Erratum zitdagen pensioenen: aangepaste data

De data voor de zitdagen pensioenen in Tribune 77.11 waren foutief. Hier vind je de correcte data.

ACOD wil niet dat Defensie slachtoffer wordt van begrotingscorrectie

De militairen vragen al vele jaren terecht om een salarisverhoging. Tot nu toe zag het er ook naar uit dat die er zat aan te komen.

Achterstallige dagen bij de NMBS: een mogelijke oplossing voor het probleem

Op basis van een klacht van een syndicale organisatie werden er bij de controle inbreuken op de arbeidsduur vastgesteld. De NMBS werd in gebreke gesteld en moet tegen uiterlijk 31 maart 2022 alle achterstallige dagen regulariseren.

“Milieubeleid verdraagt geen politiek cynisme”

Er is totaal geen energiebeleid in dit land. Het zou beter zijn om minstens een slecht energiebeleid te hebben, dan helemaal geen energiebeleid.

Manifestatie voor het behoud van de koopkracht en de syndicale rechten

Afspraak op 6 december in Brussel aan het Noordstation. Verzamelen vanaf 10.30u. Vertrek om 11u.

ACOD Spoor, ACV-Transcom en ETF verwelkomen ‘Connecting Europe Express’

Maandag 4 oktober is een belangrijke dag voor de Belgische spoorgemeenschap. Dan rijdt de ‘Connecting Europe Express’ door ons land.

Vlaamse regering misbruikt klimaatbeleid als voorwendsel om de Lijn te privatiseren

Minister Peeters vergeet te vertellen dat het besparingsbeleid van de Vlaamse regering een groot deel van de verantwoordelijkheid van het gebrek aan vergroening bij De Lijn draagt.

“De zekerheid van pensioen is belangrijk voor de solidariteit tussen generaties”

Het is belangrijk dat er voldoende overgangsregelingen blijven bestaan en dat het ambtenarenstatuut behouden blijft. Wij willen voorts een pensioenleeftijd op 65 jaar, een oplossing voor de zware beroepen, substantiële pensioenen van minstens 1500 euro per maand en een langetermijnplan om de pensioenen betaalbaar te houden.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens