Brussels Airport Company: akkoord over het besparingsplan

 


ACOD Telecom-Vliegwezen bereikte net voor de jaarwisseling samen met de twee andere vakbonden een akkoord met de werkgever over het besparingsplan voor Brussels Airport Company.


Het akkoord omvat eindeloopbaanmaatregelen op vrijwillige basis en voor bepaalde functies, zoals disponibiliteit voor statutairen, een brug naar vervroegd pensioen voor contractuelen en een aanmoediging voor medewerkers die met vervroegd pensioen vertrekken.

Vrijwillig vertrek voor werknemers wiens functie verdwijnt in de gewijzigde organisatie kan in een later stadium ook tot de mogelijkheden behoren.

Tevens blijft, tot eind september 2021, het supplement gegarandeerd dat bovenop de werkloosheidsuitkeringen in het kader van de tijdelijke werkloosheid wordt betaald.

Tijdelijk zal er ook een besparing zijn op een aantal ‘Compensation & Benefits’-voordelen, waarbij er het engagement is om het bedrag van de besparingen op dat vlak later opnieuw te activeren in het ‘Compensation & Benefits’-pakket. In januari 2023, of van zodra er opnieuw dividenden worden uitbetaald, komt er een tussentijds evaluatiemoment om te bekijken of er eventueel al bijsturingen mogelijk zullen zijn.

Uiteraard is dit het resultaat van zeer lange en moeilijke onderhandelingen, waarbij ACOD Telecom-Vliegwezen als enige vakbond zich steeds bleef verzetten tegen de oorspronkelijke, voor het personeel veel ingrijpendere plannen van de directie.

De ongeziene crisis van 2020 heeft niet in het minst op de luchthaven diepe wonden geslagen en is zeker nog niet voorbij. We zullen echter steeds blijven strijden om deze op de meest sociaal aanvaardbare manier te overwinnen.

 

Annuska Keersebilck