Open brief: zet onze openbare woonzorgcentra niet in de uitverkoop

Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van de Vlaamse publieke welzijnsinstellingen nu er in het Vlaams parlement plannen voorliggen om zorg verder te privatiseren en te commercialiseren

Actie tegen privatisering en commercialisering van zorg

Openbare zorg is noodzakelijk voor een betaalbare, zorgeloze toekomst

Onderhandelen in de schaduw van het IPA bij de Belgische spoorwegen

De onderhandelingen voor een Protocol van Sociaal Akkoord bij de Belgische Spoorwegen begonnen op vrijdag 7 mei onder een slecht gesternte.

In tijden van crisis moet de overheid de kastanjes uit het vuur halen

Van zodra er problemen opduiken, betaald moet worden of verantwoordelijkheid moet opgenomen worden, dan moet de overheid maar inspringen.

Uitbetaling syndicale premie 2020: wat moet je doen?

Zoals ieder jaar dient u het aanvraagformulier voor de uitbetaling van de vakbondspremie in te vullen en op te sturen. We overlopen de juiste werkwijze.

De protestacties van de douane zullen hernomen worden

Minimale vooruitgang, vage en gedeeltelijke beloften zonder agenda vanwege de Minister van Financiën leidden tot een unanieme verwerping van het protocol. De actie-aanzegging wordt opnieuw geactiveerd.

Decreet continuïteit dienstverlening legt stakingsrecht De Lijn aan banden

Het decreet zal dan wel niet het individuele stakingsrecht aantasten, maar eens te meer het collectieve.

"Trots terugblikken op het verleden en vooruitkijken naar de toekomst"

De ACOD maakt van de gelegenheid gebruik maken om onze sectoren en hun militanten te feliciteren voor het goede werk en hen, onze leden en hun families, een fijne 1 Mei te wensen!

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens