Petitie en video: ACOD Overheidsdiensten wil betere afspraken rond thuiswerk

Als je moet thuiswerken omdat de omstandigheden dit vereisen en je baas kan of wil je niet ondersteunen.... Dan moet je creatief zijn.

NMBS: loketten bedreigd met beperking openingsuren en definitieve sluiting

ACOD Spoor/CGSP Cheminots is verontwaardigd te vernemen dat landelijk 44 loketten worden gesloten en dat de openingsuren in 33 andere stations worden beperkt. Deze beslissing van het directiecomité kwam er eenzijdig zonder voorafgaand sociaal overleg.

Respect en solidariteit vormen de basis van een sterk statuut bij de Belgische Spoorwegen

Door de gezondheidscrisis hebben we opnieuw ondervonden dat het naleven van essentiële regels levensbelangrijk is. Bij het spoor hebben we ook essentiële regels, samengebundeld in het statuut, waaraan we zeer gehecht zijn.

“Wij hebben onze koopkrachtverhoging verdiend”

De werknemers hebben het voorbije jaar de economie en het land draaiende hebben gehouden? Dan beweren dat er geen ruimte is voor een koopkrachtverhoging, is een slag in hun gezicht.

Formulier vakbondspremie niet ontvangen of verloren? Wat moet je doen?

Sinds 2012 kan de personeelsdienst je niet langer een duplicaat van het formulier voor de aanvraag van je vakbondspremier bezorgen, zelfs niet wanneer het formulier is zoekgeraakt, je het nooit ontvangen hebt of het foute informatie bevat.

Vlaanderen laat het personeel uit zorg en welzijn in de steek

Nu er door de federale overheid aan het ziekenhuispersoneel een premie wordt toegekend wordt de kloof met het personeel van de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren alsmaar groter.

Is De Lijn eindelijk op weg naar opwaardering van de technische diensten?

De laatste cao over het opwaarderen van het beroep van technicus bij De Lijn dateert van 2008.

“Bedankt aan jullie allemaal!”

Wanneer er echter een crisis uitbreekt en de nood het hoogst is, valt men meteen terug op de openbare diensten. De voorbije maanden hebben aangetoond dat het personeel tot het uiterste gaat om zijn taak te vervullen.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens