Kies voor een rechtvaardig Europa voor werknemers!

Ongeveer 1000 vakbondsleden uit de hele Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en de kandidaat-lidstaten van de EU blazen momenteel verzamelen in Wenen op het congres van het Europees Vakverbond (EVV).

Iedereen kiest voor een stipte en betaalbare spoorwegen. Behalve de politieke verantwoordelijken.

In het VRT-programma Iedereen kiest werden de Belgische spoorwegen opnieuw opgevoerd als een oubollige en slecht functionerende spoorwegonderneming. Onterecht, volgens ACOD Spoor

Project Vorming 600: wordt bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde

Het project biedt aan werknemers de mogelijkheid (onder bepaalde voorwaarden) om met loonbehoud te studeren voor bachelor in de verpleegkunde of gegradueerde in de verpleegkunde (HBO5).

Open brief: pro openbare diensten en voor een maximale dienstverlening!

De ACOD zal ook de komende vijf jaar het positief effect van openbare diensten op de samenleving en de burger blijven benadrukken.

Uitbetaling syndicale premie 2018: volg de juiste werkwijze

Zoals ieder jaar dient u het aanvraagformulier voor de uitbetaling van de vakbondspremie in te vullen en op te sturen. We overlopen de juiste werkwijze.

Ondanks een sociaal akkoord bij Skeyes: ACV roept zonder reden op tot werkonderbreking

Na het luchtverkeer gedurende maanden gegijzeld te hebben in het belang van één personeelcategorie, verstoort het ACV door deze oproep de dienstverlening en de werking van Skeyes nogmaals drastisch.

Interview met Lode Vanoost

“Als de mannen van de vuilkar een week staken, dan is het revolutie. Als de NMBS drie maand zonder baas zit, dan blijven de treinen gewoon rijden”

“Stem voor een plaatje dat volledig klopt”

Stem daarom links en progressief voor een plaatje dat volledig klopt, zeker met het oog op de openbare diensten. Dit is een warme oproep voor een gelijke en sociale samenleving.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens