Stakingsrecht = grondrecht

 


Vele onderhandelingen over een nieuw kader voor vakbondsacties in het gevangeniswezen – vaak op het scherp van de snee – resulteerden uiteindelijk in een wet rond de minimale dienstverlening. Deze wet is voor alle duidelijkheid niet naar de zin van de vakbonden, maar wordt toch door ons gerespecteerd.


Nu die wet rond de minimale dienstverlening in het gevangeniswezen in de praktijk moet omgezet worden, zien we dat de afspraken daarrond niet gerespecteerd worden door minister van Justitie Koen Geens en directeur-generaal van het Gevangeniswezen Rudy Van De Voorde. De uitvoeringsmaatregelen gaan immers lijnrecht in tegen het stakingsrecht. De minister of het gevangeniswezen vraagt dat we vrijwel alle gevangenispersoneel zouden inzetten tijdens stakingsdagen omdat zij vinden dat enkel dan alle praktische afspraken rond gedetineerd zouden kunnen worden. Dit zien we in de huidige stand van zaken zelfs niet op dagen dat er niet gestaakt wordt.

De ACOD is zeer teleurgesteld. Daarom hebben wij, samen met de andere vakbonden, zeer constructief plan opgesteld met oog voor het welzijn van de gedetineerden, dat ons toch toelaat om actie te voeren en zo problemen in het gevangeniswezen aan te kaarten. Dit plan is niet aanvaard. Men ziet zijn kans nu schoon om via de invoering van de minimale dienstverlening het stakingsrecht te breken. Dit is onaanvaardbaar in een democratie.

De beschuldigingen dat de vakbondsacties het gevangeniswezen aantasten, zijn trouwens schandelijk. Als de vakbonden de wantoestanden in de gevangenissen niet voortdurend zouden aanklagen, zou er in de pers bijzonder weinig verschijnen over het gebrek aan personeel en middelen en over de mensonwaardige infrastructuren waarin geleefd en gewerkt moet worden.

Dus minister Geens, zorg er eerst voor dagelijkse zorg in de gevangenissen, voor menswaardige leefomstandigheden voor de gedetineerden en voor correcte werkomstandigheden voor het personeel. Richt daar uw energie op in plaats van met veel machovertoon de N-VA en de andere rechtse partijen te willen vleien en verleiden. Onze democratie zal u dat laatste immers niet in dank afnemen!


Gino Hoppe & Michel Jacobs
- algemeen secretarissen ACOD AMiO