VRT: grootste staking in tien jaar tijd

 


Op maandag 20 januari ontsloeg de regering Jambon VRT-CEO Paul Lembrechts, naar aanleiding van een conflict in het directiecollege. Directeur Media en Productie Peter Claes was door de CEO, het directiecollege en de vakbonden niet meer gewenst na heel eigengereid optreden, bezoeken bij de concurrentie uit de private sector en zelfs bij het Vlaams Belang. Onder leiding van de voorzitter van de raad van bestuur Luc Vandenbrande werd het ontslag van Peter Claes echter geweigerd. In de plaats daarvan moest Paul Lembrechts vertrekken.


Het kwam de regering goed uit dat ze Paul Lembrechts in de plaats van Peter Claes kon ontslaan. Lembrechts had zich de voorbije maanden aangesloten bij het vakbondsstandpunt dat de besparingen op de VRT onaanvaardbaar waren. Nu kan de regering op zoek naar een nieuwe bedrijfsleider die haar gunstiger gezind is om het desastreuze regeerakkoord uit te voeren.

Toen het nieuws van het ontslag bekend werd, besliste het personeel van de VRT meteen om de werkplek te verlaten. Honderden collega’s legden het werk neer en verzamelden onder de VRT-toren. Bovendien werd er beslist om op maandag 27 januari tot een 24-uren-staking over te gaan.

De eisen van de staking waren: een directie die de openbare omroep verdedigt, inspraak in de gang van zaken, stopzetting van de besparingsplannen en een beheersovereenkomst die een onafhankelijke openbare omroep vooropstelt.

Nog nooit was er zo veel stakingsbereidheid bij het VRT-personeel. Slechts enkelingen kwamen het gebouw binnen. Er was dan ook slechts een minimumprogrammatie van enkele korte nieuwsuitzendingen, een radioduidingsprogramma en Thuis dat voorafgegaan werd door een solidariteitsboodschap van de (stakende) Thuiscollega’s.

Door de strijdvaardigheid van de collega’s konden de vakbonden bovendien in een zelfgemaakte uitzending aan de kijker duidelijk maken waarover de staking ging. Dit programma werd door 400.000 kijkers bekeken, een unicum in de vakbondsgeschiedenis.

De ACOD VRT bedankt het ABVV, de ACOD en de verschillende sectoren en gewesten die solidariteitsboodschappen stuurden en ons piket bezochten, samen met afgevaardigden van de wereldvakbond UNI-MEI, VuurWerk, State Of The Arts, Progress Lawyers Network en verkozenen van sp.a, PVDA en Groen.

De aanval op de openbare omroep is maar een van de aanslagen die de Vlaamse regering pleegt op onze democratie en op de werkende bevolking. Laten we allen samen een vuist maken om dit rechtse beleid te bestrijden!

 

Wies Descheemaeker