Sector Spoor

Werk je bij de Belgische spoorwegen? Hier vind je meer informatie over ACOD Spoor!


Waar zijn we actief?


De invloed van Europa op de spoorwegpolitiek wordt steeds groter en daardoor moeten de verschillende spoorwegmaatschappijen niet alleen concurreren met andere transportmiddelen, maar ook met elkaar, zowel in openbare als private vorm. Diverse herstructureringen zorgden voor een grondige verandering van de spoorwegstructuur in België. Voortaan is de infrastructuurbeheerder, Infrabel, verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met spoorinfrastructuur en veiligheidssystemen. De exploitant - die de naam ‘NMBS’ behoudt - zorgt voor alles wat de uitbating van de reizigers- en goederentreinen betreft.

Samen met vakbonden van andere landen verzet ACOD Spoor zich tegen deze evolutie die kan leiden tot sociale dumping. ACOD Spoor verdedigt en stimuleert de werkgelegenheid door arbeidsduurvermindering. Zo heeft onze syndicale strijd heeft tot de invoering van de 36-urenweek in twee fasen. Voorts houdt ACOD Spoor vast aan het openbare karakter van de spoorwegen. Dat waarborgt het recht op mobiliteit voor iedereen.


Wie kan lid worden van de ACOD Spoor?


Elke statutaire, tijdelijke en contractuele werknemer van de NMBS en haar filialen kan lid worden van ACOD Spoor.


De troeven van ACOD Spoor?


ACOD Spoor zet zich vol overtuiging in voor haar leden. Dankzij onze syndicale inspanningen is het sociaal statuut van het spoorwegpersoneel uitgebreid met tal van voordelen.

Zo geniet je onmiddellijk van de ‘sociale werken’ van de NMBS van zodra je als statutair werknemer in dienst komt. Je wordt automatisch ingeschreven in de ‘Kas van Gezondheidszorg’, die verzekert tegen ziekte en alle erkende kosten dekt. Een aanvullende hospitalisatieverzekering behoort ook tot de mogelijkheden. Verder ben je ook lid van de ‘Kas van de Vergoedingen’ en de ‘Kas van de Sociale Solidariteit’ en kan je genieten van een specifieke pensioenregeling.

ACOD Spoor organiseert zelf vormingen voor de afgevaardigden, heeft werkgroepen ‘per categorie’ en biedt een belangrijke plaats aan gepensioneerde personeelsleden.


Sectorverantwoordelijken


Nationaal

Günther Blauwens

voorzitter ACOD Spoor Tel. 02 508 59 28 gunther.blauwens@acod.be

Tony Fonteyne

Algemeen secretaris ACOD Spoor Tel. 0473 96 20 80 tony.fonteyne@acod.be

Nicky Masscheleyn

Algemeen secretaris ACOD Spoor Tel. 0491 08 59 52 nicky.masscheleyn@acod.be

Gewestelijk

Ramses Noffels

sectorsecretaris Antwerpen-Kempen-Mechelen Tel. 03 213 69 55 ramses.noffels@acod.be

Robert Iversen

sectorsecretaris Antwerpen-Kempen-Mechelen Tel. 015 41 07 00 robert.iversen@acod.be

Kevin Middernacht

Sectorsecretaris Oost-Vlaanderen Tel. 0469 15 55 46 kevin.middernacht@acod.be

Marc Berghe

Sectorsecretaris West-Vlaanderen Tel. 051 20 72 68 marc.berghe@acod.be

René Smets

Sectorsecretaris Vlaams-Brabant Tel. 016 21 37 29 rene.smets@acod.be

Stefaan T'Jolyn

Sectorsecretaris Limburg Tel. 011 30 09 81 stefaan.tjolyn@acod.be

Brecht Vandermeiren

sectorsecretaris Brussel Tel. 02 226 13 56 brecht.vandermeiren@acod.be

Sectornieuws