Nieuws uit het paritair comité van Proximus

 


CUO_CSC/CBU_SLS_DSC
Agile Circles (Steam)


Dit dossier heeft betrekking op de evaluatie van de piloot-Cirkels, alsook op het vastleggen van de volgende stappen in het model van de Cirkels. Voor de komende twee jaar is het de ambitie om de zes bestaande Cirkels te bevestigen, de twee Mass Market Cirkels met info en sales activiteiten uit te breiden (met aansluiting van DSC collega’s), vier nieuwe Cirkels binnen de professionele markt te lanceren en drie Competence Centers op te starten (Escalation, Wholesale & Prof Market, Managed Services).

Voorts werd het HR-proces ontwikkeld voor de toewijzing van ondersteunende rollen en van de posities van de agenten van de Cirkels, zowel binnen CSC als CBU/DSC. Belangrijk te vermelden is dat de tijdelijke externe bodyshoppers die voor de piloten ingezet werden, worden vervangen door interne medewerkers.

Er zullen zowel in 2022 als in 2023 geregeld updates worden gegeven tijdens het overleg binnen de SOC-werkgroep. De ACOD kijkt met grote verwachtingen uit naar die updates, maar zeker ook naar de uiteindelijke samenstelling van de Cirkels en Competence Centers. Mogelijke anomalieën met betrekking tot de uitvoering van het dossier moeten onmiddellijk de wereld uitgeholpen worden. Het is van het grootste belang dat alle medewerkers, binnen of buiten Steam, weten en voelen dat zij even belangrijk zijn en dat er voor iedereen toekomst is in het bedrijf.


S&S_GHR_PWR
Wachtdiensten en geplande werken - kaderleden

Het doel is het systeem van wachtdiensten en geplande werken aantrekkelijker te maken voor kaderleden (M1/V1 -M2/V2 -M3/V3, vertrouwenspost type 1), in lijn met de gangbare praktijken op de markt, door de premies en compensaties voor wachtdiensten en geplande werken op elkaar af te stemmen en uit te breiden naar alle diensten/kaderleden, dit met ingang van 1 juli 2022.

Premie voor het ongemak van de wacht of het gepland werk

- maandag tem zaterdag = 52,62 euro bruto/dag (index 1,7758)

- zon- en feestdagen = 119,49 euro bruto/dag (index 1,7758)

Compensatie in tijd voor de gepresteerde uren ≥ 1u/dag

- maandag tem vrijdag = 100% recuperatie na 18u00 en vóór 7u30

- zaterdag = 100% recuperatie

- zon- en feestdagen = 200% recuperatie

Registratie prestaties

Tijdsregistratie via SAP-ESS/MSS: met goedkeuring van het management. De tijd die niet is gerecupereerd op het einde van het trimester wordt overgedragen naar de tijdspaarrekening of uitbetaald aan 9,675 euro bruto per 15 minuten (index 1,7758) in functie van de voorkeur van de medewerker.

 

Voor de kaderleden bij EBU die nog een saldo van niet-recupereerde uren hebben in het kader van geplande werken wordt in een overgangsregime voorzien: ze kunnen dit saldo nog opnemen tot en met 30 juni 2022. Wat niet is opgenomen voor de start van het nieuwe systeem op 1 juli 2022, zal overgedragen worden op de tijdspaarrekening. Gezien het tijdsparen in (halve) dagen wordt uitgedrukt en opgenomen, zal het saldo aan niet-gerecupereerde uren omgezet en afgerond worden per halve dag, op basis van een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur.


De ecocheques komen er aan


Zoals bepaald in de collectieve overeenkomst 2021-2022 worden dit jaar aan de Proximus- medewerkers ecocheques (Eco Pass) toegekend voor een bedrag van maximaal 130 euro. Dit bedrag zal pro rata de tewerkstelling van de werknemer worden berekend volgens de berekening die van toepassing is op de collectieve bonus, voor de periode van 1 mei 2021 tot en met 30 april 2022.

De ecocheques worden toegekend aan de werknemers die op 30 april 2022 in dienst zijn en die tussen die datum en de datum van betaling van de ecocheques geen ontslag hebben genomen of zijn ontslagen wegens dringende reden. Ze zullen in juni 2022 op de Sodexo-kaart van de werknemers worden opgeladen. De geldigheidsduur ervan is 24 maanden.

 

 


Documenten
1920x620-Telecom.jpg