Formulier vakbondspremie niet ontvangen of verloren? Wat moet je doen?

Sinds 2012 kan de personeelsdienst je niet langer een duplicaat van het formulier voor de aanvraag van je vakbondspremier bezorgen, zelfs niet wanneer het formulier is zoekgeraakt, je het nooit ontvangen hebt of het foute informatie bevat.

Vlaanderen laat het personeel uit zorg en welzijn in de steek

Nu er door de federale overheid aan het ziekenhuispersoneel een premie wordt toegekend wordt de kloof met het personeel van de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren alsmaar groter.

Sociaal-econmische barometer 2020: coronacrisis toont sterktes en kwetsbaarheden aan

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we geen crisis gekend zoals deze aangericht door een onverwacht virus. De coronacrisis veroorzaakt leed, veel leed. Zowel fysiek als psychisch, zowel sociaal als economisch.

“Bedankt aan jullie allemaal!”

Wanneer er echter een crisis uitbreekt en de nood het hoogst is, valt men meteen terug op de openbare diensten. De voorbije maanden hebben aangetoond dat het personeel tot het uiterste gaat om zijn taak te vervullen.

CoViD-19-toeslag voor gezinnen die het moeilijk hadden tijdens de coronacrisis

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket.

‘Tracking shields’ lossen personeelstekorten bij de douane niet op

In de praktijk blijken deze ‘tracking shields’ niet (optimaal) te werken, waardoor het al te schaarse personeel van de douane de taak moet overnemen.

Nieuw uniform NMBS: goed nieuws, maar kan nog beter

Het kledingfonds kwam in november samen om de lancering en de eerste indrukken van het nieuwe uniform op het terrein te bespreken en te evalueren. Er is een algemene tevredenheid bij het personeel over het nieuwe uniform en meer bepaald over de kwaliteit ervan.

“We zullen de regering De Croo beoordelen op haar verdiensten”

Laat het wel duidelijk zijn dat de ACOD waakzaam zal zijn voor alle pogingen om te privatiseren in de openbare sector.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens