Formulier vakbondspremie niet ontvangen of verloren? Wat moet je doen?

Sinds 2012 kan de personeelsdienst je niet langer een duplicaat van het formulier voor de aanvraag van je vakbondspremier bezorgen, zelfs niet wanneer het formulier is zoekgeraakt, je het nooit ontvangen hebt of het foute informatie bevat.

Itinera Institute vindt besparen op ambtenaren de beste oplossing om de economie te redden

Volgens professor Jean Hindriks zijn de ambtenaren ”het minst van al getroffen door de crisis”, liggen hun pensioenen te hoog en laat hij uitschijnen dat ook hun lonen te hoog zijn.

Centralisatie bij de Belgische spoorwegen: wat hebben we geleerd?

Er werd geen rekening gehouden met de impact op het persoonlijk keven van de medewerkers. Ook kostbare vrije tijd ging verloren, met alle gevolgen van dien voor het sociaal leven.

“De openbare diensten mogen de kostprijs van de coronacrisis niet betalen”

Als men de kostprijs van deze crisis wil laten betalen door de openbare diensten of de sociale zekerheid, zal de ACOD dat niet zonder slag of stoot laten gebeuren.

CoViD-19-toeslag voor gezinnen die het moeilijk hadden tijdens de coronacrisis

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket.

ACOD vraagt duidelijke oplossingen voor een veilig openbaar vervoer

Hoe kan social distancing in de praktijk gebracht worden in het openbaar vervoer wanneer steeds meer mensen de trein, bus en trams zullen nemen?

De Lijn: het beroep van chauffeur moet aantrekkelijker worden

De chauffeurs willen eindelijk concrete maatregelen zien om hun beroep beter te maken. ACOD TBM steunt hun eisen.

“Niet investeren in de sociale zekerheid en de openbare diensten is bewuste nalatigheid”

We moeten ons sociaal vangnet, de overheid en de openbare diensten versterken. Dat is van cruciaal belang.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens