Doelgroepen

De ACOD richt zich in haar vakbondswerking ook tot drie aan doelgroepen verbonden thema's: jongeren, gender en senioren

Elke commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van elke doelgroep uit elke sector en elk gewest.

Jongerencommissie

Bespreekt thema's die jongeren aanbelangen.

Gendercommissie

Bespreekt gendergerelateerde thema's.

Seniorencommissie

Bespreekt thema's die senioren aanbelangen.