Gewesten


De ACOD-leden zijn altijd aangesloten bij een ACOD-gewest. Je kan zelf kiezen of je aansluit in het gewest van je woonplaats of van je werkplaats.

De gewesten versterken de werking van en solidariteit tussen de sectoren in de regio’s van heel België. Ze ondersteunen ook de logistieke omkadering van onze syndicale werken en zeker in het geval van acties.

Elke Vlaamse provincie heeft een gewestelijk secretariaat, waarin leden terecht kunnen voor contact met hun sector. Vlaamse leden in Brussel kunnen aankloppen bij het secretariaat van de Brusselse Intergewestelijke.

Limburg

Werk je in de provincie Limburg? Dan ben je lid van ACOD Limburg. Bezoek ook onze Facebookpagina www.facebook.com/acodlimburg voor het laatste nieuws van ons gewest!

Antwerpen-Kempen-Mechelen

Werk je in de provincie Antwerpen? Dan ben je lid van ACOD Antwerpen-Kempen-Mechelen.

Oost-Vlaanderen

Werk je in de provincie Oost-Vlaanderen? Dan ben je lid van ACOD Oost-Vlaanderen.

West-Vlaanderen

Werk je in de provincie West-Vlaanderen? Dan ben je lid van ACOD West-Vlaanderen.

Vlaams-Brabant

Werk je in de provincie Vlaams-Brabant? Dan ben je lid van ACOD Vlaams-Brabant.

Brusselse Intergewestelijke

Werk je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan ben je lid van de Brusselse Intergewestelijke van de ACOD.