Proximus: alle arbeiders worden bedienden

 


‘Het bediendenstatuut voor alle medewerkers’ is een element uit de eisenbundel van ACOD dat in de cao 2019-2020 werd vastgelegd. Dit betekent dat Proximus op 1 januari 2021 het statuut van alle arbeiders omzet naar dat van bediende en dat bij nieuwe aanwervingen voortaan enkel nog het bediendenstatuut zal worden toegepast. Op deze manier wordt een belangrijke stap gezet voor 510 contractuele en 266 statutaire collega’s.


Terwijl voor de statutaire arbeiders niets wijzigt, behalve de benaming van ‘arbeider’ naar ‘bediende’, zijn er voor de contractuele arbeiders, die vanaf 1 januari dus ook allemaal bediende worden, wel veranderingen We sommen ze hier op.

  •  Het enkel vakantiegeld (het vakantiegeld voor verlofdagen) wordt vanaf 1 januari 2021 uitbetaald door Proximus (en niet meer het jaar daarna door de vakantiekas), samen met het loon van de maand waarin het verlof opgenomen wordt.
  • Het dubbel vakantiegeld (het vakantiegeld dat uitbetaald wordt boven op het enkel vakantiegeld) zal vanaf 2022 door Proximus worden uitbetaald, samen met het loon van april. Voor de prestaties van 2020 zal het dubbel vakantiegeld nog eenmalig worden uitbetaald door de vakantiekas in 2021.
  • Zowel het enkel vakantiegeld als het dubbel vakantiegeld berekend op de bonussen, wordt samen met de bonussen uitbetaald (eveneens niet meer het jaar nadien door de vakantiekas).
  • 2021 is een overgangsjaar waarin de vakantiekas zowel het enkel als dubbel vakantiegeld zal uitbetalen. Opgelet dus. Omdat het enkel vakantiegeld vanaf 2021 door Proximus wordt uitbetaald (op het moment waarop verlofdagen genomen worden), zal het bedrag dat de vakantiekas uitbetaalt afgetrokken worden van het loon. De inhouding gebeurt in de maand mei of juni, samen met de uitbetaling door de vakantiekas. Het exacte moment zal vooraf nog worden gecommuniceerd door Proximus.
  • Bij ziekte is er voortaan een gewaarborgd maandloon, betaald door Proximus. Contractuele medewerkers vallen dus pas na een maand terug op de mutualiteitsuitkeringen en niet meer na twee weken zoals in het arbeidersstatuut.
  • De RSZ-bijdrage van 13,07 procent zal niet meer berekend worden op 108 procent van het loon, maar op 100 procent van het loon, waardoor er iets meer nettoloon zal overblijven.
  • Het brutoloon en de voordelen bij Proximus (aanvullend pensioen, hospitalisatie, mobiliteit, telecom, sociale voordelen enz.) wijzigen niet, net zoals de wettelijke sociale rechten buiten Proximus (wettelijk pensioen, invaliditeit, werkloosheid…).


Alle betrokkenen zullen een schriftelijke communicatie van Proximus ontvangen waarin de wijzigingen worden uitgelegd.

 

Annuska Keersebilck