Overzicht bewaren om de toekomst van de Belgische Spoorwegen veilig te stellen

 


De NMBS wordt getroffen door een verlies van 100 miljoen euro ten gevolge de pandemie, ook Infrabel moest een verlies incasseren. De mondiale crisis voorspelt geen beterschap en werpt ongetwijfeld een zware schaduw op de besprekingen over de beheerscontracten en de daaraan verbonden financiële investeringen. Er moeten dringend bijkomende middelen gevonden worden voor de noodzakelijke aanwervingen en het behoud van een kwaliteitsvolle dienstverlening. De ambitieuze spoorvisie 2040 van minister Gilkinet zal bovendien niet gratis zijn.


De samenstelling van de regering maakt het ook allemaal niet evident. Wanneer je met zeven partijen in een coalitie zit, moet je dus compromissen sluiten. Zo werkt het nu eenmaal en zeker in de politiek. Elke partij binnen welke regering ook wil al eens scoren. Enkel bij een absolute meerderheid kan je je eigen ding doen. En dan nog. Zoals steeds moeten de Belgische spoorwegen strijden om te krijgen waarop ze recht hebben. Niet alle politieke strekkingen zien – en erkennen – de noden van de spoorwegen.

Een troost is dat het slechter kan zijn. We herinneren ons de regering Michel-De Wever die de Belgische spoorwegen onrealistische besparingen oplegde. Of erger: de twee Vlaams-nationalistische partijen dromen van een volledige splitsing van de Belgische spoorwegen, inclusief infrastructuur. Dit zou meteen het einde betekenen van ons personeelsstatuut en alle hieraan verbonden zekerheden, niet alleen voor de actieve personeelsleden, maar ook voor de gepensioneerden. De huidige verloning, gegarandeerde arbeidsvoorwaarden, sociale tegemoetkomingen… komen dan op de schop. We hopen dat iedereen zich hiervan bewust is.

De verkiezingen in 2024 zullen dan ook zeer belangrijk worden. Hoewel sommige punten van deze partijen een aantal mensen zullen aanspreken, is het belangrijk hun volledige programma te bekijken en niet enkele slogans. Als je dan verder kijkt naar wat deze partijen werkelijk voorstaan, vallen de maskers snel af.

De aanwervingen zijn ondertussen volop bezig. De verwachte concurrentiestrijd voor technische profielen met andere bedrijven werd bevestigd. Ook andere profielen zoals veiligheidsbediende worden sterk gezocht op de arbeidsmarkt. Daarom ook moeten de inspanningen aangehouden blijven zodat er voldoende mensen worden aangeworven.

De personeelssituatie blijft immers nog steeds precair. Aanwerven blijft de prioritaire opdracht om de openbare dienst te verzekeren en het personeel een waardig evenwicht werk-leven te garanderen.

De besprekingen om bundel 541 in overeenstemming te brengen met de wettelijke bepalingen zijn nog steeds aan de gang. Het is voor ons belangrijk dat niet alleen de wet wordt gerespecteerd, maar ook dat er garanties worden ingebouwd ten gunste van het personeel. De Belgische spoorwegen zijn niet te vergelijken met andere economische sectoren. De arbeidstijden bij het spoor zijn zeer divers. Voor ons is dat primordiaal.

Daarom ook is het aan ons om het overzicht te bewaren en alles in de juiste context te plaatsen. We hebben niet de luxe om alles simplistisch voor te stellen en met opportunistische ideeën – lees: populisme – af te komen. We hebben een verantwoordelijkheid te dragen.

Niet alleen voor de huidige, maar ook voor de vorige en toekomstige generatie.

 

Ludo Sempels

 

 


Documenten
1920x620-Passepartout.jpg