#Beu! Petitie voor een beter onderwijs.

Ben je ook de beledigingen en absurde ideeën voor het onderwijs in de pers beu? Teken hier de petitie!

Aanval op de pensioenregeling van ambtenaren is onrechtvaardig

Voor sommige beroepen is volgens de ACOD de mogelijkheid om vervroegd te stoppen met werken niet meer dan normaal.

Spoor op de rails houden? Als niets nog lijkt te werken…

Met alle argumenten hebben we getracht aan te tonen dat het personeel het van langsom moeilijker heeft om de diensten te kunnen blijven verzekeren…

“De openbare diensten en hun personeel krijgen de rekening gepresenteerd”

Het resultaat van de begrotingsonderhandelingen is maar een mager beestje voor de openbare sector. Vooral de federale ambtenaren komen er bekaaid vanaf.

ACOD solidair met VRT-personeel: "Vlaamse Regering tekent doodvonnis van de VRT"

De ACOD steunt alle acties die de ACOD-leden en -militanten bij de VRT plannen om te protesteren tegen dit besparingsplan van de VRT-directie en de Vlaamse regering.

Einde van het gemeenschappelijk personeelsbeleid bij de lokale besturen

Het compromis over de rechtspositieregeling bood een evenwichtig alternatief voor het nihilistisch ontwerp van de Vlaamse Regering, maar dat was buiten de Raad van Bestuur van VVSG gerekend: die heeft het compromis verworpen.

Maak werken bij De Lijn opnieuw aantrekkelijk: tijdreizen is niet onmogelijk!

Meer en meer wordt duidelijk dat de aantrekkelijkheid van het beroep binnen onze sector hoog op de agenda staat. Het tekort aan technici en chauffeurs maakt dit pijnlijk duidelijk.

“De vrije markt mag niet onaantastbaar zijn”

Het is tijd om te kijken of we bepaalde basisbehoeften, zoals energie, niet opnieuw uit de vrije markt moeten halen.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens