ACOD VRT staakt tegen afbraak openbare omroepOp 10 maart hielden ACOD VRT en CGSP RTBF samen een piket onder de VRT/RTBF-toren. Net als vele andere overheidsdiensten staakten ze om de afbraak van de openbare diensten aan te klagen.


Zowel bij de VRT als bij de RTBF groeit het tekort aan eigen personeel waardoor de werkdruk stijgt: meer doen met minder middelen en met minder personeel waarbij in het proces de statutairen bij de RTBF vervangen worden door contractuelen, en de contractuelen bij de VRT vervangen door freelancers.

Hierdoor verliezen de werknemers loon en rechten en dit gaat ook ten koste van hun welzijn. De overgebleven diensten kreunen onder het personeelstekort. Terwijl zowel de VRT als de RTBF een digitale transformatie ondergaan. 

Bij de RTBF heeft de redactieraad unaniem het vertrouwen in de directie opgezegd. De aanleiding is onder meer de zelfdoding van een werknemer (eindredacteur/journalist) drie weken geleden. Zijn dood zette een gesprek op gang over de werkomstandigheden op de redactie en het management. De redactieraad merkte op dat hij ‘al jaren aan de alarmbel trekt over de onrust op de redactie, zonder resultaat’.

De Franstalige vakbond CGSP RTBF eist dan ook een versterking van de teams die inhoud produceren en heeft de Franstalige minister van Cultuur en Media Bénédicte Linard gevraagd een extern onderzoek op poten te zetten naar de werking van het bedrijf.

Daarnaast eist hij dat het personeel opnieuw statutair benoemd wordt zoals ook aangegeven staat in het arbeidsreglement. Gezien de begrotings van de Franse gemeenschap op een dag onhoudbaar zal zijn, eist hij dat er dat er financieel perspectief op de lange termijn wordt geboden door de Waalse Regering aan de RTBF (verder dan de Beheersovereenkomst die nu gesloten is tot 2027).

Bij de VRT zijn in december 50 vaste werknemers ontslagen - regisseurs, programmamakers, monteurs, archivarissen enz. - en in februari werden de 70 personeelsleden (crew & cast) die voor het programma Thuis werken geoutsourced naar een privéfirma. De VRT maakt geen fictie meer met eigen personeel, de privatisering van de openbare omroep wordt langzaamaan een feit.

De Vlaamse regering blijft de ene na de andere besparing doorvoeren bij de VRT en weigert daarbovenop de werkingsmiddelen te indexeren. Hierdoor en door de stijgende inflatie is - naast de huidige besparingen - er een enorme put aan het ontstaan waarvoor voorlopig ook geen oplossing is. Investeringen in de VRT en de RTBF zijn dus dringend nodig!

 

Andrée Van Voorst Vader, Wies Descheemaeker