VRT: Staking tegen besparingen en schrappen 236 jobs

 


Op 21 april kondigde de directie van de VRT een nieuw ‘transformatieplan’ aan om onze openbare omroep ‘klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst’. De impact van dit plan op het VRT-personeel is gigantisch.


Door de besparingen – opgelegd door de Vlaamse regering – van 25 miljoen op het jaarlijks budget, haalt de VRT-directie de hakbijl boven: 116 naakte ontslagen (in tegenstelling tot de belofte van mediaminister Dalle dat dit niet zou gebeuren), 50 collega’s die bij uitstroom niet vervangen worden (waardoor de werkdruk alleen maar zal vergroten en het welzijn verslechteren) en 70 collega’s die niet langer voor de openbare omroep zullen werken. Samen een daling van de tewerkstelling met 236 jobs.

De VRT-directie wil geen fictie meer in eigen huis maken, waardoor een van onze vlaggenschepen, de immens populaire soap ‘Thuis’, geprivatiseerd wordt. Dat is schokkend en onaanvaardbaar. ‘Thuis’ overlaten aan een privébedrijf past binnen een neoliberale logica om delen van de openbare dienst te privatiseren en tezelfdertijd aan de geldkraan van de overheid te blijven hangen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de Tax Shelter, waardoor het privébedrijf een belastingvoordeel van 30 procent kan genieten. Dit is dus een verschuiving van de (Vlaamse) openbare VRT-dotatie naar een (federaal) belastingcadeau voor privé aandeelhouders.

ACOD VRT diende in gemeenschappelijk vakbondsfront een formele actie-aanzegging in om alle acties en stakingen te dekken tot het einde van het jaar. Personeelsvergaderingen leidden tot drie grote eisen.

1. ACOD kiest voor een her-indexering van de werkingsmiddelen. De oorzaak van deze besparingsronde is duidelijk: de Vlaamse regering besliste om onze werkingsmiddelen NIET langer te indexeren. Gevolg: een gat in het VRT-budget dat elk jaar groter en groter zal worden. De enige structurele oplossing tegen dit besparingsplan en alle volgende besparingen is een indexering van de werkingsmiddelen! Indexering is trouwens logisch: alles wordt duurder (materialen, brandstof, lonen). Zonder index staan we met de VRT voor een lang en pijnlijk afbouwscenario.

2. ACOD kiest voor investeringen in plaats van privatiseringen. Investeringen zijn dringend nodig, zowel in opleiding van het personeel als in de technologie. Als de directie nu afkomt met het feit dat sommige collega’s niet (langer) de digitale competenties zouden hebben om mee te kunnen in de multimediawereld, had ze beter wat meer geïnvesteerd in opleidingen. Investeringen in de technologie zijn ook jaren uitgesteld met een nieuw gebouw in het vooruitzicht. Ook in formats en inhoud moet geïnvesteerd worden. ACOD wil dat al die investeringen dan ook ten goede komen van de VRT en zijn personeel, niet in de eerste plaats van externe bedrijven.

3. ACOD kiest voor een performante en relevante Openbare Omroep – de commerciëlen achterna hollen is geen oplossing als de VRT niet zijn eigenheid en onafhankelijkheid bewaart. Op die manier kan er echte efficiëntie gerealiseerd worden, met daling van de werkdruk in plaats van ontslagen. Zodat wij allemaal samen de openbare opdracht en onze maatschappelijke rol als openbare omroep kunnen waarmaken.

ACOD VRT plant acties om haar standpunten kracht bij te zetten. Noteer alvast de intersectorale algemene staking van 31 mei.

Wij stoppen de afbraak van de VRT! Wij zijn het vuur in de toren! Wij zijn de VRT!

 

Wies Descheemaeker

 

 


Documenten
1920x620-Cultuur.jpg