Ook tijdens de coronacrisis staat de ACOD voor je klaar!

Heb je een dringende vraag over een probleem op je werk naar aanleiding van de coronamaatregelen? Neem dan contact op met je ACOD-afgevaardigde van je sector of je gewest.

Brand Kortrijk: besparingen op brandweer brengen mensen in gevaar

De onveilige besparingen die de regering en de zoneraden doorvoeren, blijven niet zonder gevolgen.

“We moeten stoppen te denken dat onze pensioenen een gat in de begroting zullen slaan”

Is het correct dat we langer moeten werken omdat we langer leven? En zal dat voldoende zijn om onze pensioenfactuur te betalen? We vroegen het aan professor Patrick Deboosere

Tijd om de kaarten op tafel te leggen

Er moet onderhandeld worden op basis van thema’s die er echt toe doen, zoals werkgelegenheid, pensioenen, gezondheidszorg, veiligheid, mobiliteit, begroting, energie en milieu

De ACOD wint rechtzaak tegen De Lijn

De oorspronkelijke 6 ondernemingsraden en 6 CPBW blijven behouden. De rechtbank erkent zo de sociale samenhang binnen de 6 entititeiten van De Lijn.

ACOD Overheidsdiensten staakt tegen Vlaams besparingsbeleid en ondersteunt acties cipiers tegen minimale dienstverlening

Op vrijdag 21 februari 2020 roept ACOD Overheidsdiensten een staking uit voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid tegen plannen van de Vlaamse regering en ter ondersteuning van het verzet van de cipiers tegen de minimale dienstverlening.

Gevraagd: respect voor het personeel van een sterk openbaar spoorbedrijf

De Belgische spoorwegen zouden gekoesterd moeten worden. Vorig jaar vervoerden we 253 miljoen reizigers op een veilige, ecologische manier en tegen betaalbare prijzen.

Het primaat van de politiek viert hoogtij

Sommigen regeren zelfs lustig verder alsof ze nog de steun van het parlement hebben en alle legitimiteit van een volwaardige regering.

Sectoren


Wijzig je adres

Klik hier om je adres te wijzigen

Wijzig je gegevens

Klik hieronder om je gegevens te wijzigen (e-mail, bankrekening, werkgever).

Activeer je account

Klik hieronder om toegang te krijgen tot je ledengegevens