“Milieubeleid verdraagt geen politiek cynisme”

 

Na ruim een jaar van relatieve rust, zijn het onrustige tijden in vele openbare diensten. Wat is er gaande?


Chris Reniers: “In veel van onze sectoren zijn onderhandelingen gaande over het afsluiten van een nieuwe cao. Dat loopt niet altijd van een leien dakje. Soms lijkt het voor de vertegenwoordigers van de overheid zelfs geen prioriteit te zijn. Tijdens de gesprekken worden onze vakbondsverantwoordelijken dan ook vaak geconfronteerd met aanvallen op het personeelsbeleid: stappen in de richting van verdere privatiseringen en liberalisering, nieuwe initiatieven voor outsourcing, pogingen tot inperking van het stakingsrecht en regelrechte afbouw van het statuut personeel.
Men is duidelijk vergeten dat het personeel van de openbare diensten tijdens de nog steeds durende coronacrisis altijd aan de slag blijft en ter beschikking staat van de burger. En als puntje bij paaltje komt, zit er voor hen toch zeer weinig in wat betreft koopkrachtverhoging.”


Kan je voorbeelden geven van de strijd die er in enkele sectoren gevoerd wordt?


Chris Reniers: “In de Vlaamse overheidsdiensten loopt er momenteel een bitse discussie, met acties door vakbonden en personeel, tegen het 5-sporenbeleid van de Vlaamse regering. Die heeft immers het statuut van de Vlaamse ambtenaren in het vizier. Sector Post hoort dat de directie van bpost van plan is het personeelsbestand af te bouwen, ondanks een torenhoge werkdruk. Bij sector Spoor heeft het personeel buitengewoon veel verlofdagen opgebouwd, maar door personeelstekort slagen ze er niet in die op te nemen. Ook daar wordt stevig onderhandeld voor een duurzame oplossing. Bij sector LRB roert het personeel van de zorgsector zich nu de Vlaamse regering een akkoord over functieclassificatie, dat vakbonden en werkgevers grondig onderhandeld hadden, probeert ongedaan te maken. De politie staat op haar beurt dan weer voor een maandenlange actieperiode voor een betere verloning en eindeloopbaanregeling.”


Opmerkelijk was ook de demarche van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, die De Lijn bekritiseert omwille van een gebrek aan ‘vergroening’.


Chris Reniers: “Dat is werkelijk het cynisme ten top! Minister Peeters verwijt De Lijn dat zij onvoldoende inzet op groene mobiliteit en wil daarom meer ritten uitbesteden aan pachters, de private busfirma’s. Blijkbaar is minister Peeters vergeten dat het haar verantwoordelijkheid en die van haar voorgangers is, om De Lijn voldoende middelen ter beschikking te stellen voor de vergroening van de vloot. Daarentegen vormt het subsidiëren van de vergroening van private busbedrijven geen probleem.”


Over het klimaatbeleid van de Vlaamse regering was er trouwens heel wat animositeit. Het blijkt moeilijk te zijn om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.


Chris Reniers: “De Vlaamse regering maakt geen te beste beurt wanneer het op klimaatmaatregelen aankomt. De voorbije weken hebben aangetoond dat Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir liever politieke spelletjes speelt, dan zich in te schakelen in een echte Vlaamse en Belgische klimaattandem, tot grote ergernis van haar collega’s en van de burger. Milieubeleid is een bijzonder ernstige zaak die geen politiek cynisme verdraagt. Zoals onze verantwoordelijke van ACOD Gazelco zegt: ‘Er is totaal geen energiebeleid in dit land. Het zou beter zijn om minstens een slecht energiebeleid te hebben, dan helemaal geen energiebeleid.’”

 

Wat vond je trouwens van de klimaatconferentie in Glasgow?


Chris Reniers: “De teleurstelling van de jongeren, die terecht het gebrek aan daadkracht en goede wil om de milieuproblemen op te lossen aanklagen, is werkelijk hartverscheurend. Het moet ons steunen in onze overtuiging dat wij allemaal beter verdienen dan de trieste show die wordt opgevoerd door ‘wereldleiders’ als Boris Johnson.”


Het eindejaar nadert met rasse schreden, maar gezien de nieuwe opstoot van corona, ziet het er niet naar uit dat het veel aangenamer zal worden dan vorig jaar.


Chris Reniers: “Het ziet er inderdaad naar uit dat we de komende weken opnieuw in onze bewegingsvrijheid zullen worden beperkt. In de zorgsector en het onderwijs voelen ze de nieuwe corona-opstoot bijzonder scherp. Daarom ook hebben onze vakbondsverantwoordelijken in die sectoren van in het begin duidelijke standpunten ingenomen voor de bescherming van het welzijn en de gezondheid van het personeel daar.
Ik denk dat het tijd is om na te denken over een verplichte vaccinatie voor iedereen en ook effectief durven tot actie over te gaan. Als we dat niet doen, zullen de gevolgen op termijn nog veel groter zijn, voor wie werkt in en gebruikt maakt van onze zorg en voor het personeel en de kinderen op school.”