Onderhandelingen cao 2023-2024 bpost zijn begonnen

 


Beste kameraden, ook in 2023 zal ACOD Post jullie zoals altijd onbeperkt vertegenwoordigen. Wanneer jullie dit lezen zijn we al aan de cao-onderhandelingen begonnen. We maakten in gemeenschappelijk vakbondsfront onze eisenbundel over aan bpost. Daarin eisen we uiteraard meer koopkracht, maar ook over welzijn willen we onderhandelen. Ik geef jullie alvast een bloemlezing mee van de eisen die we aan het bedrijf hebben overhandigd.

Werkzekerheid

 • Geen naakte ontslagen gedurende de looptijd van deze cao.
 • Zo veel mogelijk voltijdse jobs met een bpost-contract.

 

Koopkracht

 • Indexatie van het barema LP (logistiek postaal medewerker) tijdens deze overeenkomst en deze indexatie recurrent maken.
 • Uitbetaling niet-recurrente bonus.
 • Indexatie van de vergoedingen en toelagen.
 • Dertiende maand voor de personeelsleden die nu hierop geen recht hebben.
 • Verhoging laagste lonen.
 • Aanpassing vergoeding telewerk.
 • Een alternatieve methode zoeken om de uitbetaling van de uren van de operationele teller te vervangen door een fiscaal gunstigere maatregel.

 

Kwalitatieve maatregelen

 • Voldoende aanwervingen.
 • Eerst interne mobiliteit alvorens extern te zoeken.
 • Meer aangepast werk voor langdurig zieken.
 • Verbetering van de verlofsystemen om beter te kunnen inspelen op gezins- of familiale situaties.

 

Structurele maatregelen voor alle personeelsleden ouder dan 50 jaar.

 • Sociale dialoog
 • De syndicale partners moeten elk personeelslid kunnen vertegenwoordigen en zijn belangen verdedigen, ongeacht het statuut of de aard van de arbeidsovereenkomst (bv. niet-baremieke contractuele personeelsleden).

 

Dit overzicht is niet volledig. We hebben een lang en uitgebreid eisencahier aan bpost overhandigd dat niet limitatief is en kan aangepast en/of uitgebreid worden tijdens de lopende onderhandelingen. We onderhandelen om een cao te verkrijgen waarin elk personeelslid zich kan terugvinden. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

 

Geert Cools