De Lijn: basisbereikbaarheid heeft grote impact op het personeel

 


Op 29 juli werd bij De Lijn een ‘informele’ infosessie georganiseerd voor de medewerkers van de Belbuscentrale en Leerlingenvervoer over wat de scenario’s en de impact/gevolgen van de basisbereikbaarheid voor deze personeelsleden zullen zijn.


Als gevolg van het decreet Basisbereikbaarheid van 1 juni 2019 zal de coördinatie van het vervoer op maat (dat nu in eigen beheer door De Lijn gedaan wordt) in handen moeten gegeven worden van een mobiliteitscentrale, waarvoor een aanbesteding zal worden uitgeschreven. Wie de aanbesteding krijgt toegewezen, mag de Mobiliteitscentrale uitbaten voor een periode van vijf jaar, met een maximum van acht jaar.

Als voorwaarde tot deelname aan de aanbesteding geldt ‘een onafhankelijkheid ten opzichte van de exploitant van het kern- en aanvullend netwerk’, met name De Lijn.

Wil De Lijn naast privéspelers haar kandidatuur stellen, kan dit dus enkel via een aparte juridische entiteit. Dit houdt het oprichten van een dochteronderneming in, samen met externe partners. Wil De Lijn haar activiteiten voor het vervoer op maat verderzetten, dan kan dit dus enkel door in zee te gaan met een externe spelers. Het is de intentie van De Lijn om de getroffen medewerkers, die de activiteiten al jaren uitvoeren, met al hun kennis, mee te laten overgaan naar de externe mobiliteitscentrale. Die zal functioneren als een aparte juridische entiteit.


Tijdslijn


De timing van deze onprettige communicatie werd waarschijnlijk niet toevallig uitgekozen midden in de zomervakantie. Het betrokken personeel dat nog in verlof moest vertrekken en zij die pas terugkeerden, kregen zowaar een koude douche te verwerken.

Dit is ongehoord. In een ver verleden zou er in de zomermaanden zelfs niet eens gepraat worden over een dergelijk dossier. Meer en meer stellen we vast dat door een nieuw personeelsbeleid de directie dossiers met ingrijpende gevolgen doelbewust op deze manier snel en zonder te veel ophef wil doorduwen.

Bijkomend wijkt de directie alweer af van de geijkte kanalen om een reorganisatie van dit kaliber aan te brengen. Dit is namelijk materie die vooraf moest gebracht worden via een algemene ondernemingsraad, gevolgd door een paritair subcomité.

ACOD TBM is dan ook ten zeerste verbaasd en verontwaardigd dat De Lijn dit heel belangrijk dossier op deze ‘vluchtige’ manier aan het personeel (dat vrijblijvend kon inbellen op een Skypesessie) heeft voorgelegd.


Impact voor medewerkers belbuscentrale en leerlingenvervoer


Wegens de impact voor het personeel, dat de opdrachten al de jaren trouw aan de Vlaamse Vervoersmaatschappij heeft vervuld, zullen wij deze werkwijze zeker niet aanvaarden. De Lijn wil deze categorie van medewerkers mits toepassing van cao 32 bis, mee overdragen met (naar eigen zeggen) behoud van verworven rechten naar de nieuwe opdrachtgever.

Eerst en vooral zullen wij juridisch onderzoek verrichten naar de wettelijkheid van dit alles en laten verifiëren of de cao 32 bis wel van toepassing is voor deze specifieke situatie. Bijkomend kunnen wij niet tolereren dat het personeel verplicht zou worden om mee over te gaan naar ‘een nieuwe werkgever’, laat staan dat het personeel dat dit niet wil ondergaan zou kunnen beticht worden van contractbreuk.

De directie deelde namelijk in de infosessie van vorige week droogweg mee dat in voorkomend geval het personeelslid aan de ‘overnemer’ een verbrekingsvergoeding moet betalen. Dat is voor ons een brug te ver.

De Lijn stelt dat de activiteiten van de belbuscentrale stoppen in januari 2022, en de activiteiten m.b.t. het leerlingenvervoer in september 2022.


ACOD TBM onderneemt stappen


Wij eisen zo spoedig mogelijk de samenkomst van een algemene ondernemingsraad, gevolgd door een paritair subcomité om tot onderhandelde oplossingen te komen. Wij willen een akkoord over garanties, voorwaarden en modaliteiten voor de betrokken medewerkers en voor hen die de overstap niet willen maken naar de externe ‘juridische entiteit’ en die verder bij De Lijn willen blijven werken.

De sociaal bemiddelaar van De Lijn heeft op onze vraag hiervoor ondertussen de noodzakelijke stappen ondernomen. Een paritair comité wordt belegd op 6 oktober 2020. De datum van de algemene ondernemingsraad is bij het ter perse gaan van dit artikel nog niet bepaald, maar valt eind augustus of begin september.


Rita Coeck