten en naburige rechten. Die kan je voor deze periode dus onbeperkt cumuleren met een werkloosheidsuitkering.


Verlenging referteperiodes


Om het ‘kunstenaarsstatuut’ te krijgen (de voordeelregel waardoor je het bedrag van de uitkering in de eerste periode kan behouden) moet je 156 arbeidsdagen bewijzen in een periode van 18 maanden. Van die 156 arbeidsdagen moeten er ten minste 104 artistiek of technisch-artistiek zijn. De referteperiode van 18 maanden wordt opgeschort van 13 maart 2020 tot 31 december 2020. Idem voor de periode van 12 maanden waarin je drie artistieke of technisch-artistieke arbeidsdagen moet kunnen bewijzen om het kunstenaarsstatuut te verlengen. Als je er tijdens de coronacrisis in slaagt dagen te werken, vergroot bijgevolg de kans om deze voordeelregels te verkrijgen.


Verlengde vrijstelling activering


Wie een werkloosheidsuitkering krijgt, moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en inspanningen leveren om werk te vinden. Je moet weliswaar enkel artistiek werk zoeken als je in de loop van de laatste 18 maanden 156 arbeidsdagen gepresteerd hebt, waarvan minstens 104 voor artistieke prestaties. Die referteperiode van 18 maanden wordt nu opgeschort van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020.


Bevriezing degressiviteit


Daarnaast is de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen sowieso gedurende vijf maanden opgeschort bij koninklijk besluit van 23 april 2020. Stel dat de eerste of tweede vergoedingsperiode afloopt op 31 mei of op 30 september 2020 en je nadien dus een lagere uitkering zou krijgen, dan wordt die vergoedingsperiode verlengd tot respectievelijk 31 oktober 2020 of 28 februari 2021.Meer info vind je op cultuurkameraad.be.


Robrecht Vanderbeeken