Ook tijdens de coronacrisis staat de ACOD voor je klaar!

Heb je een dringende vraag over een probleem op je werk naar aanleiding van de coronamaatregelen? Neem dan contact op met je ACOD-afgevaardigde van je sector of je gewest.

Itinera Institute vindt besparen op ambtenaren de beste oplossing om de economie te redden

Volgens professor Jean Hindriks zijn de ambtenaren ”het minst van al getroffen door de crisis”, liggen hun pensioenen te hoog en laat hij uitschijnen dat ook hun lonen te hoog zijn.

Hoog tijd voor correct loon- en loopbaanbeleid bij de Technische Diensten van De Lijn

Op 12 jaar tijd is De Lijn al aan haar zesde directeur Techniek toe, waarvan de eerste drie deze job beschouwden als een soort ‘landingsbaan’. Van een echte langetermijnvisie, laat staan een beleid, was er geen sprake.

“De openbare diensten mogen de kostprijs van de coronacrisis niet betalen”

Als men de kostprijs van deze crisis wil laten betalen door de openbare diensten of de sociale zekerheid, zal de ACOD dat niet zonder slag of stoot laten gebeuren.

De ACOD wint rechtzaak tegen De Lijn

De oorspronkelijke 6 ondernemingsraden en 6 CPBW blijven behouden. De rechtbank erkent zo de sociale samenhang binnen de 6 entititeiten van De Lijn.

ACOD vraagt duidelijke oplossingen voor een veilig openbaar vervoer

Hoe kan social distancing in de praktijk gebracht worden in het openbaar vervoer wanneer steeds meer mensen de trein, bus en trams zullen nemen?

Treindienst van nationaal belang: de lange weg naar het nieuwe ‘normaal’

ACOD Spoor wil alles spoorwegmedewerkers bedanken voor de inspanningen in moeilijke omstandigheden zodat we onze reizigers een kwalitatieve openbare dienst kunnen aanbieden.

“Niet investeren in de sociale zekerheid en de openbare diensten is bewuste nalatigheid”

We moeten ons sociaal vangnet, de overheid en de openbare diensten versterken. Dat is van cruciaal belang.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens