Skeyes: tijd voor een sociaal akkoord voor álle personeelsleden

 

Het sociaal conflict tussen de luchtverkeersleiders van Skeyes en de directie over hun regeling ’10 = 14’ kent een lange voorgeschiedenis. Het begon eigenlijk 4 jaar geleden, toen het bedrijf volop begon aan te werven. Ondertussen werden 102 kandidaat-verkeersleiders gerekruteerd. Desondanks kan niet iedereen die inspanningen appreciëren.


ACOD Telecom-Vliegwezen stelt vast dat er na meer dan twee jaren intensief onderhandelen en een maand na het inroepen van de externe bemiddeling nog steeds geen mandaat bleek te zijn bij bepaalde partijen. Zij trokken de stekker uit de bemiddeling. Zowel ACV als de gilde van luchtverkeersleiders heeft door de diverse communicaties tijdens de bemiddeling voortdurend stokken in de wielen proberen te steken. Zelfs hun ‘wens’ om alle nationale luchtverkeersleidingen op te doeken, stak weer de kop op!

Voor ACOD Telecom-Vliegwezen is het onbegrijpelijk dat het sociaal overleg opnieuw gegijzeld wordt door enkelingen. Ze hebben niet het minste respect voor het sociaal overleg, de onderneming, hun collega’s of de dienstverlenende rol die het overheidsbedrijf moet leveren ten aanzien van de Belgische economie. Daarom nam onze vakbond op 10 mei 2019 zijn verantwoordelijkheid en keurde het voorstel goed. Zo ontstond er een tweederde meerderheid in het paritair comité.


Belangrijkste elementen van het akkoord


- Een nacht-, zaterdag-, en zondagpremie voor alle personeelsleden.
- Voor de luchtverkeersleiders van CANAC en EBBR een 32-urige werkweek in plaats van 35 uur.
- Kortere nachten voor CANAC en EBBR, namelijk 8 uur werken in plaats van 10 uur.
- Voor de luchtverkeersleiders van EBLG (Luik), 30 uur werken per week in plaats van 35 uur.
- Een forfaitaire ‘pooler’-premie voor de verkeersleiders van CANAC van 300 euro per maand.
- Een bijkomende nachtpremie van 60 procent bovenop het normale loon voor de verkeersleiders (CANAC, EBBR, EBLG).
- De rechtstreekse aanwerving voor CANAC waar de staffingnoden het grootst zijn.
- Een premie van 300 euro voor ingeplande stand-bydiensten voor de verkeersleiders.
- Een versoepeling van de opname/uitbetaling van de overuren van de niet-verkeersleiders.

Dit zijn stuk voor stuk duidelijke positieve elementen die we wensten te betonneren voor het gehele personeel. We zien immers al de gevolgen van de verregaande provocaties die bepaalde luchtverkeersleiders uitvoeren. Niet alleen worden er schadeclaims gelegd op het bedrijf waardoor de financiële toestand in gevaar zou komen, maar ook neemt de raad van bestuur het initiatiefrecht over in de sociale dialoog en geeft ze een duidelijke voorzet met een stringent planningssysteem.


Sociaal overleg werkt


Iedereen weet dat zonder akkoord de problematiek zeker niet sneller opgelost zou geraken en het engagement van Skeyes om volop aan te werven, ook in de toekomst, blijft de beste garantie om bepaalde problematieken aan te pakken. Afgezien van de promoties, doorgroeimogelijkheden of mutaties van personen, zie je in de tabel dat het aantal verkeersleiders in CANAC snel zal stijgen.

Het is zeer onverstandig om het sociaal overleg uit handen te geven van de sociale partners. ACOD Telecom-Vliegwezen zal er dan ook alles aan doen om dit te vermijden, maar langs de twee kanten moeten de gemoederen dan snel bedaren.

 

Geen plaats voor corporatisme


In een gevecht om hun ‘macht’ te bewaren, hebben we ook gemerkt dat de Gilde van luchtverkeersleiders voor weinig terugdeinst. Foute informatie verspreiden blijkt een standaardprocedure te zijn. Alles wat er niet staat, wordt al ingevuld op de meest negatieve manier en bovendien worden mensen aangezet tot actievoeren, ook al is het tegen hun belang in. De Gilde probeert bovendien ‘geheime’ meetings op te zetten met andere actoren, zoals de luchthavenuitbaters, om het sociaal overleg verder te bemoeilijken.

ACOD Telecom-Vliegwezen zal zich blijven verzetten tegen deze corporatistische manier van ‘sociaal overleg’. We nodigen de Gilde dan ook uit om zich verder in te zetten voor de goede doelen en de voetbaltoernooien met de buitenlandse collega’s, maar zich te distantiëren van het overleg. Ze dienen immers op geen enkel moment het belang van het gehele personeel.


Bart Neyens

 

[ACOD Telecom-Vliegwezen]