VIA3-akkoord: op weg naar een betere omkadering voor de podiumkunsten

 


Voor de zomer werd het derde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Podiumkunsten (PC 304), ook bekend als het VIA3-akkoord, goedgekeurd door de Vlaamse regering, de werkgeversorganisatie oKo en de cultuurvakbonden.


Een akkoord is het resultaat van de kunst van het maken van een consensus. Het overleg over VIA Kunsten startte laat en in mineur, maar later kwam er een groepssprint die alsnog tot een sterk resultaat leidde. Met belangrijke verbeteringen voor alle cultuurwerkers, in het bijzonder met een inhaalbeweging voor de flexwerkers.

Het kabinet stelde de opstart van dit overleg aanvankelijk uit om eerst al een aantal zaken te kunnen afkloppen in de ruimere VIA6-onderhandelingen. Dat verkleinde onze onderhandelingsmarge voor het afzonderlijk overleg dat we voor de kunsten binnen dit bredere kader moesten voeren.

Die afzonderlijke onderhandelingen zijn nodig om in maatwerk te kunnen voorzien en vooral omdat we hier met een inhaalbeweging bezig zijn. Toen de onderhandelingen uiteindelijk op gang kwamen, bleek dat het vooropgestelde budget te laag berekend was. Maar de sociale partners hebben het kabinet toch kunnen overtuigen om tot meer middelen en een constructieve oplossing te komen. Als het goed is, zeggen we het ook.


Budget verhoogd van 4 naar 6 miljoen jaarlijks


Deze overeenkomst voor vijf jaar (1 januari 2021 – 31 december 2025) heeft als doel de tewerkstelling in de podiumkunstensector op een duurzame en veerkrachtige manier te versterken en te ondersteunen.

Het gaat over een bijkomend budget van 1.966.992,33 euro per jaar, waarvan 1.393.292,33 euro voor koopkrachtmaatregelen en 573.700 euro voor kwaliteitsmaatregelen. Het totaalbudget voor VIA-maatregelen voor de kunstensector groeit hierdoor aan tot 6 miljoen per jaar.


Mijlpaal in ondersteuning en omkadering


Deze afspraken kwamen tot stand met bijzondere aandacht voor flexwerkers en werknemers met korte contracten die actief zijn in de podiumkunsten, meer bepaald in de organisaties die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd. Het VIA3-akkoord betekent een mijlpaal voor de sector en wel hierom.

  1. Een aanzienlijke verhoging van de eindejaarspremies tot 500 euro. In welke sector gebeurt dat nog?
  2. Een veelzijdig actieplan als engagement voor een duurzamere tewerkstelling van flexwerkers.
  3. Organisaties en medewerkers krijgen ondersteuning bij de digitale transformatie, op het podium en achter de schermen.
  4. Bijzondere aandacht voor mentaal welzijn en veiligheid op de werkvloer.
  5. Verdere uitbouw van loopbaanbegeleiding en het sectorspecifieke opleidingsaanbod, onder meer voor preventieadviseurs en vertrouwenspersonen.

De uitvoering van dit akkoord ligt in handen van het Sociaal Fonds Podiumkunsten, in nauwe samenwerking met de sociale partners en de Vlaamse overheid.

 

Robrecht Vanderbeeken

 

 

 


Documenten
1920x620-Cultuur.jpg