De Lijn: speelbal van politieke onkunde of van politiek spel?

 


Dat het decreet Basisbereikbaarheid met haken en ogen aan elkaar hing op het einde van de vorige Vlaamse regeerperiode, daarover waren de vakbonden, mobiliteitsexperts en reizigersorganisaties het al eens. Intussen is ook de Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters erachter gekomen. Nadat de uitrol van het decreet meermaals werd uitgesteld, wordt het nu begraven, tenminste onder zijn huidige vorm.


Tijdens de maand augustus, toen de Vlaamse regering in zomerreces was, communiceerde minister Peeters dat men het geweer van schouder zal veranderen. Basisbereikbaarheid zal niet in één grote ommezwaai gebeuren, maar gefaseerd ingevoerd worden. De losse eindjes van dit decreet blijven evenwel bestaan en de oplossingen die het nodig heeft om tot een degelijk openbaar vervoer in Vlaanderen te komen, blijven achterwege. Ook de budgettaire krapte blijft bestaan.

Na drie jaar stilstand is een gefaseerde uitrol volgens ACOD TBM niet de oplossing. Erger nog: daardoor houdt men vast aan een decreet dat niet werkbaar is en het volgens ons nooit zal zijn. De politiek moet het hele decreet herschrijven om tot een echte modelshift te komen. Waarom houdt de minister vast aan iets waar iedereen van weet dat het een doodgeboren kind is?

ACOD TBM meent dat de Vlaamse regeringspartijen niet geïnteresseerd zijn in een betere mobiliteit voor Vlaanderen. Er is een politiek spel gaande tussen de N-VA en Open VLD. Deze laatste zorgde er immers voor dat N-VA niet in de federale regering zit, waardoor het water tussen hen zelfs in deze droge tijden zeer diep is. De achtduizend medewerkers van De Lijn en een hele hoop belastinggeld worden zo een speelbal van een politiek opbod. Het enige dat deze partijen nog bindt, is dat hoe minder openbaar vervoer er is, hoe beter ze dat vinden. En zo kunnen ze meteen flink wat belastinggeld doorsluizen naar de aandeelhouders van private spelers op de mobiliteitsmarkt.

ACOD TBM wil dat de politieke spelletjes stoppen. Burgers verliezen er hun vertrouwen in de politiek door en het draagvlak voor een sterk openbaar vervoer wordt erdoor ondermijnd. Mobiliteit is een basisbehoefte en moet beschikbaar zijn voor iedereen, zeker nu de prijzen van brandstof de hoogte in schieten en Europa een omschakeling naar elektrisch rijden sneller wil doorvoeren. De aankoop van een elektrische wagen is voor velen onder ons onbetaalbaar. De Lijn kan en moet een grote rol spelen om vervoersarmoede tegen te gaan.

De directie van De Lijn moet een klaar signaal geven aan de beleidsmakers dat het bedrijf de beste keuze is om openbaar vervoer te organiseren. Hier zal ACOD TBM de volgende maanden op hameren binnen het sociaal overleg. Het uitbesteden van onze diensten moet een halt toegeroepen worden. Wat we zelf doen, doen we nu eenmaal beter en daar moeten we iedereen van overtuigen. Daarom zullen we ook voort inzetten op samenwerking met het middenveld, om zo de publieke opinie te keren.

 

Stan Reusen