“Wij hebben onze koopkrachtverhoging verdiend”

 


Deze maand startte het overleg tussen werkgeversorganisaties en vakbonden over een nieuw interprofessioneel akkoord. Dat loop echter niet van een leien dakje. Wat is het probleem?


Chris Reniers: “Tijdens het interprofessioneel akkoord of IPA worden om de twee jaar afspraken gemaakt tussen werkgevers en werknemers in de private sector. Op de openbare sector is het IPA enkel van toepassing om sommige van onze sectoren. Toch zijn de afspraken die erin gemaakt worden richtinggevend voor de sectorale en intersectorale onderhandelingen die wij in de openbare sector voeren.

Een belangrijk onderdeel van het IPA is het hoofdstuk ‘koopkracht’. Het ABVV en de andere vakbonden zetten in op een waardevolle koopkrachtverhoging voor de werknemers. De werkgevers zijn – zoals gewoonlijk – niet erg happig op. Zij willen niet verder gaan dan een loonsverhoging van 0,4% en volgen daarmee het omstreden cijfer van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Daar kunnen het ABVV en de andere vakbonden uiteraard niet mee akkoord gaan.”


Is de houding van de werkgevers dan niet terecht? De economie heeft toch flinke klappen gekregen door de coronacrisis?


Chris Reniers: “Er zijn zeker bedrijven die moeilijke tijden doormaken, maar een groot aantal doet het ook zeer goed. Bovendien mag je niet vergeten dat de overheid bedrijven veel hulp biedt via subsidies en andere steunmaatregelen. En trouwens, zijn het niet de werknemers die het voorbije jaar, in vaak moeilijke omstandigheden, aan de slag zijn gebleven en de economie en het land draaiende hebben gehouden? Dan beweren dat er geen ruimte is voor een koopkrachtverhoging, is een slag in hun gezicht.

Economische experts geven intussen ook al aan dat deze economische dip zal stoppen eens we de coronacrisis te boven komen. Het is dus een kwestie van tijd eer de economie weer aanzwengelt. Met dat vooruitzicht moet ook rekening gehouden worden bij het afsluiten van dit IPA.”


Zal de ACOD ook voor het personeel in de openbare sector een koopkrachtverhoging eisen bij de sectorale en intersectorale onderhandelingen?


Chris Reniers: “De inzet van het personeel van de openbare diensten tijdens het voorbije jaar staat buiten kijf. De regering en vele politici hebben dat ook zelf woordelijk toegegeven. We hopen dus dat ze hun waardering omzetten in een effectieve koopkrachtverhoging voor het personeel van de openbare sector.”


Telewerk maakte tijdens het voorbije coronajaar een grote opgang. Niet zelden ging dit gepaard met kinderziektes, omdat niet alle werkgevers hierop waren voorbereid. Wat is het standpunt van de ACOD over telewerk in de openbare sector?


Chris Reniers: “Vele van onze sectoren krijgen in de praktijk te maken met telewerk en de discussie hierover woedt dan ook volop, kijk maar naar enkele artikels daarover in deze editie van Tribune. Feit blijft dat er voor- en nadelen zijn verbonden aan telewerk, zowel voor wie kan telewerken als wie dat niet kan. Het is geen eenduidig verhaal, maar in een volgende editie van Tribune zullen we er een uitgebreid dossier over voorstellen, zodat iedereen zich erover kan informeren.”


Terwijl we dit interview afnemen maak Joe Biden zich op om de eed af te leggen als nieuwe president van de Verenigde Staten. Is het een heuglijke dag voor jou?


Chris Reniers: “(grijnst) Het zal geen verrassing zijn dat ik vanavond een glaasje ga drinken op het feit dat Trump weg is uit het Witte Huis. Er zijn werkelijk geen woorden om de taferelen te beschrijven die we de voorbije maanden in de VS hebben gezien. We hebben in lange tijd niet meer een dergelijke aanval op de democratische waarden gezien in een westers land. Het is des te erger dat daartoe opgeroepen werd door de zittende president, die niet kan verkroppen dat hij de verkiezingen heeft verloren.

Het bewijst nog maar eens hoeveel schade één persoon kan toebrengen aan de democratie door tweedracht te zaaien en door zich als een straatvechter vast te klampen aan de macht. Zijn opruiende taal en ‘fake news’ zijn koren op de molen voor extreemrechts en zuigen vele burgers mee in een valse voorstelling van de realiteit.

Ik heb enkele jaren geleden al gewaarschuwd voor het taalgebruik en gedrag van politici. Mensen en bepaalde groepen stigmatiseren is niet onschuldig en kan de democratische beginselen en de rechtstaat ondermijnen. Bepaalde politieke partijen zouden best lessen trekken uit wat zich in de VS heeft afgespeeld om zowel hun taal als politiek gedrag te veranderen. Helaas vrees ik dat dit roepen in de woestijn is. Laat ons hopen dat met Joe Biden een nieuwe wind waait door de VS.”