ACOD zkt enthousiaste administratief intersectoraal medewerker (m/v/x) voor Brussel

Het geheel van domeinen beheersen dat eigen is aan een secretariaat. Instaan voor het vriendelijk, efficiënt en correct informeren van elk lid. Het verzekeren van ondersteuning voor verschillende diensten.

Nationale staking in de Belgische gevangenissen op 12 januari 2024 vanwege 12.000 gedetineerden!

Overbevolking in Belgische gevangenissen blijft toenemen ten gevolge gebrek aan Detentiehuizen bij uitvoering korte Straffen

Wat kunnen de Belgische spoorwegen leren van Napoleon?

Napoleons aanpak van HR, marketing, financieel en operationeel beleid kan gerust geïmplementeerd worden in hedendaagse bedrijven. Een aanrader.

“De ACOD zal het personeel van de openbare diensten met hand en tand verdedigen!”

Ik denk dat de leden en militanten van de ACOD een dikke pluim op hun hoed verdienen voor hun inzet en inspanning om de openbare dienstverlening te verbeteren en de onafhankelijke werking van het personeel in de openbare diensten te beschermen.

Huidige toestand bij de Belgische Spoorwegen: een stand van zaken

Naar aanleiding van de komende spoorstaking (30 januari - 1 februari) verspreidde ACOD Spoor dit persdocument (zie document in bijlage) om toelichting te geven bij de beweegredenen voor deze actie.

Besparingen bij De Lijn: tijd voor meer openbaar vervoer en minder verkeersarmoede

Op 6 januari 2024 worden de nieuwe vervoersplannen in heel Vlaanderen ingevoerd. Het resultaat: minder haltes, minder toegang tot het openbaar vervoer en bijkomende achteruitgang voor de Vlaming. ACOD TBM voert actie!

Sociale verkiezingen 2024: historisch akkoord technische bedrijfseenheden

Op ons recent Vlaams congres keurde unaniem een voorstel goede om de sociale verkiezingen anders aan te pakken. Dit maakt een einde aan jaren van verlamming in het sociaal overleg.

"We zijn zeer waakzaam voor de uitbreiding van het systeem van flexi-jobs"

We moeten erop toezien dat iedereen die in de openbare sector aan de slag gaat met een flexi-job ook de passende kwalificaties heeft om die job uit te voeren. Bovendien is het noodzakelijk dat de geldende veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens