Politie: versnelde sociale promotie is een goede zaak

 


Een van de grote troeven van de geïntegreerde politie is de mogelijkheid tot sociale promotie. Dit systeem laat mensen die geen diploma hebben gehaald toch toe om door te groeien naar een hoger kader en zo een boost te geven aan hun carrière. Dit systeem moet ook zorgen voor een evenwicht tussen zij die rechtstreeks instromen in een hoger kader op basis van hun diploma en zo de organisatie verrijken met theoretische en academische kennis en zij die met praktische terreinervaring doorgroeien via sociale promotie.

Verschil Calog en operationeel personeel


Maar er bestaan twee verschillende systemen voor Calog (het ondersteunend logistiek en administratief personeel) en de operationele personeelsleden (de politieambtenaren).

Het operationeel personeel moet aantonen over de competenties te beschikken om de basisopleiding te volgen die hoort bij een hoger kader. Vervolgens kunnen de medewerkers starten in die basisopleiding en tijdens hun opleiding zoeken naar een plaats overeenkomstig hun nieuwe graad. Wie niet onmiddellijk een plaats vindt, zal er een toegewezen krijgen.

Het Calog-personeel moet aantonen dat het een hoeveelheid kennis kan verwerken die hoort bij het hogere niveau en vervolgens, als het slaagt, zelf op zoek gaan naar een betrekking die bij de nieuwe hogere graad hoort. Het heeft dus als het slaagt nog geen enkele garantie dat het ook de stap naar een hoger kader zal kunnen zetten. Bij het Calog-personeel is er ook nog een groter onevenwicht tussen de mensen die rechtstreeks aangeworven worden voor de hogere graden en het personeel dat de kans krijgt om door te groeien. Er zullen voor de hogere Calog-graden meer gediplomeerden extern aangeworven worden dan dat er medewerkers de kans krijgen om sociale promotie te maken. Het aantal plaatsen om een brevet te verkrijgen via sociale promotie ligt vrij laag en er worden ook niet elk jaar plaatsen open verklaard om als Calog-personeelslid dat brevet te halen en sociale promotie te maken.


Wat is er nu veranderd?


De anciënniteitstermijnen nodig om sociale promotie te kunnen maken, zijn gevoelig ingekort. Je kan nu veel sneller sociale promotie maken.

Bij het Calog-personeel kan iemand van niveau D nu sociale promotie maken naar niveau C na drie jaar anciënniteit in plaats van na zes jaar. Om van niveau C naar niveau B te gaan kan je nu na drie in plaats van na vier jaar sociale promotie maken. Om van niveau C rechtstreeks naar niveau A te gaan gaat dat nu na drie jaar in plaats van na vier jaar. De termijn om van niveau B door te groeien naar niveau A stond al op twee jaar, die wijzigt niet.

Voor de agenten en beveiligingsagenten verandert er niets. Zij konden al na twee jaar sociale promotie maken. Maar de inspecteurs en hoofdinspecteurs die een graad willen stijgen kunnen dat nu al na een termijn van drie jaar in plaats van zes jaar. Hiermee wil men de job van inspecteur aantrekkelijker maken voor hen die de ambitie hebben door te groeien naar een hoger kader. Iemand die een hoger diploma heeft en eigenlijk ook liever onderaan de ladder zou beginnen zal nu niet meer zes jaar inspecteur en zes jaar hoofdinspecteur moeten zijn vooraleer hij kan doorgroeien naar het officierenkader. Dat worden nu twee perioden van drie jaar. Maar ook iemand zonder diploma met de ambitie om door te groeien, zal dat nu veel sneller kunnen.


Beter of slechter?


Zoals dat meestal gaat bij veranderingen zijn er voor- en tegenstanders van deze maatregel. Het zal de job zeker aantrekkelijker maken voor de mensen die ambitie hebben om door te groeien. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat drie jaar maar de helft is van vroeger om de nodige ervaring op te doen. Maar drie jaar in een job is ook niet niks natuurlijk. En hoeveel jaar het ook is, de criteria om na te gaan of je over de nodige competenties beschikt veranderen niet. Je zal het nog altijd moeten aantonen in de selectieproeven dat je het in jou hebt om door te groeien naar een hogere graad.


Doen of niet?


Als je aangesloten bent bij de ACOD en ambitie hebt om sociale promotie te maken, kom dan zeker eens praten met je vaste afgevaardigden. Wij zetten je met heel wat praktische tips op weg om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de selectieproeven. Net zoals bij de toegangsproeven om bij de politie te geraken, zal je kans gevoelig stijgen.

 

Luc Breugelmans, Willy Van Den Berge