Aantrekkelijkheid beroep terug op agenda bij De Lijn

 


Tijdens het paritair comité van 1 februari werd er eindelijk een afsprakenkader gecreëerd dat navolging geeft aan de cao van 2019. Concrete acties en tijdslijnen werden uitgezet over dossiers die in de kast waren beland. Dit gaat over betere werkplekken, beter evenwicht werk-privé met aandacht voor de gesplitste diensten, meer opvolging van de voertuigen en bijbehorende actieplannen, veiligheid met uitrol afgesloten stuurposten en nog veel meer.


Hier stopt het zeker niet, zo is er bijkomend engagement dat over al de actiepunten waarvoor een cao nodig is we in de nabije toekomst zullen onderhandelen. Dat was voor De Lijn tot nog toe onbespreekbaar. ACOD TBM is ervan overtuigd dat dit een stap in de goede richting is, maar we blijft alert dat het geen dode letter blijft. Het is dankzij ACOD TBM dat deze onderwerpen terug op de agenda kwamen van het paritair comité en dat er dus ook concrete acties zullen komen.

 

Stan Reusen