Formulier vakbondspremie niet ontvangen of verloren? Wat moet je doen?

Sinds 2012 kan de personeelsdienst je niet langer een duplicaat van het formulier voor de aanvraag van je vakbondspremier bezorgen, zelfs niet wanneer het formulier is zoekgeraakt, je het nooit ontvangen hebt of het foute informatie bevat.

‘Tracking shields’ lossen personeelstekorten bij de douane niet op

In de praktijk blijken deze ‘tracking shields’ niet (optimaal) te werken, waardoor het al te schaarse personeel van de douane de taak moet overnemen.

De toekomst is aan de openbare diensten

Wereldwijd maken lokale besturen – zowel van grote metropolen als kleine gemeenten – komaf met de privatisering van hun openbare diensten.

“Agressie tegen openbare diensten stelt de rechtstaat in vraag.”

Het moet eenieders streven zijn te kunnen blijven leven in een samenleving die gebaseerd is op solidariteit, democratische regels, wetten en gezond verstand.

CoViD-19-toeslag voor gezinnen die het moeilijk hadden tijdens de coronacrisis

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket.

Itinera Institute vindt besparen op ambtenaren de beste oplossing om de economie te redden

Volgens professor Jean Hindriks zijn de ambtenaren ”het minst van al getroffen door de crisis”, liggen hun pensioenen te hoog en laat hij uitschijnen dat ook hun lonen te hoog zijn.

CoViD-19 hield de trein niet tegen: de Belgische spoorwegen bleven sporen

Terwijl in andere landen regeringen geconfronteerd werden met de gevolgen van hun privatiseringsbeleid bij het spoor, reden de treinen in België onder de noemer “nationaal belang”. Met maximaal vermogen!

“De openbare diensten mogen de kostprijs van de coronacrisis niet betalen”

Als men de kostprijs van deze crisis wil laten betalen door de openbare diensten of de sociale zekerheid, zal de ACOD dat niet zonder slag of stoot laten gebeuren.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens