Uitbetaling syndicale premie 2020: wat moet je doen?

Zoals ieder jaar dient u het aanvraagformulier voor de uitbetaling van de vakbondspremie in te vullen en op te sturen. We overlopen de juiste werkwijze.

NMBS: loketten bedreigd met beperking openingsuren en definitieve sluiting

ACOD Spoor/CGSP Cheminots is verontwaardigd te vernemen dat landelijk 44 loketten worden gesloten en dat de openingsuren in 33 andere stations worden beperkt. Deze beslissing van het directiecomité kwam er eenzijdig zonder voorafgaand sociaal overleg.

Telewerk: het is niet al goud wat blinkt

In dit artikel wegen we de voor- en nadelen tegen elkaar af en analyseren we deze nieuwe vorm van werken vanuit een vakbondsoogpunt.

“Telewerk is een verhaal met voor- en nadelen”

Het is voor de vakbonden dus van groot belang evenwichtige systemen te onderhandelen met respect voor alle personeelsleden, zowel voor wie kan telewerken als voor wie dat gezien de aard van het werk niet kan.

Petitie en video: ACOD Overheidsdiensten wil betere afspraken rond thuiswerk

Als je moet thuiswerken omdat de omstandigheden dit vereisen en je baas kan of wil je niet ondersteunen.... Dan moet je creatief zijn.

Vlaanderen laat het personeel uit zorg en welzijn in de steek

Nu er door de federale overheid aan het ziekenhuispersoneel een premie wordt toegekend wordt de kloof met het personeel van de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren alsmaar groter.

Sluiting loketten: zoveelste knauw in de dienstverlening

De drogreden voor deze beslissing was dat er in deze stations 60 tot 92 procent ‘dode tijd’ was. Het gevolg is dat er 77 arbeidsplaatsen verloren gaan.

“Wij hebben onze koopkrachtverhoging verdiend”

De werknemers hebben het voorbije jaar de economie en het land draaiende hebben gehouden? Dan beweren dat er geen ruimte is voor een koopkrachtverhoging, is een slag in hun gezicht.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens