Wat verandert er op 1 september in het Onderwijs?

 


Bij iedere start van het schooljaar verandert er wel iets. Dit jaar is dat niet anders. We sommen hieronder enkele nieuwigheden op die de meeste personeelsleden aanbelangen. Op onze website vind je een volledig overzicht.

  • Het decreet Leersteun regelt de oprichting van leersteuncentra die instaan voor de ondersteuning van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Het decreet Internaten wijzigt het landschap van de internaten grondig.
  • Het bestuur van een basisschool of een secundaire school kan een leerkracht op grond van een bepaalde deskundigheid een driejarig mandaat als leraar-specialist geven.
  • Het bestuur van een basisschool, een school voor (buitengewoon) secundair onderwijs, een school voor deeltijds kunstonderwijs of een centrum voor volwassenenonderwijs kan lesuren omzetten in kredieten waarmee het een gastleraar in dienst neemt.
  • Het bestuur van een basisschool kan met de punten uit de enveloppe van de administratief medewerker ook een adjunct-directeur aanstellen.

 

Meer info vind je op onze website (www.acodonderwijs.be/nieuw-op-1-september).

 

nancy.libert@acod.be


Documenten
1920x620-Onderwijs.jpg