Sectoraal akkoord Vlaamse overheid: cao 2020-2022 werd einde maart realiteit

 


Eind februari vond naar (bijna) maandelijkse geplogenheid het Sectorcomité 18 plaats. We waren in gemeenschappelijk vakbondsfront overeengekomen om te eisen dat de cao 2020-2022 eerst zou behandeld worden. Dit werd het enige punt.


In een korte Teams-meeting hadden we ‘s morgens met VSOA en ACV afgesproken om te eisen dat:

  • er een datum zou geprikt worden om samen met de regering de cao te ondertekenen op korte termijn (binnen de maand, voor het volgende sectorcomité)
  • de maaltijdchequeverhoging (dringend, moet betaald zijn in eerste kwartaal, anders wordt dit loon en belast), de fietsvergoeding en de thuiswerkvergoeding gerealiseerd worden voor eind maart, de rest kort daarop
  • dat de syndicale loopbaan snel wordt opgestart (vooral op vraag VSOA).

 

Zo gezegd, zo gedaan. Echter, kabinet Somers wilde alles in één besluit verwerken, wat de zaken bemoeilijkt. Na verscheidene schorsingen - eerst door de vakbonden, later door de overheid - kwam er een voorstel van de overkant. De vertegenwoordiger van kabinet Somers was vergeten dat volgens overeenkomst alle maatregelen moesten aanvangen op 1 januari 2023. Hij was van plan deze te laten ingaan eens alles rond was, na goedkeuringen van IF, begroting en de Vlaamse regering. Eens dit misverstand was weggewerkt en kabinet Somers begreep wat er afgesproken was, stelde het voor om na IF een versnelling hoger te schakelen. Zodat zouden we de besluiten te zien krijgen om eventueel tijdig te kunnen afronden tegen het volgend sectorcomité, waardoor we nog voor eind maart de cao verzilverd kunnen zien.

Ondertussen werd de 30 euro cultuur- en sportcheque, alsook de tweede schijf van 250 euro ecocheques op ieders Edenred-kaart gestort. Op naar een volgend sectoraal akkoord 2023-2024!

 

Jan Van Wesemael, Chris Moortgat