Goed GeRegeld: geïnspireerde collega’s pakken ‘menstruatiearmoede’ aan op school

 


Niet alle meisjes en vrouwen hebben gemakkelijk toegang tot menstruatieproducten: maandverband, tampons of menstruatiecups. Men spreekt dan van menstruatiearmoede. Eline Mahieu, Jana Reniers en Frauke Rossel van GO! Atheneum Veurne sloegen de handen in elkaar en startten bij hen op school een project – Goed GeRegeld – om deze vorm van armoede te bestrijden.


Hebben jullie er een idee van hoeveel meisjes door deze vorm van armoede worden getroffen?

Eline Mahieu: “Een op acht heeft geen toegang tot menstruatieproducten. Dat zijn de cijfers voor Vlaanderen. Hoe het bij ons op school zit, weten we niet, de exacte cijfers hebben we niet. We moeten de voorraden wel regelmatig aanvullen en hebben ook een zicht op ons maandelijks budget, we merken dus wel dat er ook hier noden zijn.”


Hoe is jullie project ontstaan?

Frauke Rossel: “Jana en ik namen deel aan een vorming voor niet-confessionele zedenleer en hoorden daar hoe schrijnend de toestand is. Het Huis van de Mens was vertegenwoordigd op die vorming en stelde een educatieve box voor, ‘Schilders op Bezoek’. Omdat die boxen niet onmiddellijk voldoende beschikbaar waren en er op school ook problemen waren – meisjes die spijbelen of zich niet kunnen concentreren voor een toets – besloten we onmiddellijk in actie te schieten en niet te wachten tot die boxen van het Huis van de Mens er waren.”

Jana Reniers: “We hebben dan zelf een educatieve box samengesteld en ik heb ons logo ontworpen. Zo zijn we gestart.”

Frauke Rossel: “Eline zorgde voor de lay-out van de teksten en het drukwerk. We voorzagen in een stappenplan, inventaris van de box en uitleg. Het is belangrijk dat jongeren eerst weten wat er voorhanden is en hoe je een maandverband of een tampon gebruikt. Pas dan kunnen we de producten in de toiletten verdelen. We merkten dat nog heel wat jongens, maar ook meisjes, verkeerde ideeën hadden over menstruatieproducten. Daarom is het belangrijk dat we de jongeren informeren en sensibiliseren. We rekenen ook op hun eerlijkheid, dat ze de producten niet zo maar meenemen naar huis en uitdelen. Ze mogen natuurlijk wel voor weekends of vakanties nemen wat ze eventueel nodig hebben voor zichzelf.”


Als drie mensen de handen in elkaar slaan, dan kunnen ze heel wat bereiken, maar zonder steun van hogere echelons komt een project als dat van jullie moeilijk van grond. Krijgen jullie die steun?

Frauke Rossel: “Ons idee is vorig schooljaar ontstaan. We zijn dan gaan praten met de coördinerend directeur van de scholengemeenschap en hij ging akkoord. Eind augustus hebben we ons project voorgesteld aan alle directies en zij hebben hun steun toegezegd.  Daarna zijn we naar de stad Veurne gestapt en hebben we verscheidene organisaties in de regio aangeschreven. Zo hebben we ook financiële steun gekregen.”


De materiële steun komt dus vooral van de stad Veurne?

Frauke Rossel: “Neen, wij hebben overal inzamelpunten, onder andere bij apothekers, maar ook ouders geven af en toe iets mee. Dat is soms wel grappig: wij doen toezicht op de speelplaats en dan komen leerlingen ons tampons en maandverband brengen. We hebben nog andere bronnen, bijvoorbeeld de Kiwanis, Sint-Vincentius, het Huis van de Mens, het Panne-Instituut of individuen. Zo kunnen we ook andere scholen in Veurne bereiken. Op oudercontacten verkopen wij croque-monsieurs, hotdogs en gadgets.”


Hoe bereiken jullie de doelgroep?

Jana Reniers: “Op school doen we dat in ons vak. Wij geven alle drie een levensbeschouwelijk vak (Jana en Frauke geven niet-confessionele zedenleer, Eline rooms-katholieke godsdienst, red.) en praten erover met onze leerlingen. Ze weten dat ze altijd bij ons terechtkunnen met vragen. De leerlingen en ook de ouders laten ons weten dat ze blij zijn met ons initiatief. De meisjes maken trouwens mond-tot-mondreclame voor ons project en vertellen erover aan hun vriendinnen.”


Hoe reageren de leerlingen en vooral de jongens wanneer jullie dit initiatief voorstellen?

Eline Mahieu: “Over het algemeen reageren ze positief en zijn ze zelfs trots op het project. Voor de jongens ligt het onderwerp nog een beetje in de taboesfeer, maar we hebben er bewust voor gekozen de klassen in hun geheel aan te spreken. Ook de jongens hebben wel wat vragen. Als we die producten dan doorgeven in de klas, zijn sommige jongens wat gegeneerd om ze aan te raken, maar net door er zo open over te praten wordt dat taboe doorbroken en is het niet langer raar om erover te praten. Ook voor meisjes valt de gêne om over hun maandstonden te praten weg.”

 

Je kan Eline, Jana en Frauke contacteren via goedgeregeld.xx@gmail.com.  Hun project heeft ook een eigen website (www.goedgeregeld.be). Steunen kan via BE17 0019 3503 5721.