Activeer je account


Ben je aangesloten bij de ACOD? Dan kan je via deze website meteen nakijken of de lidmaatschapsgegevens die de ACOD over je heeft nog up-to-date zijn. Ook kan je stakingsgelden en syndicale premies raadplegen. 

Om toegang te krijgen tot deze informatie moet je je 'account' op ACOD Online activeren. Vul daarom het bijhorende formulier correct in.

Je lidnummer is een cijferreeks van maximum 8 cijfers, waarvan de laatste twee gescheiden zijn door een streepje (bv.  123456-78). Indien je nog een ACOD-lidboekje bezit, kan je dat daarin terugvinden. Het staat ook gedrukt in de adressering op de achterzijde van ons ledenmagazine Tribune (tweede regel). Indien je je lidnummer toch niet kan terugvinden, kan je daarvoor steeds contact opnemen met het secretariaat van je ACOD-gewest.

Je voornaam en naam vul je in volgens de officiële schrijfwijze. De postcode en gemeente zijn dezelfde als het adres waarop je Tribune ontvangt.