Open brief: zet onze openbare woonzorgcentra niet in de uitverkoop

Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van de Vlaamse publieke welzijnsinstellingen nu er in het Vlaams parlement plannen voorliggen om zorg verder te privatiseren en te commercialiseren

Minder Vlaams overheidspersoneel zet de deur wagenwijd open voor duurdere uitbestedingen, consultancy en interimarbeid

ACOD Overheidsdiensten is furieus over de vrolijke aankondiging van minister Somers en de Vlaamse regering dat ze trots zijn op de personeelsafvloeiingen die de Vlaamse regering oplegt.

Gezondheidscrisis: erkenning inspanning spoorwegpersoneel is noodzakelijk

Dat het treinverkeer essentieel is voor het functioneren van onze samenleving, hoeft geen betoog meer.

"Trots terugblikken op het verleden en vooruitkijken naar de toekomst"

De ACOD maakt van de gelegenheid gebruik maken om onze sectoren en hun militanten te feliciteren voor het goede werk en hen, onze leden en hun families, een fijne 1 Mei te wensen!

Uitbetaling syndicale premie 2020: wat moet je doen?

Zoals ieder jaar dient u het aanvraagformulier voor de uitbetaling van de vakbondspremie in te vullen en op te sturen. We overlopen de juiste werkwijze.

ACOD Onderwijs roept een staking uit voor de vergeten groepen in onderwijs

Daarmee willen we de veiligheid garanderen van de personeelsleden op wie de afkoelingsperiode niet van toepassing is.

Tijd om De Lijn terug op het juiste traject te krijgen

De vele terechte stakingsdagen wijzen erop dat er iets schort aan de manier waarop de directie het openbaar vervoersbedrijf leidt.

“De openbare sector verdient een intersectoraal akkoord”

We zullen met het gemeenschappelijk vakbondsfront voor de openbare sector een eisenbundel indienen om een intersectoraal akkoord af te sluiten met de verschillende werkgevers van de openbare diensten

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens