Agressieproblematiek: overzicht van de recent genomen acties door ACOD Spoor/CGSP Cheminots en opstarten van de alarmbelprocedure

Op 8 februari heeft ACOD Spoor de ‘alarmbelprocedure’ opgestart om concrete maatregelen van de directie te eisen met betrekking tot agressie. Het doel is oplossingen op het gebied van preventie te bekomen en de aanwezigheid van het personeel op het terrein te versterken.

Sectoraal akkoord koopkracht: ACOD verzet zich tegen afschaffing vaste benoeming

Vandaag ondertekent de ACOD een sectoraal akkoord rond koopkracht dat ze de voorbije maanden met de Vlaamse regering onderhandelde. Het is echter niet zo dat de ACOD hierdoor ook akkoord gaat met de afschaffing van de vaste benoeming - zoals de Vlaamse regering nu laat uitschijnen.

Militanten maken het verschil bij ACOD Spoor

De voorbije weken hebben onze militanten het druk gehad. Dat is goed. Daarmee bewijzen ze dat ze het verschil maken op de werkvloer. Bij emotionele acties is het van groot belang dat de collega’s een herkenbaar aanspreekpunt hebben.

“Gary Lineker verdient geen rode kaart”

Ook bij ons loopt er wel een en ander mank op het vlak van behandeling van migranten. Hopelijk geeft Lineker zo ook bepaalde politici en andere haatpredikers stof tot nadenken.

#Beu! Petitie voor een beter onderwijs.

Ben je ook de beledigingen en absurde ideeën voor het onderwijs in de pers beu? Teken hier de petitie!

Sociaal akkoord bij de Belgische Spoorwegen

Na verscheidene weken van onderhandelingen heeft het Gemeenschappelijk Vakbondsfront en de Directie van de Belgische Spoorwegen tijdens de vergadering van het Sturingscomité op 22 maart 2023 een sociaal akkoord bereikt voor 2023-2024.

Agressie hoort niet thuis bij bpost: geef verbale agressie altijd aan

Medewerkers die dagelijks met klanten in contact komen, kunnen blootgesteld worden aan verbale agressie. Dit kan soms moeilijk zijn en het veiligheidsgevoel en het welzijn van de medewerkers aantasten.

“Agressie ten aanzien van personeel in openbare diensten is onaanvaardbaar”

Agressie heeft niet enkel een enorme impact op het slachtoffer en de collega’s die daags nadien weer aan de slag moeten, maar het maakt ook werken in openbare diensten minder aantrekkelijk en zorgt voor een grotere personeelstuitstroom.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens