ACOD zkt enthousiaste administratief intersectoraal medewerker (m/v/x) voor Brussel

Het geheel van domeinen beheersen dat eigen is aan een secretariaat. Instaan voor het vriendelijk, efficiënt en correct informeren van elk lid. Het verzekeren van ondersteuning voor verschillende diensten.

Nationale staking in de Belgische gevangenissen op 12 januari 2024 vanwege 12.000 gedetineerden!

Overbevolking in Belgische gevangenissen blijft toenemen ten gevolge gebrek aan Detentiehuizen bij uitvoering korte Straffen

Dienstverlening in de Stations: ACOD Spoor blijft in het verzet

We klaagden aan dat sommige stations een groot deel van de week zonder personeel zullen zitten, wat gevolgen zal hebben voor de dienstverlening en het veiligheidsgevoel van de reizigers. In die stations zal er bijvoorbeeld geen stationspersoneel meer zijn dat kan tussenkomen bij een probleem.

“De ACOD zal het personeel van de openbare diensten met hand en tand verdedigen!”

Ik denk dat de leden en militanten van de ACOD een dikke pluim op hun hoed verdienen voor hun inzet en inspanning om de openbare dienstverlening te verbeteren en de onafhankelijke werking van het personeel in de openbare diensten te beschermen.

Huidige toestand bij de Belgische Spoorwegen: een stand van zaken

Naar aanleiding van de komende spoorstaking (30 januari - 1 februari) verspreidde ACOD Spoor dit persdocument (zie document in bijlage) om toelichting te geven bij de beweegredenen voor deze actie.

Besparingen bij De Lijn: tijd voor meer openbaar vervoer en minder verkeersarmoede

Op 6 januari 2024 worden de nieuwe vervoersplannen in heel Vlaanderen ingevoerd. Het resultaat: minder haltes, minder toegang tot het openbaar vervoer en bijkomende achteruitgang voor de Vlaming. ACOD TBM voert actie!

Vlaamse congresperiode feestelijk afgesloten: samen met velen

Het was een feest op elk van de vijf gewestelijke congressen aanwezig te zijn. Deze bijeenkomsten dienen niet enkel om de mandaten van onze secretarissen te verkiezen of te bevestigen, het verbinden met collega’s-kameraden en het terugblikken op de afgelopen congresperiode, is minstens even belangrijk.

"We zijn zeer waakzaam voor de uitbreiding van het systeem van flexi-jobs"

We moeten erop toezien dat iedereen die in de openbare sector aan de slag gaat met een flexi-job ook de passende kwalificaties heeft om die job uit te voeren. Bovendien is het noodzakelijk dat de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens