ERRATUM - Vastbenoemd in het onderwijs op 1 juli? Zorg dat alles goed afgehandeld wordt!

Door een vergissing van de eindredactie is in het juninummer van Tribune een artikel van juni 2018 dit jaar opnieuw gepubliceerd. Sinds 1 januari 2019 zijn vaste benoemingen op 1 juli niet meer mogelijk. Gelieve het volledige artikel dan ook als onbestaande te beschouwen.

Onderwijspersoneel onderzoeken is oké… maar doe er nu ook iets mee !

De arbeidsomstandigheden van het personeel in onderwijs zijn zo stilaan gekend. Er is genoeg onderzoek gedaan. Nu wordt het tijd dat de volgende Vlaamse regering er echt iets aan doet, want het dreigende lerarentekort hypothekeert onze toekomst.

Skeyes: tijd voor een sociaal akkoord voor álle personeelsleden

ACOD Telecom-Vliegwezen stelt vast dat er na meer dan twee jaren intensief onderhandelen en een maand na het inroepen van de externe bemiddeling nog steeds geen mandaat bleek te zijn bij bepaalde partijen. Zij trokken de stekker uit de bemiddeling.

“Investeren in openbare diensten is investeren in mensen”

Mensen werden tijdens de campagne overstelpt met snelle slogans, beloften, propaganda en discussies over wie de nieuwe minister-president of premier zou worden. Maar over echte oplossingen voor de problemen waar de staat, onze samenleving of de doorsnee burger mee geconfronteerd wordt, ging het zelden.

Aanvraag syndicale premie in het onderwijs verloopt nu deels elektronisch!

Als je in 2018 lid was van een vakbond in het onderwijs, dan krijg je binnenkort via de syndicale premie een deel van je ledenbijdrage terug. Opgelet: vanaf dit jaar ontvang je je aanvraagformulier elektronisch en niet meer met de briefpost.

Stakingsaanzegging: hulpverleningszone FLUVIA in actie wegens wanbeleid en ellende!

Sinds de opstart van de hulpverleningszones in 2015, blinkt de hulpverleningszone Fluvia (Kortrijk en omgeving) uit in wanbeleid. Het personeel pikt dit niet langer en wil overgaan tot actie.

Maak van de pakjesbedeling een openbare dienstverlening

Zowel op sociaal als ecologisch vlak is de maatschappelijke kostprijs van concurrentie en wedijver op de pakjesmarkt enorm groot. Tijd om van de pakjesbedeling een openbare dienst te maken. bpost moet daarin een voortrekkersrol spelen.

Open brief: pro openbare diensten en voor een maximale dienstverlening!

De ACOD zal ook de komende vijf jaar het positief effect van openbare diensten op de samenleving en de burger blijven benadrukken.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens