Dossier belbuscentrale en leerlingenvervoer komt in beweging

 


Na maanden van overleg en druk van de vakbonden is er terug beweging in dit dossier. Maanden was de directie aan het wachten op het technische bestek en de daarin opgenomen of niet opgenomen cao 32 bis. Deze cao zou ervoor zorgen dat onze medewerkers kunnen overgedragen worden naar een andere onderneming. Dit lag ACOD TBM altijd al zwaar op de maag, vooral omdat deze overstap verplicht zou worden.


Nu het technische bestek eindelijk gepubliceerd is, blijkt echter dat deze cao niet in het technische bestek is opgenomen. Dit, samen met de blijvende vraag van de vakbonden om over te gaan naar een re-integratie, zorgde ervoor dat De Lijn eindelijk ook deze piste als een echte optie bekijkt.

We kunnen stellen dat de acties, ondanks de lange periode dat ze liepen, toch hun doel niet hebben gemist. Tijdens een overleg dat plaatsvond op 25 november kwam De Lijn met een duidelijke boodschap. Zo zal er een voorrangsregel worden toegepast voor de betrokkenen en wordt ook een echte loopbaanbegeleiding opgezet om de opties binnen het bedrijf te bekijken. Dit is ten opzichte van de vorige maanden een echte kentering.

ACOD TBM zal dit dossier verder opvolgen en kijken of het beloofde engagement door De Lijn ook effectief zal worden opgevolgd.

 

Stan Reusen