ACOD TBM haalt sterk uit naar de afbraakpolitiek in het openbaar vervoer

 


Tijdens de militantenbijeenkomst ter gelegenheid van de internationale dag van de openbare diensten op vrijdag 23 juni 2023 in Leuven, greep ACOD TBM, net als alle sectoren, de kans om haar openbare dienst in de kijker te zetten en de actualiteit toe te lichten.


De privatisering van het openbaar vervoer, die door de huidige liberale regering verder wordt uitgerold, kreeg hierbij bijzondere aandacht. Als bij toeval lazen we die ochtend nog in de kranten woorden van grote verontwaardiging over het tekort aan ritten bij het leerlingenvervoer. Kinderen van het buitengewoon onderwijs zitten naar alle waarschijnlijkheid opnieuw langer op de bus. Laat leerlingenvervoer nu toevallig het eerste segment zijn binnen het openbaar vervoer dat geprivatiseerd werd, de gevolgen zijn alvast markant. De tarieven swingen de pan uit, tot wel 400 (!) euro per rit. Privébedrijven maken op deze manier schandelijk misbruik van hun positie, ten koste van de meest kwetsbare personen in onze samenleving. Hoewel de winsten hallucinant zijn, werken de chauffeurs tegen ondermaatse en miserabele loon- en arbeidsvoorwaarden en staan ook zij onder druk. Vaak worden ritten daarom ingevuld door gepensioneerden.

Ondanks deze bevindingen, beslist de Vlaamse regering toch nog over te gaan tot een privatisering van het vervoer op maat. Dit is voor ons onbegrijpelijk. Ze verkoopt haar strategie telkens op dezelfde manier, namelijk onder het voorwendsel dat het openstellen van de markt, de prijzen doet dalen voor de gebruiker. De collega’s bij energie en telecom konden aan den lijve ondervinden dat dit fabeltje geen stand houdt. In de realiteit zal de kost voor de overheid toenemen en zullen de loons- en arbeidsvoorwaarden voor de chauffeurs achteruitgaan. Winsten zullen worden geboekt op de kap van de belastingbetaler. ACOD TBM bedankt hiervoor! Goed openbaar vervoer is voor ons nog steeds gebouwd op een sterke openbare dienstverlening. Als de Vlaamse Vervoersmaatschappij overbevraagde functies als chauffeur en technieker wil invullen, zal ze op de proppen moeten komen met fatsoenlijke en correcte verloning.

De signalen zijn glashelder: het openbaar vervoer in Vlaanderen wordt lamgelegd door deze beslissingen, de gebrekkige dienstverlening kost de belastingbetaler bovendien handenvol geld.

Tot grote teleurstelling is het evenwel niet de regering die de klappen opvangt van haar maatregelen. Het zijn de chauffeurs en controleurs die de gevolgen voelen van frustratie die leidt tot agressiviteit bij reizigers. Het is om te beginnen verwerpelijk dat dezen hun emoties op die manier ventileren, daarbovenop richten zij zich nog eens tot de verkeerde personen.

Daarom stellen wij de Vlaamse regering medeverantwoordelijk voor deze tendens. Immers, als het openbaar vervoer naar behoren functioneert, neemt de agressie automatisch af.

Enkel inzetten op extra controle zal dit varkentje niet wassen. De Vlaamse regering zal moeten investeren in De Lijn zodat de medewerkers hun job convenabel kunnen uitvoeren en de klantentevredenheid opnieuw stijgt. Alleen dan zullen we in staat zijn dit maatschappelijk probleem recht te trekken.

 

Stan Reusen