Proximus

 


CBU_SLS_DSC
Digital stores: verlenging piloot


DSC vraagt met dit dossier een verlenging van de huidige piloot tot eind 2021. Er wordt verder onder dezelfde modaliteiten gewerkt met vrijwilligers en dezelfde praktische afspraken blijven van toepassing. ACOD keurde, net zoals de twee andere vakbonden, de verlenging goed, aangezien videochat zowel door de klant als de betrokken medewerkers die vrijwillig in dit project zijn gestapt, als een meerwaarde wordt ervaren. In de tweede helft van 2021 zal het management met een dossier komen om videochat vanaf 2022 structureel op te nemen in de dagelijkse manier van werken voor de operatoren. Dat wordt dan een ander verhaal uiteraard en dat hebben we nogmaals beklemtoond tijdens de zitting van het paritair comité.


NBU_CSC_MST/EBU_1IT_IDO
Evolutie van cloud-georiënteerde activiteiten


Dit dossier bevat een oefening voor de IT-infrastructuuractiviteiten in de datacenteromgeving zowel binnen NBU als EBU. Proximus wenst te investeren en de nodige mensen in te zetten in een aantal nieuwe toekomstgerichte datacenter activiteiten, cloud-georiënteerd. Het gaat over activiteiten die betrekking hebben op technologieën die aan belang zullen winnen of een verhoogde rendabiliteit en/of kwaliteit genereren. Voor een reeks activiteiten zal samengewerkt worden met een externe partner. Aan interne medewerkers zullen duurzame toekomstperspectieven en interessante ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden worden.

Tijdens een periode van zes jaar zal de tijd gegeven worden aan de medewerkers om zich te oriënteren naar de toekomstgerichte activiteiten. Voor EBU zal dit gebeuren binnen de bestaande functie van de 23 medewerkers, actief in cloud-operationele en projectimplementatieteams, door het verleggen van hun focus naar meer toekomstgerichte activiteiten. Voor NBU zullen de 100 betrokken medewerkers, met IT-infrastructuuractiviteiten de kans krijgen om te opteren voor een nieuwe, toekomstgerichte job. Er is gedurende de volledige periode twee keer per jaar een statusupdate van het dossier gepland met de vakbonden.


S&S_GIS_CAT
Evaluatie ‘Tijdelijke alternatieve inschakeling van cateringmedewerkers omwille van CoViD-19’


Hier werd een overzicht gegeven van de genoten opleidingen en de activiteiten die de cateringmedewerkers hebben uitgevoerd vanaf september 2020. Gezien het gemis aan een concreet perspectief op een herstart en het feit dat het initiatief zowel door het management als door de medewerkers zelf als waardevol en positief werd ervaren, gaven de vakbonden hun akkoord om deze werkwijze voort te zetten. ACOD dankt het management dat betrokken collega’s kansen krijgen in deze moeilijke tijden. Ze zijn binnen het bedrijf namelijk een van de grootste slachtoffers van deze CoViD-19-crisis.

 

Annuska Keersebilck