ACOD solidair met VRT-personeel: "Vlaamse Regering tekent doodvonnis van de VRT"

De ACOD steunt alle acties die de ACOD-leden en -militanten bij de VRT plannen om te protesteren tegen dit besparingsplan van de VRT-directie en de Vlaamse regering.

Ultiem overleg tussen vakbonden en Vlaamse regering over sectoraal akkoord draait uit op een sisser

Tot grote consternatie van de vakbonden werden afspraken uit het verleden resoluut naast zich neergelegd en meldden de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering dat het voorzien van budget voor sectorale akkoorden niet nodig is.

Protest bij de kinderopvang: negen kinderen is te veel!

Op vrijdag 1 april trokken honderden kinderbegeleiders naar het kabinet van minister Wouter Beke om daar ludiek hun bezorgdheden kenbaar te maken.

“Doe bedrijven de koopkracht ondersteunen”

Hoog tijd dus dat de regering een oplossing vindt voor iedereen die nu aan de lijve de gevolgen ondervindt van de internationale crisissen die aan de oorsprong liggen van de huidige inflatiepiek.

Belgische Spoorwegen: oplossing overuren bij rijdend personeel met deeltijdse arbeidsduurvermindering (viervijfde)

Elk deeltijds (4/5e) rijdend personeelslid wordt 10,5 extra veranderlijke compensatieverloven toegekend.

Minister Somers versjachert publieke zorg en dienstverlening

Dergelijke publieke dienstverlening is de enige garantie voor iedere burger op kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en onafhankelijkheid. We vragen ons bezorgd af welke vrienden minister Somers en zijn collega-ministers bedienen.

Overzicht bewaren om de toekomst van de Belgische Spoorwegen veilig te stellen

Er moeten dringend bijkomende middelen gevonden worden voor de noodzakelijke aanwervingen en het behoud van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

“Nooit meer oorlog mag geen holle slogan zijn”

Het is onvoorstelbaar dat de leider van een land – schijnbaar op z’n eentje – beslist dat hij het recht heeft om een vreedzaam land binnen te vallen.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens