Alternerend Distributiemodel (ADM): het uur van de waarheid

 


Sinds 2 maart zijn de nieuwe contracten voor de zendingen zonder adres in voege. Op 16 maart werden alle rondes in België in twee gekapt volgens het zogenaamde half-en-half-model. Op het ogenblik dat deze Tribune in de bus valt, zullen we weten of er enkel nog wat kinderziektes te overwinnen zijn, zoals bpost beweert. Of dat er een figuurlijke bom ontploft is in de sorteercentra en in distributie, zoals de vakbonden vermoeden. Tijdens het paritair comité van 20 februari legde ACOD Post alvast een formele verklaring af, met de volgende inhoud.


In Vlaanderen geraakten de voorbije jaren honderden vacatures niet ingevuld. Er is een chronisch tekort aan postbodes. Postbode is een knelpuntberoep geworden. Bovendien heeft de besparingswoede van bpost het hardst toegeslagen in Vlaanderen. En zet de pakjeswereld onze postmensen onder een continue druk.

Als bpost zegt dat op 2 maart 2020 de nieuwe contracten voor de ZZA’s starten, dan vragen wij ons luidop af of de werkposten/cassiers daar wel klaar voor zijn? Wij denken van niet.

Bpost spreekt over vier à vijf ZZA + briefwisseling van twee of drie dagen per adres, waardoor de slots te klein zullen zijn. Bpost maakt zich sterk dat de werkposten tijdig aangepast zullen zijn, maar zal het materiaal dat hiervoor nodig is op tijd in alle kantoren geleverd zijn? Bpost beweert van wel, maar op het ogenblik dat wij dit artikel schrijven is dit allerminst het geval.


Vertekende realiteit

Voor de half-en-half-start op 16 maart kondigde bpost aan dat er gedurende zes weken zal geëvalueerd worden om de kinderziekten eruit te halen. Die zes weken zijn niet onze keuze. Wij zeggen nu al dat we ons hevig zullen verzetten tegen iedere volgende stap in dit proces als alle kinderziekten niet opgelost geraken. Ook al duurt dat twaalf weken of langer.

Wij begrijpen dat bpost er alles aan zal doen om de situatie kunstmatig te pimpen. Dit zal echter de realiteit volledig vertekenen. Op deze wijze pampert men de situatie en is dit puur bedrog. De inzet van versterking en subco’s à volonté is blijkbaar geen probleem. Overwerk ook niet. Dit zal vergoed worden. Waar zal men de versterkingen halen als er in Vlaanderen een chronisch tekort aan postbodes is?

Daarenboven eisen wij dat iedereen de keuze moet krijgen om overwerk op te nemen in verlof of uitbetaald. Die garantie kunnen jullie ons niet geven. Wij geloven de mooie beloftes niet. Vandaag de dag wordt mensen in Vlaanderen nog steeds het mes op de keel gezet door hun teamleaders om zelfs tijdens hun rolverlof terug te komen werken. Doen ze dat niet, dan zullen ze de gevolgen moeten dragen. Die soort psychologische druk op het personeel is onaanvaardbaar. Kan men vandaag garanderen dat wie verlof gevraagd heeft in de paasvakantie dit onbezorgd, zonder druk van de leiding, effectief kan nemen?


Geen antwoorden

De vakbonden eisten antwoorden al hun vragen. Die kregen wij niet. Hoe staat het met de vervangers? De directie is al jaren op de hoogte van het probleem, maar heeft er nog niets aan gedaan. Meer zelfs, ADM zal de oneerlijke toestanden nog versterken. Overlastzakken en plaatsen zijn blijkbaar ook geen probleem. Wij zeggen van wel. Het onevenwicht in de diensten zal nog toenemen. Wij verdenken de directie ervan dat ze zelfs daarop speculeert om vervolgens reorganisaties te kunnen doordrukken.

De werklastteller is plots het wondermiddel. Alleen mag je nu 100 postbodes daarover bevragen en zij zullen u allen vragend aankijken. Niemand begrijpt hoe het met die werklastteller in zijn werk gaat.

Bovendien staat de directie te popelen om de nieuwe organisaties op te starten. Met welke nieuwe en aangepaste normen, met welke principes? ACOD Post zegt klaar en duidelijk: “NO Pasaran.”

 

Jean-Pierre Nyns

 

Concreet zegt ACOD Post

- De zes weken evaluatie is niet limitatief. Zolang er geen unaniem positief advies is van de vakbonden zal er geen volgende stap volgen.
- Geen reorganisatie op basis van de nieuwe organisatieprincipes vooraleer hierover een grondige discussie gevoerd is. En zeker niet voor september 2020.
- Er wordt niet geraakt aan het 7u36-stelsel. Met dit model wordt het gemiddelde afgeschaft. Door de penetratiegraad te verhogen tot 72 procent en meer, zal iedere postbode dagelijks onder zware druk staan. In die omstandigheden de werktijd verlengen is onaanvaardbaar.
- Minstens twee dagen opleiding voor de half-en-half-diensten.
- Dit is lang niet alles, maar we houden het voorlopig hierbij.