Snelnieuws over je koopkracht

Je elektriciteitsfactuur is de voorbije vier jaar enorm gestegen en de indexsprong en loonmatiging waren en blijven onverantwoord

Justitie: niet nagekomen beloftes stapelen zich op

De beloftes rond de aanwerving van personeel, het terugdringen van de overbevolking, het herstellen van de veiligheidsapparatuur en de installatie van telefonie op cel worden met de dag meer dode letter.

“We moeten opletten voor een sociale zekerheid met twee snelheden”

In plaats van te besparen in de sociale zekerheid, zouden we beter investeren. Dat is de mening van Raf De Weerdt, federaal secretaris van het ABVV.

"Laat onze democratie niet op een sluipende manier uithollen"

Links moet bedenken dat een kans laten liggen om tot een sociaal regeerakkoord te komen een kans voor rechts is om nog meer asociale maatregelen door te voeren.

Aanvraag syndicale premie in het onderwijs verloopt nu deels elektronisch!

Als je in 2018 lid was van een vakbond in het onderwijs, dan krijg je binnenkort via de syndicale premie een deel van je ledenbijdrage terug. Opgelet: vanaf dit jaar ontvang je je aanvraagformulier elektronisch en niet meer met de briefpost.

ACOD Spoor heeft een oplossing voor de communicatiestoornis tussen NMBS en INFRABEL

INFRABEL vraagt de NMBS om ind dagelijks 100 treinen te schrappen in de Brusselse noord-zuidverbinding. NMBS is verrast, ACOD SPOOR is niet.

ACOD Spoor staat klaar om de Belgische spoorwegen te verdedigen!

Dat de verkiezingsuitslag ook haar weerslag zal hebben op het spoorwegbeleid, is een open deur intrappen. Nochtans zijn ook voor onze spoorwegen de uitdagingen groot.

ACOD Spoor bekomt resultaten voor de treinbegeleiders!

ACOD Spoor heeft op één juli de alarmbelprocedure opgestart. OVS een paar dagen later. Reeds in de eerste werkgroep hebben we meer bekomen dan de eisen van OVS.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens